วัสดุแบตเตอรี่

ปรับปรุงวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม
Sally

ข้อบกพร่องและการปรับปรุงวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน เช่น ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ ลิเธียมแมงกาเนต ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ฯลฯ ล้วนมีข้อบกพร่องบางประการ เช่น ข้อบกพร่องของโครงสร้างผลึก การผสมสิ่งเจือปน อนุภาคที่ไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น ข้อบกพร่องเหล่านี้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมลดลง

อิเล็กโทรไลต์ที่มีการนำไอออนสูง
Sally

อิเล็กโทรไลต์ที่มีการนำไอออนสูงคืออะไร

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ไม่สามารถปรับปรุงได้หากไม่มีวัสดุหลัก—การเพิ่มประสิทธิภาพของอิเล็กโทรไลต์ บทความนี้จะนำคุณเข้าสู่โลกของอิเล็กโทรไลต์ที่มีการนำไอออนสูง และสำรวจว่าอิเล็กโทรไลต์เหล่านี้ส่งเสริมประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมอย่างไร

Gotion สร้างโรงงานในตลาดต่างประเทศ
Sally

Gotion High-Tech ลงทุนและสร้างโรงงานในตลาดต่างประเทศ

ตามข้อตกลงดังกล่าว Gotion High-Tech จะดำเนินการความร่วมมือที่ครอบคลุมกับพันธมิตรในสาขาพลังงานของยุโรป ตั้งแต่วัสดุใหม่ไปจนถึงโซลูชั่นพลังงานขั้นสุดท้าย และวางแผนที่จะติดตั้งโรงไฟฟ้ากักเก็บพลังงานในสเปนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

การทดสอบโครงสร้างของโลหะแบตลิเธียมไอออน
Sally

ทำความเข้าใจการทดสอบโครงสร้างของโลหะแบตลิเธียมไอออน

เนื่องจากเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญในการควบคุมคุณภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน การทดสอบโครงสร้างของโลหะจึงมีบทบาทสำคัญในการรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ รวมถึงการวิเคราะห์ฝาครอบแบตเตอรี่ เคส รอยเชื่อมแบบจุด และอิเล็กโทรด

วัสดุและกระบวนการของสารนำไฟฟ้า
Sally

เรียนรู้วัสดุและกระบวนการของสารนำไฟฟ้าแบตลิเธียม

สารนำไฟฟ้าในสารนำไฟฟ้าสามารถสร้างเส้นทางนำไฟฟ้าที่ดีในวัสดุอิเล็กโทรดและปรับปรุงค่าการนำไฟฟ้าของอิเล็กโทรด ซึ่งจะช่วยเพิ่มการขนส่งอิเล็กตรอนภายในแบตเตอรี่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงพลังงาน

สารยึดเกาะแบตเตอรี่ลิเธียม
Sally

บทนำที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสารยึดเกาะแบตเตอรี่ลิเธียม

สารยึดเกาะแบตเตอรี่ลิเธียมถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการเตรียมขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ในวัสดุขั้วบวก เช่น ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) วัสดุไตรภาค (NCA, NMC, LMO) ฯลฯ

ส่วนประกอบวัสดุหลัก
Sally

ส่วนประกอบวัสดุหลักของขั้วบวกและขั้วลบแบตลิเธียม

วัสดุขั้วบวกและลบของแบตเตอรี่ลิเธียมมีบทบาทสำคัญในประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ วัสดุขั้วบวกส่วนใหญ่ส่งผลต่อความหนาแน่นของพลังงานและแพลตฟอร์มแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ในขณะที่วัสดุขั้วลบมีผลกระทบสำคัญต่อความจุของแบตเตอรี่และความเสถียรของวงจร

ประกอบแบตเตอรี่ลิเธียม
Sally

คู่มือที่ครอบคลุมของขั้นตอนการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียม

เมื่อประกอบแบตเตอรี่ลิเธียม จำเป็นต้องซื้อจากผู้ขายที่เชื่อถือได้ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอยู่เสมอ การทำเช่นนี้จะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากแบตเตอรี่ลิเธียมของคุณโดยไม่กระทบต่อความปลอดภัย

ธาตุลิเทียม
Sally

สำรวจการใช้งานและคุณสมบัติทางเคมีของธาตุลิเทียม

ธาตุลิเทียมในฐานะสมาชิกของตารางธาตุ มีข้อได้เปรียบเฉพาะในด้านการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ เนื่องจากมีความหนาแน่นของพลังงานสูง อายุการใช้งานยาวนาน และอัตราการคายประจุเองต่ำ แม้ว่ามีความท้าทายอยู่บ้าง แต่แบตลิเธียมยังคงเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

วิธีแก้ปัญหาเสี้ยน
Sally

สาเหตุและวิธีแก้ปัญหาเสี้ยนบนชิ้นขั้วแบตเตอรี่ลิเธียม

การมีอยู่ของเสี้ยนจะส่งผลเสียต่อแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ต้องหลีกเลี่ยงการเกิดเสี้ยน อันตรายจะคล้ายกับอันตรายของฝุ่นบนแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นการคายประจุเองสูง ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้และ การระเบิด ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

วิดีโอล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ปรับปรุงวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

ข้อบกพร่องและการปรับปรุงวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน เช่น ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ ลิเธียมแมงกาเนต ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ฯลฯ ล้วนมีข้อบกพร่องบางประการ เช่น ข้อบกพร่องของโครงสร้างผลึก การผสมสิ่งเจือปน อนุภาคที่ไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น ข้อบกพร่องเหล่านี้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมลดลง

เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

อายุแบตมอเตอร์ไซค์

อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

แบตเตอรี่เครื่องบิน

แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

Contact Form Demo
Shopping Cart
Scroll to Top