ชาร์จแบตเตอรี่

วิธีชาร์จแบตเตอรี่เป็นอย่างไร

คุณรู้ว่าหลักการชาร์จแบตเตอรี่ไหม วิธีชาร์จแบตที่ถูกต้องคืออะไร ประเด็นใดที่เราต้องให้ความสนใจเมื่อการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดขณะชาร์จ
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  หลักการชาร์จแบตเตอรี่

  หลักการของการชาร์จแบตเตอรี่คือการใช้แหล่งพลังงานภายนอกเพื่อถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากภายนอกไปยังภายในแบตเตอรี่ ซึ่งจะเป็นการคืนพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เมื่อทำการชาร์จ ขั้วบวกของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ และขั้วลบของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟ แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟชาร์จต้องสูงกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่

  สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม ขั้วบวกจะปล่อยลิเธียมไอออนระหว่างการชาร์จ และลิเธียมไอออนจะเคลื่อนที่ผ่านอิเล็กโทรไลต์และผ่านตัวคั่นไปยังขั้วลบ ซึ่งรวมตัวกับอิเล็กตรอนที่ขั้วลบเพื่อคืนพลังงานของแบตเตอรี่

  หลักการชาร์จแบตเตอรี่

  ความจุปกติ: เป็นค่าที่กำหนดโดยผู้ผลิต แสดงถึงปริมาณพลังงานที่สามารถเก็บได้เมื่อแบตเตอรี่มีการชาร์จเต็ม

  SOC: เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ลิเธียมในขณะใดขณะหนึ่ง สามารถแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของความจุปกติ

  กระแสไฟชาร์จ: กระแสที่ไหลเข้าสู่แบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่กำลังชาร์จเรียกว่ากระแสไฟชาร์จ

  แรงดันที่ใช้ตัดการชาร์จ: แรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จแบตจนเต็ม หากการชาร์จยังคงดำเนินต่อไปจนแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าค่านี้ แบตเตอรี่จะเสียหาย

  อัตราการชาร์จ: เป็นอัตราการเติมพลังงานลงในแบตเตอรี่ แสดงถึงความเร็วของกระแสไฟชาร์จ

  การชาร์จแบตเตอรี่ใช้เวลานานเท่าใด วิธีคำนวณ

  ต้องใช้เวลานานเท่าใดเมื่อการชาร์จแบตเตอรี่ ต้องพิจารณาจาก SOC ของแบตเตอรี่ กระแสไฟชาร์จของแบตเตอรี่ และความจุของแบตเตอรี่

  สูตรคำนวณ:
  จำนวน Ah ที่ต้องชาร์จเพิ่ม = (1-SOC) x ความจุของแบตเตอรี่ (Ah)
  จำนวนชั่วโมง ชาร์จ = จำนวน Ah ที่ต้องชาร์จเพิ่ม ÷ กระแสที่ควรชาร์จ
  ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ขนาด 12V 150Ah SOC ในขณะนี้คือ 35%
  จำนวน Ah ที่ต้องชาร์จเพิ่ม = 0.65 x 150Ah = 97.50 Ah
  จำนวนชั่วโมง ชาร์จ = 97.50Ah ÷ 15A = 6.5 ชม.
  เพราะฉะนั้น แบตเตอรี่ขนาด 12V 150Ah เมื่อ SOC คือ 35% เราควรชาร์จเพิ่มอีก 97.5 Ah โดยชาร์จด้วยกระแส 15A เป็นเวลาประมาณ 6.5 ชม

  การชาร์จแบตเตอรี่ใช้เวลานานเท่าใด

  สถานะกระแสและแรงดันขณะชาร์จแบตเป็นอย่างไร

  สถานะกระแสของแบตเตอรี่ขณะที่กำลังชาร์จอยู่ จะขึ้นอยู่กับระบบชาร์จที่ใช้งานอยู่ แต่ละระบบชาร์จอาจมีกระแสที่แตกต่างกันไป เช่น ขณะที่แบตเตอรี่ลิเธียมกำลังชาร์จอยู่ จะใช้วิธีการชาร์จแบบกระแสคงที่และแรงดันคงที่ และในตอนแรก กระแสจะไหลเข้าสู่แบตเตอรี่ด้วยกระแสคงที่ เมื่อแรงดันแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นจนถึงแรงดันที่ใช้ตัดการชาร์จ แรงดันไฟฟ้าจะไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่แรงดันแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น กระแสชาร์จจะเริ่มลดลงจนกระทั่งถึงเวลาที่แบตเตอรี่ชาร์จเต็ม

  แรงดันขณะชาร์จแบตถือเป็นแรงดันที่ใช้ในการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เพื่อชาร์จให้เต็ม แรงดันชาร์จขึ้นอยู่กับชนิดของแบตเตอรี่และขั้วต่อของอุปกรณ์ชาร์จ สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมแรงดัน แรงดันต่ำสุดของแต่ละเซลล์อยู่ที่ประมาณ 3.2-3.7 โวลต์ และแรงดันสูงสุดซึ่งเป็นแรงดันที่ใช้ตัดการชาร์จคือ 3.65 หรือ 4.2 โวลต์

  สิ่งที่ควรใส่ใจเมื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่

  ใช้ระบบชาร์จที่เหมาะสม: ใช้ระบบชาร์จที่ถูกออกแบบมาสำหรับแบตเตอรี่ของคุณ ควรอ่านคู่มือการใช้งานความปลอดภัยที่สุด
  ใช้แหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม: ใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีความเสถียรและคุณภาพดี ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต
  ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่: ก่อนที่จะทำการชาร์จ ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ว่ามีการรั่วไฟหรือเสียหายหรือไม่
  อย่าชาร์จเกินเวลา: เพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเสียหายได้
  อย่าใช้แบตเตอรี่ที่เสียหาย: หากมีร่องรอยที่แบตเตอรี่ อาจเกิดอันตรายได้
  อย่าทิ้งแบตเตอรี่ชาร์จไว้ในที่ร้อน: อุณหภูมิที่สูงมาก อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือแบตเตอรี่เสียหายได้

  สิ่งที่ควรใส่ใจเมื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่

  สามารถใช้เครื่องชาร์จที่แตกต่างกันเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้หรือไม่

  ไม่ได้ ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่แตกต่างกัน รุ่นของเครื่องชาร์จจึงแตกต่างกันด้วย หากคุณใช้เครื่องชาร์จอื่นเพื่อชาร์จแบต จะส่งผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ และอาจทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น การระเบิด ดังนั้น ขอแนะนำใช้เครื่องชาร์จเดิมเมื่อการชาร์จแบต

  จำนวนชาร์จแบตเตอรี่ได้กี่ครั้ง

  โดยปกติแล้วอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะคำนวณโดยการชาร์จและการคายประจุเป็นหนึ่งรอบ ตัวอย่างเช่น อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 รอบ และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 รอบ หากคุณใส่ใจในการบำรุงรักษาแบตระหว่างการใช้งาน และด้วยวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง อายุการใช้งานของแบตจะยาวนานขึ้น (สามารถอ่านบทความแบตเตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไรเพื่อเรียนรู้แบตชนิดนี้)

  วิธีชาร์จแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง

  ● เลือกใช้ระบบชาร์จที่เหมาะสม: ใช้ระบบชาร์จแบตที่เข้ากันได้กับแบตเตอรี่ลิเธียม ควรอ่านคู่มือการใช้งานและคำแนะนำจากผู้ผลิตรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดแรงดันและกระแสชาร์จที่เหมาะสม

  ● ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่: ก่อนที่จะทำการชาร์จแบต ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ไม่มีความเสียหาย เช่น ไม่มีรอยแตกหรือร่องรอยที่อาจทำให้เกิดการรั่วไฟหรืออุบัติเหตุได้

  ● เชื่อมต่อสายชาร์จอย่างถูกต้อง: ตรวจสอบว่าสายชาร์จถูกเชื่อมต่อไปยังขั้วของแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง โดยจะมีสัญลักษณ์ (+) และ (-) เพื่อแสดงขั้วของแบตเตอรี่

  ● ตั้งค่าแรงดันและกระแสชาร์จ: ตั้งค่าแรงดันและกระแสชาร์จตามคำแนะนำของผู้ผลิต

  ● ระมัดระวังขณะชาร์จ: ตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จและแบตเตอรี่ในระหว่างการชาร์จ ตรวจสอบว่าไม่มีการรั่วไฟหรือการเกิดความร้อนมากเกินไป

  ● หยุดชาร์จเมื่อเต็ม: จะทำให้แบตเตอรี่ไม่เสื่อมสภาพเร็ว

  วิธีแก้ปัญหาเล็กน้อยทั่วไประหว่างการชาร์จ

  ● หากพบว่าแบตเตอรี่ไม่มีไฟเข้ามา ควรตรวจสอบการเชื่อมต่อให้แน่ใจว่าสายชาร์จถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้องที่ขั้วแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

  ● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งต่างๆ ที่ขัดขวางการเชื่อมต่อ

  ● หากแบตเตอรี่ร้อนเกินไปในระหว่างการชาร์จ ควรหยุดการชาร์จทันทีและถอดปลั๊กไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟและรอการระบายความร้อน

  ● แบตเตอรี่รั่ว ให้ปิดอุปกรณ์ทันทีเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

  วิธีชาร์จแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง

  วิธีชาร์จอย่างง่ายและปลอดภัย – โดยใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่

  ปัจจุบัน รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากลายเป็นวิธีการขนส่งที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้ ด้วยการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย ปัญหาการชาร์จแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่น การชาร์จรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทำให้เกิดไฟไหม้และภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้คน

  ตู้แลกเปลี่ยนแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์จึงเกิดขึ้น ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่จะชาร์จแบตอย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบข้อมูลแบตเตอรี่ในตู้ตามเวลาจริง หากข้อมูลของแบตเตอรี่บางก้อนผิดปกติ ระบบจะตัดไฟโดยอัตโนมัติ และผู้เชี่ยวชาญจะทำการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าการชาร์จแบตอย่างปลอดภัย และสามารถแก้ปัญหาของผู้ใช้เกี่ยวกับการชาร์จแบต

  ตู้แลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เพียงแต่ให้บริการเปลี่ยนแบตที่สะดวกและมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังมอบแบตเตอรี่คุณภาพสูงและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เพื่อประกันการเดินทางของผู้ใช้

  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  แบตเตอรี่ 18650
  การวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 18650

  แบตเตอรี่ 18650 เป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่มีรูปทรงทรงกระบอก ถูกเรียกตามเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของตัว (18mm x 65mm) ซึ่งมีความจุสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  แบตเตอรี่ลิเธียมมีกี่ชนิด
  แบตเตอรี่ลิเธียมมีกี่ชนิด

  แบตเตอรี่ลิเธียมมีความสำคัญต่อชีวิตของเรามาก และมองเห็นได้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร แบตเตอรี่ลิเธียมมีกี่ชนิด บทความต่อไปนี้จะให้คำตอบ

  แบตเตอรี่ลิเธียม 12v คืออะไร
  แบตเตอรี่ลิเธียม 12v คืออะไร

  ตั้งแต่แบตเตอรี่ลิเธียมเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันของเรา แบตเตอรี่ชนิดนี้ก็มาพร้อมกับนวัตกรรมหลากหลายอย่างที่ทำให้เราใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

  โลโก้สถานีสลับแบตเตอรี่
  Phone:(020)8385-9919
  [email protected]
  Room 530, Creative Center, Guangpu West Road, Huangpu District,guangzhou, China

  ผลิตภัณฑ์ของเรา

  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การวิเคราะห์ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสองล้อ

  ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โหมดสลับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้มากขึ้น

  ขอใบเสนอราคา

  Contact Form Demo
  Shopping Cart
  Scroll to Top