ชาร์จแบตรถยนต์กับเปลี่ยนแบตรถยนต์

การเปรียบเทียบการชาร์จแบตรถยนต์กับเปลี่ยนแบตรถยนต์

รูปแบบการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ยังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่ และมีการจัดตั้งสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่เพียงไม่กี่แห่งในบางพื้นที่ แล้วสองโหมดนี้แตกต่างกันอย่างไร บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดความแตกต่างระหว่างการชาร์จแบตรถยนต์กับเปลี่ยนแบตรถยนต์
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  ด้วยการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย ปัญหาในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจึงค่อยๆ เกิดขึ้น ในปัจจุบัน การเติมพลังงานให้กับรถยนต์ไฟฟ้าทำได้ 2 วิธี คือ ชาร์จแบตรถยนต์กับเปลี่ยนแบตรถยนต์

  รูปแบบการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ยังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่ และมีการจัดตั้งสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่เพียงไม่กี่แห่งในบางพื้นที่ แล้วสองโหมดนี้แตกต่างกันอย่างไร ข้อดีและข้อเสียของแต่ละอย่างมีอะไรบ้าง บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดความแตกต่างระหว่างการชาร์จแบตรถยนต์กับเปลี่ยนแบตรถยนต์

  โหมดการชาร์จแบตเตอรี่และการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

  • ความหมายและประเภทของการชาร์จ:

  การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามีสองวิธี: การชาร์จ AC และการชาร์จ DC สิ่งสำคัญคือพลังงานภายนอกถูกชาร์จเข้าในชุดแบตเตอรี่ ข้อแตกต่างคือการชาร์จ AC ต้องใช้ที่ชาร์จในรถยนต์เพื่อแปลง AC เป็น DC แล้วจึงป้อนเข้ากับชุดแบตเตอรี่ การชาร์จแบบ DC ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องชาร์จในรถยนต์ การแปลงจาก AC เป็น DC ทำได้โดยการแปลงเครื่องชาร์จ DC เอง

  • ความหมายของการเปลี่ยนแบตเตอรี่:

  การเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์แตกต่างจากการชาร์จที่สถานีชาร์จ การเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นการแยกตัวรถและแบตเตอรี่ออกจากกัน และตอบสนองความต้องการระยะทางใช้งานของรถยนต์ด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่

  โหมดการชาร์จแบตเตอรี่

  เปรียบเทียบระหว่างโหมดการชาร์จแบตรถยนต์กับเปลี่ยนแบตรถยนต์

  หมายเลข โครงการ โหมดเปลี่ยนแบตเตอรี่ โหมดชาร์จเร็ว
  1 เวลาเติมพลังงาน 5-8min 45-60min
  2 ค่าก่อสร้าง 2-3 ล้านหยวน (สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่เอง) 400,000-600,000 (เครื่องชาร์จ 8 * 320KW)
  3 ค่าใช้จ่ายในเติมพลัง สูง (ค่าไฟ+ค่าบริการ) ค่อนข้างสูง (ค่าไฟ + ค่าบริการ)
  4 การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ การบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ชำรุดทันเวลาเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ การชาร์จกระแสไฟสูงจะลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างมาก
  5 ประสบการณ์ผู้ใช้ ดี คล้ายกับปั๊มน้ำมันเหมาะกับการเติมพลังงานให้กับรถยนต์ทุกประเภทที่มีฟังก์ชันเปลี่ยนแบตเตอรี่ ธรรมดา จะใช้เวลานานกว่าการเติมน้ำมันมาก
  6 ค่าซื้อรถ รองรับโหมดการเช่าแบตเตอรี่ซึ่งสามารถลดต้นทุนการซื้อเริ่มแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเพียงบริษัทรถยนต์บางแห่งเท่านั้นที่สนับสนุนรูปแบบการเช่าซื้อแบตเตอรี่
  7 ผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า การวางแผนการจัดหาแหล่งพลังงานอย่างสมเหตุสมผล การชาร์จที่สมดุลระหว่างการใช้พลังงานสูงสุดต่ำ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่าย การชาร์จเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ส่งผลให้กริดมีความผันผวนและเพิ่มภาระของกริด

  ข้อดีและข้อเสียสำหรับโหมดการชาร์จแบตรถยนต์กับเปลี่ยนแบตรถยนต์

  อันไหนดีกว่าในการยืดอายุแบตเตอรี่

  • โหมดการชาร์จ: ใช้การชาร์จแบบเร็วบ่อยครั้ง

  ในโหมดการชาร์จ ผู้บริโภคมักจะใช้การชาร์จแบบเร็วเนื่องจากความต้องการในชีวิตและการทำงาน การชาร์จแบตเตอรี่เร็วเป็นวิธีการชาร์จฉุกเฉิน เนื่องจากลักษณะของแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงและกระแสไฟแรงทำให้แบตเตอรี่เสียหายและลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยลดจำนวนการชาร์จแบตเตอรี่และรอบการคายประจุ

  • โหมดเปลี่ยนแบตเตอรี่: สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ใช้การชาร์จที่ช้า

  ในโหมดเปลี่ยนแบตเตอรี่ สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่จะชาร์จแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนจากส่วนกลาง นอกจากนี้ สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ยังใช้การชาร์จแบบช้า แม้ว่าการชาร์จแบบช้าจะใช้เวลานาน แต่ก็สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้พลังงานแบตเตอรี่เสื่อมลงและช่วยยืดอายุของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้

  การก่อสร้างของอันไหนยากกว่ากัน

  • เครื่องชาร์จ: ขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย

  เครื่องชาร์จมีขนาดเล็กและมีความยืดหยุ่นในการติดตั้งและก่อสร้าง ปัจจุบัน หลายภูมิภาคในประเทศจีนได้ออกกฎระเบียบกำหนดให้พื้นที่ที่อยู่อาศัยใหม่ต้องสร้างเครื่องชาร์จหรือสำรองที่ตั้งเครื่องชาร์จ ในแง่ของเครื่องชาร์จสาธารณะ บริษัท State Grid Corporation of China วางแผนที่จะสร้างเครื่องชาร์จสาธารณะจำนวน 120,000 เสาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี 2020

  • สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่: การก่อสร้างเป็นเรื่องยากและต้องใช้ความพยายามร่วมกันจากหลายฝ่าย

  การลงทุนครั้งแรกในรูปแบบการเปลี่ยนพลังงานมีขนาดใหญ่มาก Tesla เคยสร้างสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยราคาสูงถึง 500,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งไม่รวมค่าเช่าที่ดินและค่าแรง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้นทุนการสร้างสถานีสูงเพียงใด นอกจากนี้ จะต้องติดตั้งแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ และต้องสำรองแบตเตอรี่ให้เพียงพอ โดยควรเป็น 1.4 เท่าของจำนวนรถยนต์

  เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

  อันไหนมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุด

  • จำนวนกองชาร์จเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง:

  จีนเป็นประเทศแรกที่หันมาใช้รูปแบบการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ตามข้อมูลที่เผยแพร่ ณ เดือนกรกฎาคม 2019 จำนวนเครื่องชาร์จสาธารณะและส่วนตัวในจีนอยู่ที่ 1.051 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี 71.9% นอกจากนี้ จำนวนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเครื่องชาร์จทั่วประเทศมีเกิน 300 แห่งแล้ว

  • จำนวนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแบตเตอรี่มีน้อย:

  ปัจจุบันมีบริษัทหลัก 4 แห่งในจีนที่ใช้รูปแบบการเปลี่ยนแบตเตอรี่ BAIC New Energy ได้สร้างสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ 116 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันได้เสร็จสิ้นการวางผังใน 12 เมือง โดยมีสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่รวมประมาณ 50 แห่ง LIFAN มีสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่มากกว่า 30 แห่งที่ใช้งาน NIO มีสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่รวม 18 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ

  โหมดการชาร์จ

  • ข้อดี:

  ต้นทุนการก่อสร้างเครื่องชาร์จค่อนข้างต่ำ รูปแบบค่อนข้างยืดหยุ่น และครอบคลุมพื้นที่และสถานการณ์ได้มากขึ้น จำนวนเครื่องชาร์จมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้นและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เทคโนโลยีเครื่องชาร์จค่อนข้างสมบูรณ์และสามารถให้บริการการชาร์จที่เสถียรและปลอดภัยยิ่งขึ้น แท่นชาร์จสามารถใช้ชั่วโมงเร่งด่วนต่ำในเวลากลางคืนหรือพลังงานหมุนเวียนในการชาร์จ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  • ข้อเสีย:

  เมื่อเทียบกับชาร์จแบตรถยนต์กับเปลี่ยนแบตรถยนต์ การชาร์จไฟในรถยนต์ค่อนข้างช้า และผู้ใช้ต้องใช้เวลาและความอดทนมากกว่า อัตราการใช้เครื่องชาร์จค่อนข้างต่ำ และต้องใช้ทรัพยากรและการบำรุงรักษาเพิ่มเติมจากผู้ปฏิบัติงาน การกระจายเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างไม่สม่ำเสมอ ทำให้ผู้ใช้ต้องค้นหาและต่อคิว

  ข้อดีและข้อเสียสำหรับโหมด

  โหมดการเปลี่ยนแบตเตอรี่

  • ข้อดี:

  ความเร็วของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ค่อนข้างเร็วซึ่งสามารถประหยัดเวลาและพลังงานของผู้ใช้ได้มาก อัตราการใช้สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ค่อนข้างสูง ซึ่งสามารถเพิ่มผลกำไรและประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานได้ การกระจายตัวของสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ค่อนข้างเข้มข้น ซึ่งสามารถลดจำนวนผู้ใช้ที่กำลังมองหาและรอคอย

  • ข้อเสีย:

  ต้นทุนการก่อสร้างสถานีเปลี่ยนไฟค่อนข้างสูง และรูปแบบค่อนข้างคงที่ ทำให้ยากต่อการครอบคลุมพื้นที่และสถานการณ์ต่างๆ มากขึ้น จำนวนสถานีเปลี่ยนไฟค่อนข้างน้อย ทำให้ยากต่อการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จำนวนมากและลดน้อยลง ส่วนแบ่งการตลาด

  เทคโนโลยีของสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ยังไม่สมบูรณ์ และอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเข้ากันได้มากขึ้น มีรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนไม่มากที่ตรงตามข้อกำหนดในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ และพื้นที่ตลาดยังคงถูกครอบงำโดยการชาร์จ

  สถานการณ์การใช้งานโหมดการชาร์จแบตเตอรี่และเปลี่ยนแบตเตอรี่

  • สถานการณ์การใช้งานโหมดการชาร์จ:

  โหมดการชาร์จยังคงเป็นวิธีแก้ปัญหาหลักในการแก้ปัญหาการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเกือบทุกประเภทสามารถใช้โหมดการชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้ ในด้านหนึ่ง จำนวนเครื่องชาร์จนั้นมากกว่าสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่มาก และการชาร์จพลังงานสูงโดยทั่วไปสามารถตอบสนองความต้องการการชาร์จของผู้ใช้ส่วนใหญ่ได้ ในอีกด้านหนึ่ง รถยนต์ไฟฟ้า 100% หลายรุ่นไม่รองรับโหมดเปลี่ยนแบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จประเภทต่างๆ สามารถใช้กับสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกันได้

  • สถานการณ์การใช้งานของโหมดการเปลี่ยนแบตเตอรี่:

  ส่วนใหญ่จะใช้ในสถานการณ์ที่ต้องใช้ยานพาหนะอย่างต่อเนื่อง ถูกจำกัดด้วยความจุของแบตเตอรี่ และจำเป็นต้องเติมพลังงานอย่างรวดเร็ว ยานพาหนะส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกหนักไฟฟ้า และรถยนต์โดยสารและรถโดยสารบางคันใช้โหมดสลับแบตเตอรี่

  สถานการณ์การทำงานเฉพาะของรถบรรทุกหนักไฟฟ้ารวมถึงสถานการณ์การขนส่งด้วยรถบรรทุกหนักแบบย้อนกลับระยะสั้นในไซต์งาน เช่น โคลน/เหล็ก/ซีเมนต์/โรงไฟฟ้า/ท่าเรือ/พื้นที่เหมืองแร่

  ในสถานการณ์การใช้งานยานพาหนะประเภทนี้ เนื่องจากแบตเตอรี่รถยนต์มีความจุขนาดใหญ่และความจำเป็นในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โหมดสลับแบตเตอรี่จึงดีกว่าโหมดการชาร์จ

  สถานการณ์การใช้งาน

  บทสรุป

  โดยสรุป โหมดการชาร์จแบตรถยนต์กับเปลี่ยนแบตรถยนต์แต่ละโหมดมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง แม้ว่าการใช้งานสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ในปัจจุบันจะไม่แพร่หลายเท่าเสาเข็มชาร์จ เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน โหมดการสลับแบตเตอรี่ยังคงเหมาะสมกับยานพาหนะที่ใช้งานอยู่ เช่น แท็กซี่ รถโดยสาร ฯลฯ

  การเปลี่ยนแบตเตอรี่ทำให้คนขับแท็กซี่และรถบัสสามารถลดต้นทุนได้ในขณะที่ยังคงรักษาพฤติกรรมการใช้งานที่คล้ายกับรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงซึ่งสะดวกมาก เนื่องจากเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ามีการปรับปรุง การประยุกต์ใช้สถานีสลับแบตเตอรี่จึงจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต สำหรับผู้ใช้แต่ละราย ความต้องการโหมดสลับแบตเตอรี่ยังไม่สูง

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  10 อันดับแรก แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก
  10 อันดับแรก แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก

  การพัฒนาอย่างรวดเร็วของยานพาหนะไฟฟ้ายังส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในตลาดมาจาก 10 อันดับแรก แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก

  บริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของจีน
  10 อันดับ บริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของจีน

  10 อันดับ บริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของจีนมีประสบการณ์มากที่สุดในอุตสาหกรรมทำให้การเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้าสดวกสบายมากยิ่งขึ้น

  โลโก้สถานีสลับแบตเตอรี่
  Phone:(+86) 189 2500 2618
  [email protected]
  Room 530, Creative Center, Guangpu West Road, Huangpu District,guangzhou, China

  ผลิตภัณฑ์ของเรา

  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การวิเคราะห์ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสองล้อ

  ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โหมดสลับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้มากขึ้น

  ขอใบเสนอราคา

  Contact Form Demo
  Shopping Cart
  Scroll to Top