แบตรถยนต์หมด

วิจัยสาเหตุที่แบตรถยนต์หมดและชาร์จไฟไม่เข้า

เมื่อใช้รถยนต์ในชีวิตประจำวัน แบตรถยนต์หมดพลังงานมักส่งผลต่อการเดินทางของทุุกคน ดังนั้นจะแก้ปัญหาที่แบตเตอรี่หมดง่ายได้อย่างไร และจะยืดอายุการใช้งานของแบตอย่างไร
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  ในชีวิตการใช้รถยนต์ของคุณ คุณเคยเจอปัญหาแบตรถยนต์หมดพลังงานหรือไม่

  แบตเตอรี่รถยนต์ แท้จริงแล้วเป็น “ชิ้นส่วนที่เปราะบาง” และ “วัสดุสิ้นเปลือง” โดยเฉพาะรถที่จอดไว้นานๆ หรือแบตเตอรี่ถูกใช้งานเป็นเวลานาน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ลดลง หากปัจจัยภายนอกเช่น อากาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มก็จะลำบากมาก อาจเกิดแบตรถยนต์หมดพลังงานได้ แล้วเราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร บทความนี้จะอธิบายวิธีแก้ปัญหาสาเหตุที่ทำให้แบตรถยนต์หมดและชาร์จไฟไม่เข้า อายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์ และวิธียืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์

  แก้ปัญหาแบตรถยนต์หมดและชาร์จไฟไม่เข้า

  อาจมีสาเหตุหลายประการที่ทำให้แบตรถยนต์หมดพลังงาน ตัวอย่างเช่น จอดรถไว้นานเกินไป – เมื่อจอดรถ เนื่องจากระบบกันขโมยและส่วนประกอบอื่นๆ ยังคงใช้ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าจะสูญเสียไปในระดับหนึ่ง ดังนั้นหลังจากจอดรถเป็นเวลานาน เมื่อสตาร์ทใหม่ อาจเป็นไปได้ว่าแบตรถยนต์หมด ไม่สามารถสตาร์ทได้

  หากมีสภาพอากาศที่รุนแรงเพิ่มเข้ามา เช่น อุณหภูมิลดลงอย่างกะทันหัน หรือประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ใกล้จะหมดลง การซ้อนทับกันของปัจจัยหลายอย่างจะทำให้แบตเตอรี่รถยนต์หมดพลังงานและชาร์จไฟไม่เข้าได้ง่ายขึ้น

  แบตเตอรี่รถยนต์

  ต่อไปนี้เป็นมาตรการเฉพาะบางอย่างที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาที่แบตรถยนต์หมดและชาร์จไฟไม่เข้า

  ตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จ

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จและสายไฟเชื่อมต่ออย่างถูกต้องและไม่เสียหาย หากพบความเสียหาย อุปกรณ์ชาร์จจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้ทันเวลา

  ชาร์จแบตเตอรี่ต่ำก่อน

  หากแบตรถยนต์หมดพลังงานมากเกินไป อาจไม่สามารถชาร์จไฟได้ทันที ในกรณีนี้ คุณสามารถลองใช้ที่ชาร์จพลังงานต่ำหรือพอร์ต USB เพื่อชาร์จ และปล่อยให้แบตเตอรี่ค่อยๆ ฟื้นพลังงาน

  เปิดใช้งานแบตเตอรี่ที่หมดแล้ว

  บางครั้งสาเหตุที่ไม่สามารถชาร์จเครื่องชาร์จได้คือแบตเตอรี่เข้าสู่สถานะการป้องกันและจำเป็นต้องเปิดใช้งาน วิธีทั่วไปคือการเสียบรถยนต์ไฟฟ้าเข้ากับเครื่องชาร์จ เมื่อเครื่องชาร์จแสดงว่าไฟไม่ติด ให้ถอดปลั๊กออก ทำซ้ำขั้นตอนนี้ 3-4 ครั้ง เพื่อให้แบตเตอรี่สามารถเข้าสู่สถานะการชาร์จได้อีกครั้ง

  รอสักครู่

  หากไม่ได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นเวลานานหรือแบตเตอรี่มีอายุการใช้งาน ความต้านทานภายในของแบตเตอรี่อาจเพิ่มขึ้น และจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการกลับสู่ค่าปกติ ดังนั้น ก่อนที่จะพยายามชาร์จ คุณสามารถรอสักครู่แล้วลองชาร์จอีกครั้ง

  แก้ปัญหาแบตรถยนต์หมด

  ไปที่สถานีซ่อมบำรุงเพื่อตรวจสอบ

  หากวิธีการข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาที่แบตรถยนต์หมดและชาร์จไฟไม่เข้า อาจหมายความว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีข้อผิดพลาดร้ายแรงหรือฮาร์ดแวร์เสียหาย ในเวลานี้ขอแนะนำให้ไปที่สถานีบำรุงรักษาเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ

  ในขณะที่ใช้มาตรการข้างต้น เราต้องใส่ใจกับความปลอดภัยของยานพาหนะไฟฟ้าและผู้ขับขี่ด้วย ก่อนทำการชาร์จ ควรปรึกษาช่างมืออาชีพให้ทันเวลาและปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานที่ปลอดภัย นอกจากนี้ เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ ขอแนะนำให้พัฒนากฎการใช้พลังงานที่เหมาะสมในการใช้งานประจำวัน และหลีกเลี่ยงการชาร์จและคายประจุบ่อยๆ และการคายประจุมากเกินไป

  กล่าวโดยสรุป ปัญหาของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ชาร์จน้อยเกินไปและไม่สามารถชาร์จได้นั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยมาตรการเชิงปฏิบัติบางประการ โดยการตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จ การชาร์จแบตเตอรี่ต่ำก่อน การเปิดใช้งานแบตเตอรี่ที่หมด รอระยะเวลาหนึ่งหรือไปที่สถานีซ่อมบำรุงเพื่อตรวจสอบ เราสามารถคืนพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้าและรับประกันการขับขี่ที่ราบรื่นและปลอดภัย

  แบตเตอรี่รถยนต์มีอายุการใช้งานนานเท่าใด

  ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อรถถูกใช้งาน โดยทั่วไป อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของรถยนต์แต่ละรุ่นอาจแตกต่างกันไป และคู่มือสำหรับเจ้าของรถยนต์จะให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง

  ตามทฤษฎีแล้ว อายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปมักจะอยู่ที่ 2-4 ปี แต่สถานการณ์จริงอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น ความถี่ในการใช้งานรถยนต์ พฤติกรรมการขับขี่ และสภาพแวดล้อม ตัวอย่างเช่น หากอุณหภูมิแวดล้อมสูงหรือต่ำเกินไป อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพหรืออายุการใช้งานของแบตเตอรี่

  การศึกษาที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าหากรักษาอุณหภูมิแวดล้อมของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไว้ที่ -20°C-50°C แบตเตอรี่ลิเธียมจะมีอายุการใช้งานและประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า -20°C ประสิทธิภาพการชาร์จและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลง และอุณหภูมิสูงกว่า -50 ℃ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะสั้นลง พูดอย่างเคร่งครัด ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ดีหรือไม่และจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือไม่ ควรตัดสินโดยการวัดแรงดันและความต้านทานภายใน หากแรงดันและความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ไม่ถึงค่าที่ระบุ จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

  แบตเตอรี่รถยนต์มีอายุการใช้งานนานเท่าใด

   

  วิธียืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

  ให้ความสนใจกับเวลาในการชาร์จ ขอแนะนำให้ใช้การชาร์จแบบช้า

  แบตเตอรี่ไฟฟ้าเป็นแกนหลักของรถยนต์ไฟฟ้า ดังนั้นการบำรุงรักษาแบตเตอรี่จึงส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของรถยนต์ ดังนั้นในการใช้งานประจำวันจะป้องกันแบตเตอรี่ได้อย่างไร? ก่อนอื่น ใส่ใจกับเวลาในการชาร์จ แนะนำให้ใช้วิธีการชาร์จช้า

  การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามี 2 วิธี ได้แก่ การชาร์จแบบเร็วและการชาร์จแบบช้า โดยทั่วไปการชาร์จแบบช้าจะใช้เวลา 8-10 ชั่วโมง ในขณะที่การชาร์จแบบเร็วใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงในการชาร์จพลังงาน 80% และสามารถชาร์จจนเต็มได้ภายใน 2 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม การชาร์จอย่างรวดเร็วจะใช้กระแสไฟและกำลังไฟมาก ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อก้อนแบตเตอรี่

  การชาร์จเร็วเกินไปจะทำให้แบตเตอรี่เบลอ ซึ่งจะลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในระยะยาว ดังนั้น เมื่อเวลาเอื้ออำนวย ควรใช้วิธีการชาร์จแบบช้าๆ และไม่ควรยืดเวลาการชาร์จมากเกินไป มิฉะนั้น จะทำให้การชาร์จเกินและทำให้เกิดปัญหาความร้อนของแบตเตอรี่รถยนต์

  ให้ความสนใจกับแบตเตอรี่ในขณะขับรถและหลีกเลี่ยงการคายประจุลึก

  รถยนต์ไฟฟ้ามักจะเตือนให้ผู้ขับขี่ชาร์จโดยเร็วที่สุดเมื่อพลังงานเหลือ 20% ถึง 30% หากคุณขับรถต่อไป แบตเตอรี่จะคายประจุลึก ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง ดังนั้นเมื่อพลังงานที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ไม่เพียงพอหรือเมื่อแบตรถยนต์หมดพลังงาน ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้ทันเวลา

  อย่าปล่อยให้แบตรถยนต์หมดพลังงานในระหว่างการเก็บรักษาระยะยาว

  ● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วก่อนจอดรถ แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะมีอัตราการระบายที่ต่ำกว่า ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดซัลเฟต

  ● แนะนำให้ชาร์จเป็นประจำเพื่อให้แบตเตอรี่มีสุขภาพที่ดี แม้ว่ารถจะไม่ได้ใช้งาน การชาร์จแบตเตอรี่ตามช่วงเวลาปกติสามารถป้องกันไม่ให้ความจุของแบตเตอรี่ลดลงเนื่องจากการไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้เป็นเวลานาน

  ด้วยมาตรการข้างต้น เหมาะสำหรับการรักษาแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ด้วย สุขภาพของแบตเตอรี่สามารถได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ และจะไม่เกิดแบตรถยนต์หมดพลังงานเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าจอดเป็นเวลานาน เพื่อรักษาประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของแบตเตอรี่

  วิธียืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

  ป้องกันไม่ให้ปลั๊กชาร์จร้อนเกินไป

  รักษาปลั๊กให้สะอาดและแห้ง: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาว ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนและหิมะละลายไหลเข้าไปในปลั๊ก และสามารถใช้ปลอกหุ้มหรือมาตรการป้องกันอื่นๆ ได้

  ตรวจสอบว่าปลั๊กเสียบแน่นดี: ระหว่างการชาร์จ คุณควรตรวจสอบเป็นประจำว่าปลั๊กไฟและปลั๊กขาออกของเครื่องชาร์จหลวมหรือไม่ หากพบการหลวม ควรทำการขันให้ตรงเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อมีความเสถียร

  ป้องกันปรากฏการณ์ออกซิเดชัน: ออกซิเดชันของพื้นผิวสัมผัสของปลั๊กจะทำให้เกิดปัญหาความร้อน เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี้ ขอแนะนำให้ตรวจสอบเป็นประจำว่ามีการเกิดออกซิเดชันบนผิวสัมผัสของปลั๊กหรือไม่ หากมีออกซิเดชัน สามารถทำความสะอาดได้ด้วยสารทำความสะอาดหรือเครื่องมือขัดที่เหมาะสม

  เปลี่ยนขั้วต่อให้ทันเวลา: หากพบปัญหา เช่น การลัดวงจรและการสัมผัสที่ไม่ดีในปลั๊ก ให้เปลี่ยนขั้วต่อทันที การเปลี่ยนอย่างทันท่วงทีสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครื่องชาร์จและแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  โดยสรุปแล้ว การรักษาปลั๊กชาร์จให้สะอาดและแห้ง การตรวจสอบและซ่อมแซมปัญหาต่างๆ เช่น การหลวมและการเกิดออกซิเดชัน และการเปลี่ยนขั้วต่อที่เสียหายให้ทันเวลาสามารถปรับปรุงความปลอดภัยและความทนทานของปลั๊กชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กได้

  รถยนต์ไฟฟ้ายังต้องการ “รถอุ่น” ในฤดูหนาว

  ในสภาวะอุณหภูมิต่ำในฤดูหนาว ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงอย่างมาก ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพการชาร์จและการคายประจุต่ำ แบตรถยนต์หมดพลังงานง่าย ความจุของแบตเตอรี่ลดลง และลดระยะการล่องเรือ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอุ่นเครื่องในฤดูหนาว ในเวลาเดียวกัน ขอแนะนำให้อุ่นเครื่องรถด้วยการขับรถช้าๆ และปล่อยให้แบตเตอรี่ค่อยๆ ร้อนขึ้นในน้ำหล่อเย็น เพื่อส่งเสริมการทำงานปกติของแบตเตอรี่

  รถยนต์ร้อนเป็นสิ่งสำคัญมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเสื่อมของแบตเตอรี่ในฤดูหนาว เมื่อขับช้าๆ แบตเตอรี่จะค่อยๆ ดูดซับความร้อนจากน้ำหล่อเย็น ทำให้อุณหภูมิในการทำงานเพิ่มขึ้น สิ่งนี้ช่วยบรรเทาผลกระทบด้านลบของแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิต่ำ ปรับปรุงประสิทธิภาพการชาร์จและการคายประจุ ลดความจุของแบตเตอรี่ลดลง และขยายระยะการล่องเรือ

  ดังนั้นเมื่อเริ่มหนาวในฤดูหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมต่ำมาก ขอแนะนำให้ใช้วิธีทำให้รถอุ่นขึ้นด้วยการขับรถช้าๆ เพื่อให้แบตเตอรี่มีเวลาเพียงพอในการค่อยๆ อุ่นขึ้นในน้ำหล่อเย็น สิ่งนี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการใช้พลังงาน และรับประกันการทำงานตามปกติของยานพาหนะ

  แบตชาร์จไฟไม่เข้า

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร
  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร

  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค (Lithium-ion ternary battery) คือแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีลิเธียมไอออนในการปล่อยพลังงานไฟฟ้า

  10 อันดับ บริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ของจีน
  10 อันดับ บริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ของจีน

  บริษัทแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ของจีนเป็นผู้นำในการเข้าสู่ตลาดแบตเตอรี่ ลองมาดูกันว่า 10 อันดับ บริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ของจีนมีแห่งใดบ้าง

  แบตเตอรี่ลิเธียมมีกี่ชนิด
  แบตเตอรี่ลิเธียมมีกี่ชนิด

  แบตเตอรี่ลิเธียมมีความสำคัญต่อชีวิตของเรามาก และมองเห็นได้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร แบตเตอรี่ลิเธียมมีกี่ชนิด บทความต่อไปนี้จะให้คำตอบ

  ผลิตภัณฑ์ของเรา
  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การวิเคราะห์ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสองล้อ

  ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โหมดสลับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้มากขึ้น

  แบตเตอรี่โดรน

  เรียนรู้ส่วนประกอบที่สำคัญของโดรน – แบตเตอรี่โดรน

  อุณหภูมิการเก็บรักษาที่เหมาะสมของแบตเตอรี่โดรนคือ 20°C±5°C ควรเก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากพื้นเปียกและสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซกัดกร่อน เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เปียกหรือสึกกร่อน ห้ามใช้งานในการชาร์จไฟมากเกินไป หรือการคายประจุมากเกินไป เป็นต้น

  เครื่องเชื่อมแบตลิเธียม

  รู้จักอุปกรณ์ผลิตแบตเตอรี่ – เครื่องเชื่อมแบตลิเธียม

  เครื่องเชื่อมแบตลิเธียม-เครื่องเชื่อมเลเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และปลอดภัยซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตและการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม ด้วยการใช้งานและการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง จึงสามารถมั่นใจได้ถึงการทำงานปกติและอายุการใช้งานของอุปกรณ์

  Shopping Cart
  Scroll to Top