ปรับปรุงวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

ข้อบกพร่องและการปรับปรุงวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน เช่น ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ ลิเธียมแมงกาเนต ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ฯลฯ ล้วนมีข้อบกพร่องบางประการ เช่น ข้อบกพร่องของโครงสร้างผลึก การผสมสิ่งเจือปน อนุภาคที่ไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น ข้อบกพร่องเหล่านี้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมลดลง
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นส่วนสำคัญของแบตเตอรี่ลิเธียม และประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อตัวบ่งชี้สำคัญ เช่น ความหนาแน่นของพลังงาน อายุการใช้งานของวงจร และความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียม

  วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน เช่น ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ ลิเธียมแมงกาเนต ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ฯลฯ ล้วนมีข้อบกพร่องบางประการ เช่น ข้อบกพร่องของโครงสร้างผลึก การผสมสิ่งเจือปน อนุภาคที่ไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น ข้อบกพร่องเหล่านี้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมลดลง บทความนี้จะศึกษาข้อบกพร่องและมาตรการปรับปรุงวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

  ประเภทและลักษณะของวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

  วัสดุ ข้อดี ข้อเสีย
  ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ มีความหนาแน่นของการบดอัดสูงและมีคุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้าที่ดี ค่าใช้จ่ายสูงกว่าและมีปัญหาด้านความปลอดภัยบางประการ
  ลิเธียมแมงกานีสออกไซด์ ต้นทุนค่อนข้างต่ำ จำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของวงจรและสมรรถนะที่อุณหภูมิสูง
  ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ความปลอดภัยที่ดีและอายุการใช้งานยาวนาน ความหนาแน่นของพลังงานค่อนข้างต่ำ
  วัสดุ Ternary ประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ความหนาแน่นของพลังงานจะสูงขึ้น
  ลิเธียมนิกเกิลโคบอลต์อลูมิเนต มีลักษณะเป็นความหนาแน่นของพลังงานสูง -

  ประเภทวัสดุ

  ข้อบกพร่องในวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

  ข้อบกพร่องของโครงสร้างผลึก

  • การบิดเบือนของแลตทิซ: การบิดเบือนของแลตทิซจะส่งผลต่อช่องทางการส่งของลิเธียมไอออน ทำให้อัตราการแพร่กระจายของลิเธียมไอออนลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการชาร์จและคายประจุของแบตเตอรี่ลิเธียม
  • ตำแหน่งงานว่าง: ตำแหน่งงานว่างที่มีอยู่จะทำให้โครงสร้างผลึกไม่เสถียร ซึ่งส่งผลต่ออายุการใช้งานและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียม

  มีสิ่งสกปรกผสมอยู่

  • โลหะเจือปน: การมีอยู่ของโลหะเจือปนจะรบกวนปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าตามปกติ และทำให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมลดลง
  • สิ่งเจือปนอื่น ๆ: การมีอยู่ของสิ่งเจือปนอื่น ๆ จะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมด้วย

  อนุภาคไม่สม่ำเสมอ

  • ขนาดอนุภาคไม่สม่ำเสมอ: ขนาดอนุภาคไม่สม่ำเสมอจะนำไปสู่ความแตกต่างด้านประสิทธิภาพในท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของแบตเตอรี่ลิเธียม
  • รูปร่างที่ไม่สม่ำเสมอ: รูปร่างที่ไม่สม่ำเสมอจะส่งผลต่อพื้นที่สัมผัสและความต้านทานการสัมผัสระหว่างอนุภาค ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพอัตราของแบตเตอรี่ลิเธียม

  ข้อบกพร่องที่พื้นผิว

  • ความหยาบของพื้นผิว: ความหยาบของพื้นผิวจะส่งผลต่อการสัมผัสและปฏิกิริยากับอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียม
  • ความไม่สม่ำเสมอ: พื้นผิวที่ไม่เรียบจะทำให้เกิดความหนาแน่นกระแสในท้องถิ่นมากเกินไป ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียม

  ปรากฏการณ์การรวมตัวใหม่
  การรวมตัวของอนุภาคมากเกินไปจะลดพื้นที่ผิวและการเกิดปฏิกิริยา ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียม

  วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

  ความเสถียรทางเคมีต่ำ

  • มีแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยาข้างเคียงระหว่างการชาร์จและการคายประจุ ปฏิกิริยาข้างเคียงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของวัสดุลดลง
  • การแยกเฟส: การกระจายที่ไม่สม่ำเสมอหรือการแยกเฟสที่แตกต่างกันผิดปกติในวัสดุจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียม

  ข้อบกพร่องในการเคลือบ

  • การเคลือบที่ไม่สมบูรณ์: การเคลือบที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้เกิดการสัมผัสโดยตรงระหว่างวัสดุอิเล็กโทรดบวกและอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียม
  • ความเสียหาย: การเคลือบที่เสียหายจะทำให้โครงสร้างของวัสดุขั้วบวกไม่เสถียร ซึ่งส่งผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียม

  วิธีการลดข้อบกพร่องในวัสดุขั้วบวก

  • ปรับกระบวนการสังเคราะห์ให้เหมาะสม

  การควบคุมสภาวะของปฏิกิริยาอย่างแม่นยำ: การควบคุมสภาวะของปฏิกิริยา เช่น อุณหภูมิ เวลา บรรยากาศ ฯลฯ ได้อย่างแม่นยำ สามารถรับประกันความสมบูรณ์และความสม่ำเสมอของการสังเคราะห์วัสดุ

  เลือกวิธีการสังเคราะห์ที่เหมาะสม: การเลือกวิธีการสังเคราะห์ที่เหมาะสม เช่น วิธีปฏิกิริยาโซลิดเฟส วิธีโซลเจล วิธีไฮโดรเทอร์มอล ฯลฯ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของวัสดุขั้วบวกได้

  • การควบคุมวัตถุดิบอย่างเข้มงวด

  เลือกวัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์สูง: การเลือกวัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์สูงสามารถลดการแนะนำสิ่งเจือปนได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของวัสดุขั้วบวก

  การปรับสภาพวัตถุดิบ: การปรับสภาพวัตถุดิบ เช่น การกัดลูกบอล การคัดกรอง ฯลฯ สามารถปรับปรุงความสม่ำเสมอและการเกิดปฏิกิริยาของวัตถุดิบได้

  • ปรับปรุงกระบวนการเผาผนึก

  การเลือกอุณหภูมิการเผาผนึกที่เหมาะสม: การเลือกอุณหภูมิการเผาผนึกที่เหมาะสมสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลึกที่ดี และลดข้อบกพร่องของโครงสร้างผลึก

  ควบคุมอัตราการให้ความร้อน: การควบคุมอัตราการให้ความร้อนสามารถหลีกเลี่ยงการทำลายโครงสร้างผลึกและการสร้างสิ่งสกปรกที่เกิดจากอุณหภูมิที่มากเกินไป

  • การปรับเปลี่ยนยาสลบ

  เลือกองค์ประกอบการเติมที่เหมาะสม: การเลือกองค์ประกอบการเติมที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงโครงสร้างและความเสถียรของประสิทธิภาพของวัสดุขั้วบวกได้

  การควบคุมปริมาณการใช้สารต้องห้าม: การควบคุมปริมาณการใช้สารต้องห้ามสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้ประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากการเติมสารต้องห้ามมากเกินไป

  ลดข้อบกพร่องในวัสดุขั้วบวก

  • การรักษาพื้นผิว

  การเคลือบผิว: การเคลือบผิวสามารถเพิ่มความเสถียรและการนำไฟฟ้าของพื้นผิววัสดุ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียม

  เลือกวัสดุเคลือบที่เหมาะสม: การเลือกวัสดุเคลือบที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงผลการเคลือบและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมได้

  • การบดละเอียด

  ทำให้อนุภาคมีความสม่ำเสมอมากขึ้น: การบดละเอียดสามารถทำให้อนุภาคมีความสม่ำเสมอมากขึ้น และลดข้อบกพร่อง เช่น การรวมตัวกัน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของวัสดุขั้วบวก

  ควบคุมเวลาการเจียรและความเร็วในการหมุน: การควบคุมเวลาการเจียรและความเร็วในการหมุนสามารถหลีกเลี่ยงการแตกหักของอนุภาคและประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงเนื่องจากการเจียรมากเกินไป

  • เสริมสร้างการตรวจสอบคุณภาพ

  การตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดในระหว่างกระบวนการผลิต: การตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดในระหว่างกระบวนการผลิตสามารถตรวจจับและจัดการกับปัญหาได้ทันเวลาเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของวัสดุขั้วบวก

  ใช้อุปกรณ์และวิธีการทดสอบขั้นสูง: การใช้อุปกรณ์และวิธีการทดสอบขั้นสูงสามารถปรับปรุงความแม่นยำและประสิทธิภาพของการทดสอบได้ เมื่อประกอบแบตเตอรี่ลิเธียม การใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยำในการประกอบจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของแบตเตอรี่

  • ปรับสภาพการจัดเก็บให้เหมาะสม

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุอิเล็กโทรดบวกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมระหว่างการเก็บรักษา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุอิเล็กโทรดบวกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมระหว่างการเก็บรักษา และหลีกเลี่ยงความชื้น การปนเปื้อน ฯลฯ ซึ่งสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของวัสดุอิเล็กโทรดบวกและ ปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียม

  ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม: การใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสามารถป้องกันวัสดุขั้วบวกจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้

  บทสรุป

  ข้อบกพร่องในวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียม และจำเป็นต้องมีมาตรการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องเพื่อลดข้อบกพร่องเหล่านี้ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสังเคราะห์ การควบคุมวัตถุดิบที่เข้มงวด การปรับปรุงกระบวนการเผาผนึก การปรับเปลี่ยนยาสลบ การรักษาพื้นผิว การบดละเอียด การเสริมสร้างการตรวจสอบคุณภาพและการปรับสภาพการจัดเก็บให้เหมาะสม สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของวัสดุขั้วบวกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและสมรรถนะได้ ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียม นอกจากนี้ เครื่องเชื่อมแบตลิเธียมที่ซับซ้อนยังสามารถใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพแบตเตอรี่ได้

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  อายุแบตมอเตอร์ไซค์
  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย
  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  แบตเตอรี่รถยนต์ 1 ปีเสื่อม
  การวิเคราะห์สาเหตุของแบตเตอรี่รถยนต์ 1 ปีเสื่อม

  ปัญหาแบตเตอรี่รถยนต์ 1 ปีเสื่อม ส่งผลถึงเจ้าของรถหลายราย แล้วจะยืดอายุแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นานขึ้นได้อย่างไร เช่น ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่แน่นหนาหรือไม่ ลดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลังดับเครื่องยนต์ ให้ความสนใจกับการขับขี่ทางไกลที่เหมาะสม เป็นต้น

  โลโก้สถานีสลับแบตเตอรี่
  Phone:(+86) 189 2500 2618
  [email protected]
  Room 530, Creative Center, Guangpu West Road, Huangpu District,guangzhou, China

  ผลิตภัณฑ์ของเรา

  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  สถานีชาร์จรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากับสถานีสลับแบตเตอรี่

  สถานีชาร์จรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากับสถานีสลับแบตเตอรี่

  จากการเปรียบเทียบสถานีชาร์จรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากับสถานีสลับแบตเตอรี่ จะเห็นได้ว่าสถานีสลับแบตเตอรี่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกว่า ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรอชาร์จเป็นเวลานานทำให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น

  10 อันดับแรก ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมของเยอรมนี

  10 อันดับแรก ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมของเยอรมนี

  บทความนี้จะแนะนำ 10 อันดับแรก ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมของเยอรมนี รวมถึง Liacon, BMZ Group, VARTA, Voltabox AG, CustomCells, TESVOLT, EAS Batteries, Cellforce, AMG Lithium, LION Smart

  บริษัทแบตเตอรี่ลิเธียม

  บริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมแข่งขันกันเพื่อตลาดสเปน

  ในเดือนมิถุนายน 2022 AESC ประกาศว่าจะสร้างโรงงานขนาดใหญ่ในภูมิภาค Navarro de la Mata ของสเปน โดยมีกำลังการผลิตตามแผนอยู่ที่ 30GWh โรงงานแห่งนี้จะจัดหาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่พลังงานให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำของโลก และช่วยให้สเปนกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าแห่งใหม่ของยุโรป

  แบตเตอรี่หุ่นยนต์ดูดฝุ่น

  สำรวจการพัฒนาของแบตเตอรี่หุ่นยนต์ดูดฝุ่น

  การพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นในอนาคตจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงความหนาแน่นของพลังงาน ด้วยการใช้วัสดุใหม่และการปรับโครงสร้างแบตเตอรี่ให้เหมาะสม ความหนาแน่นของพลังงานของแบตเตอรี่จึงได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  แบตเตอรี่เครื่องตัดหญ้า

  วิเคราะห์การพัฒนาและข้อดีของแบตเตอรี่เครื่องตัดหญ้า

  ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ อายุการใช้งานของวงจรและประสิทธิภาพแผ่นดินไหวของแบตเตอรี่เครื่องตัดหญ้าต้องได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สามารถรักษาประสิทธิภาพที่มั่นคงในระหว่างการใช้งานในระยะยาว

  บริษัทแบตเตอรี่เกาหลีใต้

  บริษัทแบตเตอรี่เกาหลีใต้เริมจัดหาแบต LFP ในปริมาณมาก

  ด้วยข้อดีเช่นต้นทุนและความปลอดภัย และส่วนแบ่งการตลาดของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น คาดการณ์ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตจะมีส่วนแบ่งแบตเตอรี่ถึง 36% สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ในปี 2025 ซึ่งสูงกว่าปี 2020 ถึง 14 เปอร์เซ็นต์

  ขอใบเสนอราคา

  Contact Form Demo
  Shopping Cart
  Scroll to Top