แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้า

คุณรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าหรือไม่

แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่เก็บพลังงานในรูปของกระแสไฟฟ้า และเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อทำให้ระบบขับเคลื่อนของรถจักรยานไฟฟ้าทำงาน
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  โดยปกติแล้วเรามักจะใช้รถจักรยานไฟฟ้า แต่คุณเคยรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าหรือไม่ แบตเตอรี่ที่ใช้กันทั่วไปคืออะไร วิธีชาร์จแบตอย่างถูกต้อง เพื่อให้เข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าได้ดีขึ้น โปรดอ่านบทความต่อไปนี้

  แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าคืออะไร

  แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่เก็บพลังงานในรูปของกระแสไฟฟ้า และเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อทำให้ระบบขับเคลื่อนของรถจักรยานไฟฟ้าทำงาน โดยต้องมีการดูแลรักษาและการชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเพราะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการให้แบตเตอรี่ยังคงสภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้ามีกี่ประเภท

  แบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าทั่วไปมี 3 ประเภท ได้แก่แบตเตอรี่ตะกั่วกรด, แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตและแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  แบตเตอรี่ตะกั่วกรด

  แรงดันไฟฟ้า: มีแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าแบตเตอรี่ลิเธียม แรงดันแบตเตอรี่ตะกั่วกรดคือ 2.0v แรงดันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคือ 3.2-3.7v

  ความหนาแน่นของพลังงาน: มีความจุพลังงานต่ำกว่าแบตเตอรี่ลิเธียม ความหนาแน่นของพลังงานแบตเตอรี่ตะกั่วกรดคือ 60–110 Wh/kg และความหนาแน่นของพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคือ 200-300 Wh/kg

  อายุวงจร: การชาร์จและคายประจุได้ 500-800 รอบ

  อุณหภูมิการทำงาน: −35℃ – 45℃

  ราคา: ต่ำกว่าแบตเตอรี่ลิเธียม

  แบตเตอรีมีกี่ประเภท

  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต

  แรงดันไฟฟ้า: มีแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด แรงดันแบตเตอรี่ตะกั่วกรดคือ 2.0v แรงดันแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตคือ 3.2v

  ความหนาแน่นของพลังงาน: มีความจุพลังงานสูงกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดความหนาแน่นของพลังงานของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดคือ 60–110 Wh/kg และความหนาแน่นของพลังงานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต คือประมาณ 200 Wh/kg

  อายุวงจร: การชาร์จและคายประจุได้4,000 รอบ

  อุณหภูมิการทำงาน: -20℃ – 70℃

  ราคา: แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค > แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต > แบตเตอรี่ตะกั่วกรด

  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  แรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคือ 3.7v ซึ่งสูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด

  ความหนาแน่นของพลังงาน: ความหนาแน่นของพลังงานของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคือ 300Wh/kg ซึ่งสูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตและแบตเตอรี่ตะกั่วกรด

  อายุวงจร: การชาร์จและการคายประจุได้ 2,000 รอบ

  อุณหภูมิการทำงาน: -20°C–60°C

  ราคา: ราคาสูงกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต

  แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าตัวไหนดี

  แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค เนื่องจากเป็นแบตเตอรี่ที่เหมาะสำหรับใช้ในรถจักรยานไฟฟ้าด้วยคุณสมบัติดังนี้

  • ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาซึ่งสามารถลดน้ำหนักของรถจักรยานไฟฟ้าได้
  • ความหนาแน่นของพลังงานสูง ซึ่งสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น และทำให้จักรยานไฟฟ้าเดินทางได้ไกลขึ้น
  •  มีอายุการใช้งานยาวนาน จำนวนรอบการชาร์จและคายประจุประมาณ 2,000 ครั้ง
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  ข้อกำหนดทั่วไปของรถจักรยานไฟฟ้า

  ข้อมูลจำเพาะทั่วไปของแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าคือ 48v 50ah แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่คือ 48v และความจุของแบตเตอรี่คือ 50ah ซึ่งหมายความว่าแบตเตอรี่ 48v 50ah สามารถคายประจุด้วยกระแส 1A และใช้งานได้นาน 50 ชั่วโมง

  แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้ามีอายุการใช้งานนานเท่าใด ชาร์จครั้งเดียววิ่งได้ไกลแค่ไหน

  โดยทั่วไปแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้ามีอายุการใช้งานระหว่าง 500 ถึง 2000 วงจรการชาร์จ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภท ยี่ห้อ คุณภาพ ความจุ โดยทั่วไปแล้ว ระยะทางที่รถจักรยานไฟฟ้าสามารถวิ่งได้หลังจากชาร์จครั้งเดียวอาจอยู่ในช่วง 30 ถึง 100 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ที่รถจักรยานไฟฟ้ามีอยู่ รูปแบบการขับขี่ และเส้นทางของการขับขี่ ถนนที่ราบหรือแบบลาดชันก็จะมีผลเช่นกัน

  การชาร์จรถจักรยานไฟฟ้า

  การชาร์จรถจักรยานไฟฟ้าหมายถึงกระบวนการเติมพลังงานให้กับแบตเตอรี่ของรถจักรยานไฟฟ้าเพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและเคลื่อนไหวได้ โดยทั่วไปแล้ว รถจักรยานไฟฟ้ามาพร้อมแบตเตอรี่ที่สามารถถอดออกมาชาร์จหรือเปลี่ยนใหม่ได้เมื่อพลังงานในแบตเตอรี่ลดลง

  สามารถใช้ที่ชาร์จอื่นในการชาร์จได้หรือไม่

  ไม่สนับสนุนในการใช้ที่ชาร์จอื่นเนื่องจาก

  แรงดัน: แบตเตอรี่ของรถจักรยานไฟฟ้าอาจมีแรงดันที่ต่างกัน ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชาร์จก็แตกต่างกัน และแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ไม่ตรงกันจะทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้

  ความปลอดภัย: การใช้ที่ชาร์จไม่เหมาะสมอาจจะทำให้เกิดความร้อนมากเกินไป และส่งผลให้เกิดอันตรายได้

  ความเข้ากันของแบตเตอรี่: รถจักรยานไฟฟ้าและแบตเตอรี่แต่ละชนิดมีเทคโนโลยีที่ต่างกัน หากขาดความเข้ากันอาจจะทำให้ระบบเสียหายได้

  ข้อควรระวังในการชาร์จรถจักรยานไฟฟ้า

  ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่เหมาะสม: อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ไม่มีมาตรฐานเพราะอาจทำให้เสียหายต่อรถจักรยานไฟฟ้าและแบตเตอรี่

  ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่: ก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่ ควรเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการแตกหรือเสียหาย

  อย่าชาร์จเกินเวลา: การชาร์จเกินเวลาอาจทำให้แบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าเสียหายและอาจเกิดเพลิงไหม้

  อย่าชาร์จด้วยกระแสไฟสูงเกินไป: ควรปรับระดับกระแสไฟให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ของรถจักรยานไฟฟ้า

  การชาร์จรถจักรยานไฟฟ้า

  วิธีบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้า

  ชาร์จแบตเตอรี่: ไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่หมด หากในกรณีที่ไม่ได้ใช้รถจักรยานไฟฟ้าเป็นเวลานาน ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้งานในครั้งถัดไป
  อุณหภูมิและสภาพแวดล้อม: หลีกเลี่ยงการใช้รถจักรยานไฟฟ้าในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก

  การเก็บรักษาแบตเตอรี่: ควรเก็บแบตเตอรี่ในสภาพแวดล้อมที่อุ่นหรือเย็น เก็บให้ห่างจากแสงแดดและแหล่งความร้อน

  ตรวจสอบสภาพ: หากพบว่าแบตเตอรี่มีสายที่ย่อย หรือเสื่อมสภาพ ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทันที

  การชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้า vs การเปลี่ยนแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้า

  การชาร์จแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าและการเปลี่ยนแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้ามีลักษณะที่ต่างกัน โดนทั้ง 2 ประเภทมีลักษณะ ดังนี้
  การชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้า:

   เวลาในการชาร์จนาน: เวลาในการชาร์จประมาณ 8-10 ชั่วโมง (เช่น แบตเตอรี่ 50ah ที่มีเครื่องชาร์จที่บ้าน 5A)

   ประสิทธิภาพต่ำ: ใช้เวลารอชาร์จนานไม่สะดวกในการใช้งาน

  ไม่ปลอดภัย: อันตรายที่เกิดขึ้นได้ง่ายจากการชาร์จรถจักรยานไฟฟ้าแบบเดิมๆ

  ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถยนต์มีราคาสูง: ค่าใช้จ่ายสูง คุณต้องซื้อรถจักรยานไฟฟ้า + แบตเตอรี่ และแม้แต่แบตเตอรี่สำรอง

  การเปลี่ยนแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้า:

  การเลือกใช้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ของ TYCORUN มีลักษณะดังต่อไปนี้
   ลดเวลาในการชาร์จ: 1-3 ชั่วโมง (กระแสไฟชาร์จสูงสุดของสถานีสลับแบตเตอรี่ TYCORUN คือ 40A)

  ประสิทธิภาพสูง: ไม่ต้องรอชาร์จ ใช้เวลาเพียง 2 นาทีในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และสามารถขี่ได้ทันที

  ความปลอดภัยสูง: แบตเตอรี่ทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้ในตู้แลกเปลี่ยนแบตเตอรี่อัจฉริยะเพื่อการจัดการแบบรวมศูนย์และความปลอดภัย ตู้แลกเปลี่ยนแบตเตอรี่จะตรวจสอบข้อมูลแบตเตอรี่แบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการชาร์จแบตเตอรี่อย่างปลอดภัย

   ต้นทุนต่ำ: คุณสามารถซื้อจักรยานไฟฟ้าที่เข้ากับแบตเตอรี่ของตู้เปลี่ยนแบตได้ คุณไม่จำเป็นต้องซื้อแบตเตอรี่ของจักรยานไฟฟ้า คุณสามารถใช้บริการได้โดยการซื้อโปรโมชั่นของตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ซึ่งช่วยลดต้นทุนการซื้อรถยนต์

  สรุป: วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถจักรยานไฟฟ้านั้นดีกว่า และโหมดการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพนั้นสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาสังคมในปัจจุบันมากกว่า และทำให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น

  การชาร์จ vs การเปลี่ยนแบตเตอรี่

  สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานไฟฟ้าทั้งหมดได้หรือไม่

  ไม่ได้ หากคุณต้องการใช้แบตเตอรี่ของสถานีสลับแบตเตอรี่ จะต้องเข้ากับขนาดและพารามิเตอร์ของตู้แลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ และจำเป็นต้องเชื่อมต่อโปรโตคอลการสื่อสาร มิฉะนั้น จะไม่สามารถจดจำแบตเตอรี่และชาร์จได้ตามปกติหลังจากใส่เข้าไปในตู้แลกเปลี่ยนพลังงาน มิฉะนั้น จะไม่สามารถจดจำแบตเตอรี่และชาร์จได้ตามปกติหลังจากใส่เข้าไปในตู้แลกเปลี่ยนพลังงาน

  เลือกแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าอย่างไรให้เหมาะกับตัวเอง

  ความจุและระยะทางของแบตเตอรี่: พิจารณาจำนวนกิโลวัตต์-ชั่วโมง พิจารณาระยะทางที่คุณต้องการที่จะขับไปในแต่ละครั้ง หากขับทางไกล ควรพิจารณาแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงกว่า

  ประเภทของแบตเตอรี่: คุณควรศึกษาข้อดีข้อเสียของแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าแต่ละประเภท เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

  ราคาและความคุ้มค่า: ซื้อแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพและอยู่ในราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณ

  การรับประกันและการซ่อมบำรุง: ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่คุณสนใจมีการรับประกันและบริการซ่อมบำรุงอย่างไร ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของแบตเตอรี่นั้นๆ

  วิธีเลือกแบตเตอรี่

  วิธีเลือกซัพพลายเออร์แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้า

  ซัพพลายเออร์มืออาชีพ

  เทคโนโลยีของแบตเตอรี่: เลือกซัพพลายเออร์ที่มีเทคโนโลยีแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าที่ทันสมัยและเชื่อถือได้
  ความปลอดภัยและการรับรอง: เลือกซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ที่มีมาตรฐานและการรับรองด้านความปลอดภัย
  ต้นทุนและราคา: พิจารณาต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
  ความน่าเชื่อถือ: ศึกษารีวิวของซัพพลายเออร์ในเรื่องของการให้บริการ การช่วยเหลือหลังการขาย

  หากคุณต้องการรายละเอียดของสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ สามารถติดต่อเราได้ 

  ไม่ได้ ควรตรวจสอบเวลาในการชาร์จเพื่อหลีกเลี่ยงการชาร์จเกิน การชาร์จมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง และในกรณีที่รุนแรง จะทำให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไปและควบคุมไม่ได้ ทำให้เกิดการระเบิดได้ นอกจากนี้ อย่าชาร์จจักรยานไฟฟ้าที่บ้าน

  การชาร์จแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง: ใช้ชุดชาร์จที่เหมาะสมและปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต ไม่ควรให้แบตเตอรี่หมดเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าเสื่อมสภาพได้

   

  อย่าให้แบตเตอรี่หมด: การใช้งานแบตเตอรี่หมดอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายและส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งาน ควรเริ่มชาร์จแบตเตอรี่เมื่อพบว่าพลังงานลดลงเหลือที่ 35% - 40%

   

  เก็บแบตเตอรี่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม: หลีกเลี่ยงการเก็บแบตเตอรี่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงจัดหรือต่ำเกินไป

   

  ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่: ควรตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีการเสื่อมสภาพ ควรนำไปซ่อมหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทันที

  ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่: อุณหภูมิสูงทำให้ปฏิกิริยาเคมีภายในแบตเตอรี่ลดลง

   

  การเสียหายของอุปกรณ์: การถูกแสงแดดอย่างต่อเนื่องอาจทำให้อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบเสียหายหรือสึกกร่อน

   

  ปัญหาของระบบไฟฟ้า: อุณหภูมิสูงสามารถทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหาย อาจเกิดการละลายของฉนวนสายไฟหรือทำให้มีปัญหาในระบบไฟฟ้าได้

   

  ยางเสื่อมสภาพ: แสงแดดอาจทำให้ยางของล้อเสื่อมสภาพ ทำให้มีการแตกหรือระเบิดได้

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  10 อันดับ บริษัทที่เอาต์พุตวัสดุขั้วลบในจีน
  10 อันดับ ผู้ผลิตวัสดุขั้วลบของแบตเตอรี่ในจีน

  10 อันดับ ผู้ผลิตวัสดุขั้วลบของแบตเตอรี่ในจีน ผลิตวัสดุขั้วลบจำนวนมากทุกปี และส่งเสริมการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมของจีน

  ความจุแบตเตอรี่
  ความรู้เกี่ยวกับความจุแบตเตอรี่

  ความจุแบตเตอรี่หมายถึงความสามารถของแบตเตอรี่ในการเก็บรักษาได้และจ่ายกระแสไฟออกมาให้กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ให้ได้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

  แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์
  งานวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์

  คุณรู้หรือไม่ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์คืออะไร แบตลิเธียมโพลิเมอร์มีลักษณะเฉพาะที่รูปร่างผอมบาง สามารถออกแบบหลายขนาดและหลายรูปทรง

  โลโก้สถานีสลับแบตเตอรี่
  +86 2083859919
  [email protected]
  Room 530, Creative Center, Guangpu West Road, Huangpu District,guangzhou, China

  ผลิตภัณฑ์ของเรา

  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การวิเคราะห์ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสองล้อ

  ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โหมดสลับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้มากขึ้น

  ขอใบเสนอราคา

  Contact Form Demo
  Shopping Cart
  Scroll to Top