แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

คู่มือที่ครอบคลุมของแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

โดยคุณลักษณะของแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์คือส่งพลังงานให้รถโฟล์คลิฟท์จ่ายพลังงานให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าในรถยกเพื่อการลากจูง โดยแบตเตอรี่ของรถโฟล์คลิฟท์มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากทำให้มีพลังงานเพียงพอในการขับเคลื่อนรถที่มีน้ำหนักใหญ่และสามารถทนต่อการใช้งานหนัก
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่เพียงแต่ในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแบตเตอรี่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าด้วย และแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ก็ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเช่นกัน หลาย ๆ คนเคยเห็นรถโฟล์คลิฟท์แต่ยังไม่รู้ฟังก์ชั่นเฉพาะของรถโฟล์คลิฟท์ บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดว่ารถโฟล์คลิฟท์คืออะไร ลักษณะเฉพาะของแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ ประเภทของแบตเตอรี่รถยก เป็นต้น

  รถโฟล์คลิฟท์(รถยก)คืออะไร แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์มีคุณลักษณะอย่างไร

  รถโฟล์คลิฟท์หรือรถยก (Forklift) คือยานพาหนะที่ใช้อย่างแพร่หลายในโรงงาน,โกดัง, ศูนย์กระจายสินค้า, และไซต์งานก่อสร้างเพื่อการยกหรือเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีน้ำหนักมาก รถโฟล์คลิฟท์มีงายื่นออกมาจากตัวรถ ใช้เพื่อสอดและยกหรือขนย้ายสินค้า สามารถปรับได้ตามความสูงที่ต้องการ

  โดยคุณลักษณะของแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์คือส่งพลังงานให้รถโฟล์คลิฟท์จ่ายพลังงานให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าในรถยกเพื่อการลากจูง โดยแบตเตอรี่ของรถโฟล์คลิฟท์มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากทำให้มีพลังงานเพียงพอในการขับเคลื่อนรถที่มีน้ำหนักใหญ่และสามารถทนต่อการใช้งานหนัก

  คุณลักษณะแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

  แบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์มีกี่ประเภท

  แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์มี 3 ประเภท ได้แก่

  แบตเตอรี่ตะกั่วกรด: มีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก มีความหนาแน่นของพลังงานต่ำและมีอัตราการคายประจุเองสูง มีสารตะกั่วและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ต้องการการบำรุงรักษาอย่างเป็นประจำ

  แบตเตอรี่ลิเธียม: แบตเตอรี่ลิเธียมมีความหนาแน่นของพลังงานสูง ขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา มีราคาแพงกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด แต่แบตเตอรี่ลิเธียมไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด และมีประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ดีกว่าในทุกด้าน

  เซลล์เชื้อเพลิง: เป็นทางเลือกสะอาดและมีประสิทธิภาพสูง กระบวนการผลิตไฮโดรเจนมีความซับซ้อนและต้นทุนการผลิตสูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
  ดังนั้นจึงสามารถพบได้จากการแนะนำแบตเตอรี่ทั้ง 3 ประเภทข้างต้นว่า การเลือกแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นแบตเตอรี่รถยกคือทางออกที่ดีที่สุด

  แบตเตอรี่ชนิดใดที่มักใช้ในรถยกไฟฟ้า มีข้อดีอะไรบ้าง

  แบตเตอรี่ลิเธียมมักใช้ในรถยกไฟฟ้า

  • ความหนาแน่นของพลังงานสูง: ความหนาแน่นของพลังงานของแบตเตอรี่ลิเธียมคือ 200-300wh/kg ซึ่งเป็นความหนาแน่นของพลังงานสูงสุดในบรรดาแบตเตอรี่ทุกประเภท ดังนั้นแบตเตอรี่ลิเธียมจึงเก็บพลังงานได้มากกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดในปริมาตรเท่าเดิม ดังนั้นรถยกที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมจึงสามารถทำงานได้นานขึ้น
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  • สามารถชาร์จได้เร็ว มีการสูญเสียพลังงานน้อย
  • มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บและปล่อยพลังงานได้ดี ทำให้รถยกไฟฟ้ามีความสามารถในการทำงานที่ยาวนาน
  • แบตเตอรี่ลิเธียมไม่ต้องการการบำรุงรักษามากมายเมื่อเทียบกับบางประเภท

  แบตเตอรี่ที่มักใช้ในรถยกไฟฟ้า

  ข้อกำหนดทั่วไปของแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์

  แรงดัน(V): แบตเตอรี่ของรถโฟล์คลิฟท์มีแรงดันสูง, โดยทั่วไปมีขนาด 24 โวลต์, 36 โวลต์, 48 โวลต์ หรือ 72 โวลต์ ขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการของรถโฟล์คลิฟท์

  ความจุ (Ah): โดยทั่วไปความจุแบตเตอรี่รถยกจะเลือกตั้งแต่ 100Ah, 150Ah, 200Ah ฯลฯ เนื่องจากยิ่งความจุมากเท่าไร รถก็จะมีเวลาทำงานนานขึ้นเท่านั้น

  ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ โดยทั่วไปใช้แบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่แบบตะกั่ว หรือเชื้อเพลิง

  อายุการใช้งาน: หากใช้แบตเตอรี่ไอออนลิเธียมจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีอยุการใช้งานประมาณ 2000-4000 รอบการชาร์จและคายประจุ แบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีอยุการใช้งานประมาณ 500-1000 รอบการชาร์จและคายประจุ

  ความปลอดภัย: แบตเตอรี่ที่ดีควรมีการป้องกันด้านอุณหภูมิ การชาร์จเกิน รวมถึงป้องกันการระเบิดเมื่อเกิดความร้อน นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้วแบตเตอรี่รถยกควรป้องกันการกระแทก

  จะติดตั้งแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ได้อย่างไร ปกติจะติดตั้งที่ไหน

  การติดตั้งแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์สามารถทำได้ดังนี้

  • การปิดรถโฟล์คลิฟท์: ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถโฟล์คลิฟท์ถูกปิดเรียบร้อยแล้ว
  • ทำตามคำแนะนำของคู่มือ: อ่านคู่มือการใช้งานหรือคู่มือติดตั้งที่ผู้ผลิตแบตเตอรี่ให้มาเพื่อความเข้าใจข้อมูลด้านการติดตั้ง
  • ตรวจสอบขนาด ข้อต่อ ระบบไฟฟ้าของแบตเตอรี่และความเหมาะสมในการเข้ากันได้กับรถโฟล์คลิฟท์ของคุณ
  • การตรวจสอบขั้วของแบตเตอรี่: ตรวจสอบขั้วของแบตเตอรี่เพื่อการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง
  • นำแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไปติดตั้ง: ติดตั้งแบตเตอรี่พร้อมตรวจสอบว่าขั้วของแบตเตอรี่ว่าถูกติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัยหรือไม่
  • การทดสอบการทำงาน: ปรับระบบการทำงาน พร้อมระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต

  โดยปกติแล้วแบตเตอรี่รถยกจะมีการติดตั้งที่แปรสภาพไปตามการออกแบบของรถรุ่นนั้นๆ เช่น จะมีการติดตั้งไว้บริเวณใต้ที่นั่งของคนขับ

  ติดตั้งแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

  จะชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์เมื่อหมดพลังงานได้อย่างไร

  • ก่อนทำการชาร์จต้องปิดสวิทซ์กุญแจของรถยก
  • ปลดปลั๊กแบตเตอรี่จากรถยกและเชื่อมต่อแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
   เชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จเข้ากับแหล่งพลังงาน
  • เริ่มต้นกระบวนการชาร์จจนกระทั่งแบตเตอรี่เต็ม
  • เมื่อไฟบนตำแหน่ง UP สว่างขึ้น ตู้ชาร์จจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ
  • ปิดตู้ชาร์จและนำแบตเตอรี่ไปใช้งาน

  พารามิเตอร์ที่สำคัญของแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์คืออะไร วิธีตัดสินคุณภาพแบตเตอรี่

  แรงดันไฟฟ้าและความจุ: รถยกมีความต้องการแรงดันไฟฟ้าและความจุของแบตเตอรี่สูงเนื่องจากแบตเตอรี่จ่ายพลังงานให้กับรถยกและเป็นแหล่งพลังงานของรถโฟล์คลิฟท์ รถยกต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการบรรทุกของหนักจึงมีไฟฟ้าแรงสูงและความจุสูง แบตเตอรี่ตอบโจทย์ความต้องการของรถยก

  น้ำหนักแบตเตอรี่รถยก: น้ำหนักแบตเตอรี่รถยกเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาสำคัญในการเลือก ยิ่งแบตเตอรี่หนักมาก การใช้รถฟอร์คลิฟท์ก็จะไม่สะดวกมากขึ้น และจะเพิ่มภาระและการสึกหรอของรถฟอร์คลิฟท์อีกด้วย
  ดังนั้นในการเลือกแบตเตอรี่รถยกจึงต้องเลือกน้ำหนักที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากความสามารถในการรับน้ำหนักของรถและโครงสร้างของโครงรถ

  วิธีตัดสินคุณภาพแบตเตอรี่

  • ประกันการใช้งาน: เลือกแบตเตอรี่ที่มีประกันการใช้งานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
   คุณภาพการผลิต: แบตเตอรี่เป็นไปตามมาตรฐานและการรับรองสากลต่างๆ และได้รับการทดสอบความปลอดภัยตามขั้นตอนที่กำหนดก่อนออกจากโรงงาน
  • ดูวันผลิต: โดยเลือกแบตเตอรี่ที่ผลิตไม่นานกว่า 12 เดือน
  • ศึกษารีวิว: ค้นหารีวิวจากผู้ที่ใช้งานจริงสินค้าที่จริงเพื่อประกอบการตัดสินใจ
  • ยี่ห้อ: เลือกซื้อยี่ห้อที่มีชื่อเสียงและได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

  พารามิเตอร์ที่สำคัญ

  สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ตะกั่วกรดเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้หรือไม่

  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสามารถทดแทนแบตเตอรี่รถยกตะกั่วกรดได้ เนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าได้หลากหลาย ซึ่งสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้รถยกทำงานได้เป็นเวลานาน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในประเภทแบตเตอรี่รถยก

  จะเลือกผู้จำหน่ายแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ได้อย่างไร

  • กำหนดข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์: ควรคำนึงถึงความจุในการเก็บไฟ, การรับ-ส่งไฟ, อายุการใช้งาน, ประสิทธิภาพในการชาร์จ, ระบบการติดตั้งแบตเตอรี่ว่าเป็นอย่างไร
  • ค้นหาซัพพลายเออร์: สามารถค้นหาซัพพลายเออร์ที่เชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์, โฆษณา, หรือแหล่งข้อมูลทางธุรกิจเพื่อให้ได้ซัพพลายเออร์ที่น่าเชื่อถือ
  • เปรียบเทียบแบตเตอรี่: หลังจากทำการค้นหาข้อมูลของแต่ละยี่ห้อแล้ว สามารถนำมาเปรียบเทียบระหว่างแบตเตอรี่จากซัพพลายเออร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคา คุณภาพ การรับประกันสินค้า ความน่าเชื่อถือ การรีวิว ความเข้ากันได้กับแบตเตอรี่รถยกของคุณ
  • เลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมที่สุด
   หากคุณกำลังมองหาซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมที่สุด Tycorun คือตัวเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจาก Tycorun จำหน่ายและผลิตแบตเตอรี่รถยกที่มีคุณภาพ ใช้เทคโนยีขั้นสูงในการผลิต ได้รับมาตรฐานจากองค์กรระดับโลกมากมาย มาพร้อมกับความปลอดภัยด้วยทีมงานผลิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่โดยเฉพาะ อีกทั้งราคาที่เอื้อมถึงได้อย่างแน่นอน

  ผู้จำหน่ายแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

  วิธีดูแลรักษาแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

  หากใช้แบตเตอรี่ตะกัวกรด วิธีดูเลดังนี้

  • เติมน้ำกลั่นในแบตเตอรี่เมื่อระดับน้ำต่ำ 1-2 ซม. เหนือ Element Protector
  • อย่าเติมน้ำกลั่นมากเกินไป เพื่อป้องกันน้ำล้นในระหว่างชาร์จ
  • หากน้ำล้นออกมาให้ใช้น้ำฉีดล้างเพื่อลดความเข้มข้นของกรด
  • ชาร์จเมื่อความจุลดลงถึง 80% และไม่ควรชาร์จทุกวัน
  • ควรล้างทำความสะอาดสม่ำเสมอ

  หากรถยกใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนก็ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาแบตเตอรี่หรือเติมน้ำกลั่น ดังนั้น การใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกับรถยกสามารถลดขั้นตอนการบำรุงรักษาได้หลายอย่างและลดต้นทุนการบำรุงรักษา

  แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์แตกต่างกันอย่างไร

  ขนาดและน้ำหนักของแบตเตอรี่รถยกโดยทั่วไปจะมีขนาดใหญ่กว่าแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ เนื่องจากแบตเตอรี่รถยกส่วนใหญ่จะใช้เพื่อบรรทุกของหนักและน้ำหนักในการขนส่งจะวัดเป็นตัน ยิ่งขนาดและน้ำหนักของแบตเตอรี่ใหญ่เท่าใด จัดเก็บพลังงานก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และรถยกก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เนื่องจากน้ำหนักที่รถจักรยานยนต์บรรทุกได้นั้นมีจำกัด ดังนั้น ยิ่งแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์มีขนาดเล็กเท่าไรก็ยิ่งดีในการขับขี่รถจักรยานยนต์เท่านั้น แรงดันไฟฟ้าและความจุของแบตเตอรี่รถยกไม่จำเป็นต้องเล็กกว่าแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ เนื่องจากรถจักรยานยนต์มีข้อกำหนดด้านความเร็วและระยะทางที่สูงกว่า แรงดันไฟฟ้าและความจุของแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์จึงอาจสูงกว่าแบตเตอรี่รถยก

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  ราคาแบตเตอรี่ 100 แอมป์
  คู่มือที่ครอบคลุมในวิเคราะห์ราคาแบตเตอรี่ 100 แอมป์

  โดยสรุปว่า ราคาแบตเตอรี่ 100 แอมป์ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ประเภทของแบตเตอรี่ อัตราการชาร์จและการคายประจุ เมื่อซื้อแบตเตอรี่ให้พิจารณาปัจจัยข้างต้นเสมอและสำรวจตัวเลือกที่มีอยู่ในตลาดตามความต้องการของคุณ

  แบตเตอรี่ 12v100ah
  แบตเตอรี่ 12v100ah แหล่งพลังงานในโลกอนาคต

  คุณอาจไม่ค่อยรู้จักแบตเตอรี่ 12v100ah มากนัก เนื่องจากการใช้งานแบตเตอรี่ของพารามิเตอร์นี้ไม่กว้างเท่ากับแบตเตอรี่ลิเธียม 48v และแบตเตอรี่ลิเธียม 60v บทความนี้จะแนะนำแบตเตอรี่แบบเฉพาะเจาะจง พารามิเตอร์และการจำแนกประเภทของแบต 12v100ah ขอบเขตการใช้งาน

  แบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้า 48v
  งานวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้า 48v

  การชาร์จแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้า 48V ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความจุของแบตเตอรี่ กำลังไฟฟ้าเอาต์พุตของเครื่องชาร์จ และระดับพลังงาน ปัจจัยเหล่านี้จะกำหนดเวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ 48V เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่มีกำลังไฟฟ้าสูงกว่าจะชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้น

  โลโก้สถานีสลับแบตเตอรี่
  Phone:(+86) 189 2500 2618
  [email protected]
  Room 530, Creative Center, Guangpu West Road, Huangpu District,guangzhou, China

  ผลิตภัณฑ์ของเรา

  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  ปรับปรุงวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

  ข้อบกพร่องและการปรับปรุงวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

  วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน เช่น ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ ลิเธียมแมงกาเนต ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ฯลฯ ล้วนมีข้อบกพร่องบางประการ เช่น ข้อบกพร่องของโครงสร้างผลึก การผสมสิ่งเจือปน อนุภาคที่ไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น ข้อบกพร่องเหล่านี้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมลดลง

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ขอใบเสนอราคา

  Contact Form Demo
  Shopping Cart
  Scroll to Top