ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม

แบตเตอรี่เต็มกับชาร์จแบตเตอรี่ไม่เต็ม อันไหนดีกว่า

วิธีที่ดีที่สุดในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่คือการหลีกเลี่ยงการชาร์จมากเกินไปหรือการคายประจุแบตเตอรี่มากเกินไป หากไม่ได้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเวลานาน ควรปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็ม และเติมแบตเตอรี่ใหม่ทุกๆ ครึ่งเดือน และถอดปลั๊กชาร์จออกเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  แบตเตอรี่เป็นหัวใจของรถยนต์ไฟฟ้า และการชาร์จที่ถูกต้องเป็นจุดสำคัญในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ เจ้าของรถหลายๆ คนมีคำถามว่า การชาร์จแบตเตอรี่เต็มเป็นถูกหรือผิด อันไหนเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่มากกว่าใน แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าเต็มแล้วไม่ถอดออก หรือ ถอดออกเมื่อไม่เต็ม บทความนี้จะแนะนำวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ และวิธีการชาร์จอย่างถูกต้อง

  เหตุใดจึงไม่แนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคจนเต็ม

  สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับลักษณะของวัสดุขั้วบวกเป็นหลัก แบตเตอรี่ลิเธียมโดยพื้นฐานแล้วอาศัยการเคลื่อนที่ไปมาของลิเธียมไอออนและอิเล็กตรอนเพื่อสร้างกระแสและกักเก็บไฟฟ้า ในระหว่างการชาร์จ อิเล็กตรอนและลิเธียมไอออนจะถูกดีดออกจากขั้วบวกและมายังขั้วลบ ในระหว่างการคายประจุ ลิเธียมไอออนและอิเล็กตรอนจะถูกปล่อยออกมาจากขั้วลบและมายังขั้วบวก

  หากลิเธียมไอออนไหลไปยังขั้วบวกระหว่างการชาร์จ และขั้วบวกยังคงมีตำแหน่งของลิเธียมไอออนในระหว่างการคายประจุ ความจุของแบตเตอรี่ก็จะสลายได้ยาก หากลิเธียมไอออนไหลไปยังอิเล็กโทรดขั้วบวกระหว่างการชาร์จ แต่ตำแหน่งว่างถูกครอบครองโดยสารอื่น ลิเธียมไอออนบางส่วนในขั้วบวกจะไม่มีที่ไปในระหว่างการคายประจุ ซึ่งจะทำให้ความจุของแบตเตอรี่ลดลง

  วัสดุขั้วบวกของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคไม่เสถียร และไอออนนิกเกิลไดวาเลนต์และไอออนลิเธียมมีเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกัน เมื่อทำการชาร์จ ไอออนลิเธียมจะวิ่งไปที่ขั้วลบ ในเวลานี้ ไอออนนิกเกิลบางตัวอาจครอบครองตำแหน่งของลิเธียมไอออน ส่งผลให้ความจุของแบตเตอรี่ลดลง

  ดังนั้น เมื่อออกแบบแบตเตอรี่ จำนวนวัสดุขั้วบวกในแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคจะมากกว่าวัสดุขั้วลบ กล่าวง่ายๆ ก็คือจะให้ลิเธียมไอออนและพื้นที่ในการเก็บลิเธียมไอออนมากขึ้น ซึ่งสามารถรับประกันความเสถียรของความจุได้ แต่สิ่งนี้นำมาซึ่งปัญหาใหม่ กล่าวคือ ขั้วลบไม่มีพื้นที่มากพอที่จะรองรับลิเธียมไอออนทั้งหมดในแบตเตอรี่ระหว่างการชาร์จ

  ต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อชาร์จ ควรหยุดการชาร์จทันเวลาหลังจากที่ขั้วลบเต็มด้วยลิเธียมไอออน มิฉะนั้น ลิเธียมไอออนจะเคลื่อนที่ต่อไปยังขั้วลบและขั้วลบไม่มีที่สำหรับรองรับในเวลานี้ ลิเธียมไอออนจะตกผลึกซึ่งอาจส่งผลต่ออายุการใช้งานได้ ในกรณีที่รุนแรงอาจทะลุไดอะแฟรมและทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้นจึงควรลดความเสี่ยงนี้ด้วยการไม่ชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มในแต่ละครั้ง

  ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  เหตุใดจึงต้องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตให้เต็มเป็นประจำ

  เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับระบบการจัดการแบตเตอรี่ในการตัดสินพลังงานของแบตเตอรี่ ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตจึงแคบเป็นพิเศษ และแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะเปลี่ยนแปลงน้อยมากตามความจุภายในช่วงกว้าง

  ตัวอย่างเช่น แรงดันไฟฟ้าอาจจะเท่ากันเมื่อพลังงานแบตเตอรี่อยู่ที่ 30% และ 60% คุณลักษณะนี้จะทำให้ระบบการจัดการแบตเตอรี่บ้าคลั่ง และไม่สามารถตัดสินความจุของแบตเตอรี่ด้วยแรงดันไฟฟ้าได้เลย จึงต้องชาร์จแบตเตอรี่เต็มอย่างสม่ำเสมอและปล่อยให้ระบบจัดการแบตเตอรี่ปรับเทียบพลังงาน

  นอกจากนี้ โมเลกุลของวัสดุขั้วบวกของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตยังถูกจัดเรียงอย่างแน่นหนา ซึ่งทำให้มีความเสถียรสูง แต่ยังจำกัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของลิเธียมไอออน ส่งผลให้ความหนาแน่นของพลังงานต่ำ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความเสถียรสูง เมื่อลิเธียมไอออนไหลไปยังขั้วลบระหว่างการชาร์จ ไม่มีสารอื่นใดที่จะเข้าครอบครองตำแหน่งของลิเธียมไอออนในขั้วบวก ดังนั้นอายุการใช้งานจึงยาวนานขึ้น และไม่ไวต่อการชาร์จไฟเกินเหมือนแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  ดังนั้นหากคุณซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคุณต้องรู้ให้ชัดเจนว่ารถยนต์ใช้แบตเตอรี่ประเภทใดเมื่อชาร์จ ทางที่ดีควรอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำในการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

  ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต

  การชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วไม่ถอดจะเป็นอันตรายอย่างไร

  • ทำให้เกิดการชาร์จแบตเตอรี่เกิน: เมื่อชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้า จำเป็นต้องควบคุมเวลาในการชาร์จ การชาร์จไฟเกินจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ผิดปกติภายในแบตเตอรี่ ส่งผลให้ความจุของแบตเตอรี่ลดลง ก๊าซรั่ว และอายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงอย่างมาก
  • ทำให้แบตเตอรี่บวม: การไม่ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จทันเวลาเมื่อชาร์จเต็มจะทำให้แรงดันภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น เมื่อแรงดันสูงเกินไป แบตเตอรี่จะนูนและเสียรูป แสดงว่าแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง: การไม่ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จตรงเวลาเมื่อชาร์จจนเต็มจะเร่งปฏิกิริยาเคมีภายในแบตเตอรี่ ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงและส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่
  • อันตรายด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น: การชาร์จไฟมากเกินไปและความร้อนสูงเกินไปของแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดอันตรายด้านความปลอดภัย การชาร์จไฟแบตเตอรี่ลิเธียมมากเกินไปอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตราย เช่น การระเบิดและไฟไหม้

  เพื่อแก้ไขปัญหานี้ สามารถใช้มาตรการต่อไปนี้:

  • ใช้เครื่องชาร์จอัจฉริยะ: เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจะกำหนดสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติและหยุดชาร์จโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่มากเกินไป
  • การชาร์จตามกำหนดเวลา: การชาร์จตามกำหนดเวลาสามารถหลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลานาน และลดความเสี่ยงที่แบตเตอรี่จะร้อนเกินไป คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการชาร์จตามกำหนดเวลาบนจักรยานไฟฟ้าเพื่อควบคุมเวลาในการชาร์จภายในช่วงที่เหมาะสม
  • ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จให้ตรงเวลา: หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จให้ตรงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการชาร์จไฟเกินและความร้อนสูงเกินไป

  หากต้องการชาร์จและปกป้องอายุการใช้งานและความปลอดภัยของแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม คุณสามารถเริ่มต้นได้จากหลายแง่มุม การบำรุงรักษาและบำรุงรักษาแบตเตอรี่เป็นประจำสามารถยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้

  ไม่ถอดปลั๊กเมื่อชาร์จเต็ม

  การถอดปลั๊กก่อนที่จะชาร์จเต็มจะเป็นอันตรายอย่างไร

  • ความจุของแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ: ความจุของแบตเตอรี่ไม่เพียงพอของจักรยานไฟฟ้าจะส่งผลให้ความทนทานของจักรยานไฟฟ้าลดลง และส่งผลต่อประสบการณ์การขี่
  • ส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่: การชาร์จและการคายประจุบ่อยครั้งจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้า การถอดปลั๊กแบตเตอรี่ก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่เต็มจะทำให้จำนวนการชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเร่งอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้สั้นลง
  • อันตรายด้านความปลอดภัย: การเสียบและถอดแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอันตรายด้านความปลอดภัย เช่น แบตเตอรี่ลัดวงจรและความร้อนสูงเกินไป ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่

  เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราสามารถใช้มาตรการต่อไปนี้:

  • การชาร์จเป็นประจำ: พยายามลดสถานการณ์ในการถอดปลั๊กแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ชาร์จจนเต็ม การชาร์จเป็นประจำช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว: ให้ความสนใจกับสถานะการชาร์จเต็มของแบตเตอรี่เมื่อทำการชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาในการชาร์จเพียงพอที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม และหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อแบตเตอรี่ที่เกิดจากการถอดปลั๊กแหล่งจ่ายไฟเมื่อชาร์จไม่เต็ม
  • ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้อง: เมื่อใช้แบตเตอรี่ อย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับอุณหภูมิและความชื้นสูง เพื่อหลีกเลี่ยงอายุและความเสียหายของแบตเตอรี่ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ การใช้และการปกป้องแบตเตอรี่อย่างถูกต้องสามารถยืดอายุแบตเตอรี่และปรับปรุงเวลาการใช้งานและประสิทธิภาพของ e-bike ได้ การพัฒนานิสัยการใช้ไฟฟ้าที่ดียังช่วยให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นอีกด้วย

  สาเหตุของอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่สั้นลง

  • การชาร์จไฟเกินหรือการคายประจุเกิน: เมื่อแบตเตอรี่ทำงาน หากปริมาณประจุและการคายประจุมากเกินไปจะทำให้เกิดความไม่สมดุลในปฏิกิริยาเคมีภายในแบตเตอรี่และเร่งการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่
  • การชาร์จและการคายประจุบ่อยครั้ง: การชาร์จและการคายประจุบ่อยครั้งจะค่อยๆ ลดความจุของแบตเตอรี่ ส่งผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ และอาจส่งผลให้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยงด้วย
  • ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง: อุณหภูมิสูงจะทำให้วัสดุภายในของแบตเตอรี่เสียหายและเร่งการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่
  • การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รุนแรง: การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันจากสภาพแวดล้อมที่เย็นไปเป็นสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นหรือในทางกลับกันอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างภายในของแบตเตอรี่ ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง
  • แสงแดดแรงเกินไป: แสงแดดส่องถึงแบตเตอรี่โดยตรงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในแบตเตอรี่และส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่
  • ชาร์จทันทีหลังการขี่: หลังจากขี่ทางไกลในอุณหภูมิสูงในฤดูร้อน อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการคายประจุหลังจากกลับมาจะทำให้อุณหภูมิของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้แบตเตอรี่สูญเสียน้ำและนูน และ จะถูกทิ้งโดยตรง

  วิธีชาร์จแบตเตอรี่

  วิธียืดอายุแบตเตอรี่

  เคล็ดลับการชาร์จ:

  • ใช้เครื่องชาร์จอย่างถูกต้อง: เมื่อใช้เครื่องชาร์จ ให้ใช้เครื่องชาร์จของแท้และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องชาร์จที่ด้อยคุณภาพ และควรวางไว้ในที่เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวกสำหรับการชาร์จ อย่าให้เครื่องชาร์จโดนแสงแดดหรือสภาพแวดล้อมที่ชื้น
  • เก็บแบตเตอรี่ให้มีการระบายอากาศที่ดี: เมื่อชาร์จ ควรวางรถยนต์ไฟฟ้าไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทเพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะกระจายความร้อนได้ตามปกติ และหลีกเลี่ยงการชาร์จไฟเกิน
  • เคล็ดลับการชาร์จ: ตามคู่มือการใช้งานของเครื่องชาร์จ ให้เชื่อมต่อเครื่องชาร์จเข้ากับอินเทอร์เฟซการชาร์จ จากนั้นเสียบปลั๊กไฟ รอจนกว่าเครื่องชาร์จจะแจ้งว่าการชาร์จเสร็จสิ้นก่อนจึงถอดปลั๊กไฟ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จตามช่วงเวลา: ลองชาร์จในเวลากลางคืนหรือเมื่อการใช้พลังงานต่ำเพื่อลดภาระบนโครงข่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระยะเวลาการชาร์จเพื่อยืดอายุของแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เวลาในการชาร์จ: หลังจากขี่ทางไกลในฤดูร้อน ให้ปล่อยให้แบตเตอรี่เย็นลงเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนจะชาร์จเพื่อลดการใช้การชาร์จแบบเร็ว แต่ละครั้งพลังงานแบตเตอรี่ยังคงอยู่ 30% ก่อนที่จะชาร์จ และควรชาร์จให้เต็มโดยไม่หยุดชะงัก

  สำหรับรถจักรยานไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม เพื่อยืดอายุการใช้งานและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียม คำแนะนำในการชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมมีดังต่อไปนี้:

  ใช้ที่ชาร์จของแท้: การใช้ที่ชาร์จของแท้ช่วยให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ได้รับแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟที่เหมาะสมเพื่อการชาร์จที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

  การชาร์จด้วยความถี่ปานกลาง: การชาร์จน้อยเกินไปและการชาร์จบ่อยเกินไปอาจส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่อย่างรุนแรง ดังนั้นจึงแนะนำให้ชาร์จตามความจุที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ และชาร์จเมื่อความจุของแบตเตอรี่ลดลงเหลือประมาณ 20% ถึง 30%

  หลีกเลี่ยงการชาร์จมากเกินไป: พยายามถอดปลั๊กเครื่องชาร์จเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดการชาร์จไฟเกิน

  อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่สั้นลง

  การบำรุงรักษาตามปกติ

  การใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นประจำมีบทบาทสำคัญในการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้า นี่คือข้อเสนอแนะบางส่วน:

  • หลีกเลี่ยงการคายประจุมากเกินไป: การคายประจุจนหมดจะส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ ดังนั้นคุณควรพยายามหลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่หลังจากที่แบตเตอรี่หมด ขอแนะนำให้รักษาพลังงานแบตเตอรี่ไว้ที่ประมาณ 30%
  • ให้ความสนใจกับการระบายอากาศของแบตเตอรี่และการกระจายความร้อน: แบตเตอรี่จะสร้างความร้อนระหว่างการชาร์จและการใช้งาน หากการกระจายความร้อนของแบตเตอรี่ไม่ดี อุณหภูมิของแบตเตอรี่จะสูงเกินไปและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะสั้นลง ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า ควรชาร์จในที่ที่มีการระบายอากาศดีและไม่โดนแสงแดดเป็นเวลานาน และหลีกเลี่ยงการวางแบตเตอรี่ไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ
  • ตรวจสอบแบตเตอรี่เป็นประจำ: ตรวจสอบเป็นประจำว่ารูปลักษณ์ของแบตเตอรี่เสียหายหรือไม่ เซลล์แบตเตอรี่รั่วหรือนูน และความผิดปกติอื่นๆ หรือไม่ หากเสียหายควรเปลี่ยนใหม่ทันเวลา นอกจากนี้ ให้ทำความสะอาดส่วนต่อประสานของแบตเตอรี่และที่ยึดแบตเตอรี่เป็นประจำเพื่อรักษาการเชื่อมต่อที่ดีระหว่างแบตเตอรี่และสายไฟของรถยนต์ไฟฟ้า
  • การดูแลรักษาขั้วต่อไฟฟ้า: ขั้วต่อไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญของการส่งกำลังของจักรยานไฟฟ้า หากขั้วต่อไฟฟ้าหลวมหรือหลุดออกไป จะส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่และเสถียรภาพในการทำงานของจักรยานไฟฟ้า ดังนั้น คุณควรตรวจสอบว่า จังหวะของขั้วต่อไฟฟ้าเป็นเรื่องปกติ หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนหรือซ่อมแซมทันที

  กล่าวโดยสรุป การรักษาพฤติกรรมการใช้งานที่ดีและการบำรุงรักษาตามปกติเป็นกุญแจสำคัญในการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้า

  บทสรุป

  เมื่อพูดถึงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า เวลาในการถอดปลั๊กแบตเตอรี่ถือเป็นการพิจารณาที่สำคัญมาก ทั้งการไม่ถอดปลั๊กเมื่อชาร์จเต็มและการถอดปลั๊กเมื่อชาร์จไม่เต็มอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ แต่อันไหนเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่มากกว่ากัน

  โดยทั่วไปการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มโดยไม่ต้องถอดปลั๊กจะทำให้แบตเตอรี่เสียหายร้ายแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากหลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว แบตเตอรี่จะยังคงได้รับกระแสไฟเข้าเพียงเล็กน้อย และกระแสเหล่านี้จะสร้างแรงดันภายในแบตเตอรี่ ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหาย

  ในทางกลับกัน หากคุณถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกเมื่อแบตเตอรี่ยังชาร์จไม่เต็มจะเป็นอันตรายต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ ดังนั้นการถอดปลั๊กชาร์จก่อนที่แบตเตอรี่จะชาร์จเต็มจะทำให้ความจุของแบตเตอรี่ค่อยๆ ลดลง และอายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

  วิธีที่ดีที่สุดในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่คือการหลีกเลี่ยงการชาร์จมากเกินไปหรือการคายประจุแบตเตอรี่มากเกินไป ขอแนะนำให้ความจุของแบตเตอรี่ลดลงเหลือประมาณ 30% และสามารถชาร์จเต็มได้ทันเวลา หากไม่ได้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเวลานาน ควรปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็ม และเติมแบตเตอรี่ใหม่ทุกๆ ครึ่งเดือน และถอดปลั๊กชาร์จออกเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว

  มีเพียงความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงสาเหตุของอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่สั้นลง การแก้ไขระหว่างการใช้งาน และการเรียนรู้วิธีการชาร์จที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะช่วยให้เรายืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานที่สุด

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  โลโก้สถานีสลับแบตเตอรี่
  Phone:(+86) 189 2500 2618
  [email protected]
  Room 530, Creative Center, Guangpu West Road, Huangpu District,guangzhou, China

  ผลิตภัณฑ์ของเรา

  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  ปรับปรุงวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

  ข้อบกพร่องและการปรับปรุงวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

  วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน เช่น ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ ลิเธียมแมงกาเนต ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ฯลฯ ล้วนมีข้อบกพร่องบางประการ เช่น ข้อบกพร่องของโครงสร้างผลึก การผสมสิ่งเจือปน อนุภาคที่ไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น ข้อบกพร่องเหล่านี้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมลดลง

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ขอใบเสนอราคา

  Contact Form Demo
  Shopping Cart
  Scroll to Top