สารยึดเกาะแบตเตอรี่ลิเธียม

บทนำที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสารยึดเกาะแบตเตอรี่ลิเธียม

สารยึดเกาะแบตเตอรี่ลิเธียมถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการเตรียมขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ในวัสดุขั้วบวก เช่น ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) วัสดุไตรภาค (NCA, NMC, LMO) ฯลฯ
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  เนื่องจากเป็นส่วนประกอบสำคัญของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ประสิทธิภาพของตัวสารยึดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจึงส่งผลโดยตรงต่อความจุแบตเตอรี่ ประสิทธิภาพอัตรา ความเสถียรของวงจร และความปลอดภัยของแบตเตอรี่

  ประเภทของสารยึดเกาะแบตเตอรี่ลิเธียม

  สารยึดเกาะแบตเตอรี่ลิเธียมมีหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ ตามองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติ:

  • โพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์ (PVDF)

  PVDF เป็นสารยึดเกาะแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้กันทั่วไปซึ่งมีเสถียรภาพทางเคมีและความแข็งแรงเชิงกลที่ดี เข้ากันได้กับตัวทำละลายหลากหลายชนิด และสามารถเคลือบบนตัวสะสมกระแสไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายหลังจากเตรียมเป็นสารละลาย สารยึดเกาะ PVDF สามารถสร้างโครงสร้างเครือข่ายสามมิติที่มีประสิทธิภาพเพื่อยึดวัสดุออกฤทธิ์เข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา และป้องกันไม่ให้วัสดุร่วงหล่นระหว่างการชาร์จและการคายประจุ อย่างไรก็ตาม PVDF มีราคาแพงกว่าและต้องใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ในระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

  • สารยึดเกาะที่ใช้เป็นน้ำ

  สารยึดเกาะที่ใช้น้ำใช้น้ำเป็นตัวทำละลายและมีข้อดีในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนต่ำ สารยึดเกาะที่ใช้น้ำทั่วไป ได้แก่ กรดโพลีอะคริลิก (PAA), โพลีเมทิลเมทาคริเลต (PMMA) เป็นต้น สารยึดเกาะเหล่านี้สามารถสร้างส่วนต่อประสานที่ดีกับวัสดุออกฤทธิ์ และปรับปรุงความเสถียรของวงจรและอัตราการกักเก็บความจุของแบตเตอรี่ นอกจากนี้ สารยึดเกาะที่ใช้น้ำยังสามารถใช้กับสารเติมแต่งที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าได้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการนำไฟฟ้าและเคมีไฟฟ้าของแบตเตอรี่ให้ดียิ่งขึ้น

  • สารยึดเกาะเป็นกาวยาง

  สารยึดเกาะยาง เช่น ยางสไตรีน-บิวทาไดอีน (SBR) ยางคาร์บอกซิลสไตรีน-บิวทาไดอีน (CSBR) ฯลฯ ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านแบตเตอรี่ลิเธียมเนื่องจากมีความยืดหยุ่นและการยึดเกาะที่ดี พวกมันสามารถสร้างส่วนผสมทางกายภาพและเคมีที่แข็งแกร่งกับวัสดุออกฤทธิ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันวัสดุออกฤทธิ์ไม่ให้หลุดร่วงและเป็นผงระหว่างการชาร์จและการคายประจุ ในเวลาเดียวกัน สารยึดเกาะยางยังมีความต้านทานอิเล็กโทรไลต์ที่ดีและสามารถรักษาประสิทธิภาพที่มั่นคงในสภาพแวดล้อมแบตเตอรี่ที่รุนแรง

  ประเภทของสารยึดเกาะ

  • กาวคอมโพสิต

  กาวคอมโพสิตคือการรวมกันของกาวตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเพื่อให้ได้กาวที่มีประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การผสม PVDF กับสารยึดเกาะแบบน้ำสามารถปรับปรุงค่าการนำไฟฟ้า ความแข็งแรงทางกล และประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของสารยึดเกาะไปพร้อมๆ กัน หลักการออกแบบของตัวประสานคอมโพสิตคือการเลือกตัวประสานที่เหมาะสมสำหรับการผสมโดยพิจารณาจากลักษณะของวัสดุที่ใช้งานและข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ตรงกันที่ดีที่สุด

  บทบาทของสารยึดเกาะแบตเตอรี่ลิเธียม

  สารยึดเกาะแบตเตอรี่ลิเธียมมีบทบาทสำคัญในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน หน้าที่หลัก ได้แก่:

  การยึดเหนี่ยววัสดุออกฤทธิ์และสารนำไฟฟ้า: สารยึดเกาะสามารถผสมวัสดุออกฤทธิ์และสารนำไฟฟ้าและตรึงไว้บนตัวสะสมกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างโครงสร้างแผ่นอิเล็กโทรดที่มีความเสถียร ในเวลาเดียวกัน วัสดุออกฤทธิ์และสารนำไฟฟ้าสามารถสร้างการสัมผัสและ เครือข่ายสื่อกระแสไฟฟ้า

  รักษาเสถียรภาพของโครงสร้างอิเล็กโทรด: ในระหว่างกระบวนการชาร์จและการคายประจุของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน วัสดุที่ใช้งานอาจประสบกับการเปลี่ยนแปลงระดับเสียง สารยึดเกาะสามารถบรรเทาความเครียดภายในที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนี้ได้ในระดับหนึ่ง รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างอิเล็กโทรด ป้องกันความล้มเหลวในการบดของวัสดุที่ใช้งานอยู่ และด้วยเหตุนี้จึงปรับปรุงประสิทธิภาพของวงจรของแบตเตอรี่

  ความง่ายในการประมวลผล: สารยึดเกาะควรมีความสามารถในการละลายที่ดีเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้วัสดุอิเล็กโทรดกับตัวสะสมกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ง่ายขึ้น

  นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน สารยึดเกาะควรมีลักษณะความต้านทาน ความเสถียร ทนความร้อน และไม่หลวม

  สารยึดเกาะสามารถแบ่งออกเป็นวัสดุที่ใช้น้ำมันและวัสดุที่เป็นน้ำตามตัวทำละลายที่แตกต่างกัน สารยึดเกาะจากน้ำมันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือโพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์ (PVDF) ในขณะที่สารยึดเกาะที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) และยางสไตรีน-บิวทาไดอีน (SBR)

  บทบาทของสารยึดเกาะแบตเตอรี่ลิเธียม

   

  แอปพลิเคชั่นของสารยึด

  สารยึดเกาะแบตเตอรี่ลิเธียมถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการเตรียมขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ในวัสดุขั้วบวก เช่น ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) วัสดุไตรภาค (NCA, NMC, LMO) ฯลฯ สารยึดเกาะสามารถยึดวัสดุที่ใช้งานและตัวสะสมกระแสไฟฟ้าเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างของแบตเตอรี่ในระหว่างการชาร์จ และกระบวนการระบาย ความมั่นคง

  ในวัสดุขั้วลบ เช่น กราไฟต์ วัสดุที่มีซิลิกอน ฯลฯ สารยึดเกาะยังมีบทบาทสำคัญในการป้องกันวัสดุออกฤทธิ์หลุดร่วงและเป็นผงในระหว่างกระบวนการประจุและคายประจุ

  แนวโน้มการพัฒนาสารยึดเกาะแบตเตอรี่ลิเธียม

  ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น ตัวประสานแบตเตอรี่ลิเธียมยังมีการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ในอนาคต แนวโน้มการพัฒนาสารยึดเกาะแบตเตอรี่ลิเธียมจะสะท้อนให้เห็นเป็นหลักในด้านต่อไปนี้:

  • การพัฒนากาวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  ด้วยความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม การพัฒนากาวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงกลายเป็นเทรนด์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม สารยึดเกาะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สารยึดเกาะที่ใช้น้ำและสารยึดเกาะทางชีวภาพ จะค่อยๆ เข้ามาแทนที่สารยึดเกาะที่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์แบบเดิม เพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่

  • การวิจัยเกี่ยวกับกาวประสิทธิภาพสูง

  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน การศึกษาสารยึดเกาะประสิทธิภาพสูงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในอนาคต สารยึดเกาะจะให้ความสำคัญกับการวิจัยเกี่ยวกับการประสานส่วนต่อประสานกับวัสดุออกฤทธิ์ คุณสมบัตินำไฟฟ้า และความต้านทานของอิเล็กโทรไลต์มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูง

  • การพัฒนาสารยึดเกาะอัจฉริยะ

  แฟ้มอัจฉริยะหมายถึงแฟ้มที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อมการใช้งานและสถานะของแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น ด้วยการแนะนำกลุ่มตอบสนองอัจฉริยะหรือวัสดุนาโน สารยึดเกาะสามารถปรับโครงสร้างและประสิทธิภาพได้ในระหว่างกระบวนการชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความเสถียรของวงจรและความปลอดภัยของแบตเตอรี่

  แนวโน้มการพัฒนาสารยึดเกาะ

   

  บทสรุป

  เนื่องจากเป็นหนึ่งในวัสดุหลักในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ตัวประสานแบตเตอรี่ลิเธียมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ ด้วยความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ สารยึดเกาะแบตเตอรี่ลิเธียมจะพัฒนาไปในทิศทางของการปกป้องสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพสูง และความชาญฉลาดในอนาคต

  ในเวลาเดียวกัน การวิจัยเกี่ยวกับการเชื่อมต่อส่วนต่อประสาน คุณสมบัติเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า และความต้านทานของอิเล็กโทรไลต์ระหว่างสารยึดเกาะและวัสดุออกฤทธิ์ก็จะกลายเป็นจุดสนใจในการวิจัยในอุตสาหกรรมเช่นกัน

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  แบต nmc 48v 200ah
  แบต nmc 48v 200ah คืออะไร มาค้นหาคำตอบได้ที่นี่

  แรงดันไฟฟ้าปกติของแบต nmc 48v 200ah คือ 48v และความจุของแบตเตอรี่คือ 200ah ความจุขนาดใหญ่ของแบตเตอรี่นี้หมายความว่าสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นและให้กำลังขับที่เสถียรเป็นเวลานาน เหมาะสำหรับการใช้งานของอุปกรณ์ที่ต้องการความเสถียรของแหล่งจ่ายไฟสูง

  โลโก้สถานีสลับแบตเตอรี่
  Phone:(+86) 189 2500 2618
  [email protected]
  Room 530, Creative Center, Guangpu West Road, Huangpu District,guangzhou, China

  ผลิตภัณฑ์ของเรา

  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การวิเคราะห์ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสองล้อ

  ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โหมดสลับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้มากขึ้น

  ขอใบเสนอราคา

  Contact Form Demo
  Shopping Cart
  Scroll to Top