แพ็คแบตเตอรี่ลิเธียม

แพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร

แพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมคือเซลล์ลิเธียมไอออนหลายเซลล์เชื่อมต่อแบบอนุกรมและขนานกัน ชุดแบตเตอรี่เหล่านี้มักใช้เพื่อให้พลังงานแก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  จากบทความแบตเตอรี่ลิเธียม 12v คืออะไร งานวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียม 60v เราสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างแรงดันแบตเตอรี่ทั้งสองนี้ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร บทความนี้จะแนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของแพ็คแบตลิเธียม การออกแบบ เวลาในการชาร์จ ฯลฯ

  แพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร มันประกอบด้วยอย่างไร

  แพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมคือเซลล์ลิเธียมไอออนหลายเซลล์เชื่อมต่อแบบอนุกรมและขนานกัน ชุดแบตเตอรี่เหล่านี้มักใช้เพื่อให้พลังงานแก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ แพ็คแบตลิเธียมประกอบด้วย:

  เซลล์แบตเตอรี่: เซลล์เชื่อมต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนานเพื่อให้ได้ค่าแรงดันไฟฟ้า ความจุ และการจ่ายไฟในกำลังที่ต้องการ

  ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS): BMS เป็นองค์ประกอบสำคัญในด้านประสิทธิภาพความปลอดภัยของชุดแบตเตอรี่ ช่วยป้องกันการโอเวอร์ชาร์จหรือการคายประจุเกิน

  เปลือก: โดยทั่วไปทำจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์ เปลือกอลูมิเนียมจะเบาและแข็งแรงกว่าเปลือกเหล็ก

  ระบบทำความเย็น: จะช่วยให้ระบบที่มีความร้อนสูง เย็นตัวลงได้

  ตัวควบคุมและตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า: จะช่วยปรับให้ค่าแรงดันหรือการจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์อยู่ในระบบที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของอุปกรณ์

  ประกอบด้วยอย่างไร

  วิธีผลิตและออกแบบแพ็คแบตลิเธียม

  การผลิตและออกแบบแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมมีวิธีดังนี้

  ขั้นตอนการผลิต

  • การเตรียมเซลล์: ทดสอบและจัดเรียงเซลล์แต่ละเซลล์
  • ประกอบ: ประกอบแพ็คแบตเตอรี่โดยเชื่อมต่อเซลล์ต่างๆ
  • รวม BMS: รวม BMS เข้ากับชุดแบตเตอรี่ ตั้งค่า BMS สำหรับแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
  • ประกอบกลไก: ประกอบโครงสร้าง ระบบระบายความร้อนและส่วนประกอบอื่นๆ
  • การเดินสายไฟและการเชื่อมต่อ: เชื่อมต่อสายไฟ ขั้วต่อ อย่างระมัดระวัง
  • การทดสอบ: จับคู่แรงดันไฟฟ้าของเซลล์ ตรวจสอบความจุ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  • บรรจุภัณฑ์: บรรจุแบตเตอรี่ให้แน่นเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง
  • เอกสารคำแนะนำ: จัดทำคู่มือด้านความปลอดภัย และคู่มือการใช้งาน

  ขั้นตอนการออกแบบ

  • ข้อมูลจำเพาะ: กำหนดข้อมูลจำเพาะของแพ็คแบตลิเธียมตามความต้องการ รวมถึงแรงดันไฟฟ้า ความจุ ขนาด น้ำหนัก และเกณฑ์ความปลอดภัย
  • การเลือกเซลล์: เลือกโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความหนาแน่นของพลังงาน อัตราการคายประจุ อายุการใช้งานของวงจร
  • การกำหนดค่า: ตัดสินใจเลือกการกำหนดค่าแบบอนุกรมและแบบขนานของเซลล์เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้า ความจุ และการจ่ายไฟในกำลังที่ต้องการ
  • เลือกระบบ BMS: เลือกระบบจัดการแบตเตอรี่ที่เหมาะสมซึ่งจะตรวจสอบในเรื่องของ การชาร์จไฟเกิน ดิสชาร์จเกิน ป้องกันการลัดวงจร
  • การเดินสายและตัวเชื่อมต่อ: วางแผนการเดินสายและตัวเชื่อมต่อที่จะเชื่อมต่อระหว่างเซลล์, BMS และส่วนประกอบอื่นๆ

  แพ็คแบตลิเธียมเทียบกับแพ็คแบตตะกั่วกรด แพ็คแบตลิเธียมมีข้อได้เปรียบอะไร

  แพ็คแบตลิเธียม

  • ความหนาแน่นของพลังงานสูง: สามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้น ความหนาแน่นของพลังงานอยู่ที่ 200-300 Wh/กก.
  • วงจรชีวิตที่ยาวนานขึ้น: สามารถทนต่อรอบการชาร์จและการคายประจุได้มากขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในระยะยาว สามารถชาร์จและคายประจุได้ 2000 รอบ
  • น้ำหนักเบาและกะทัดรัด: ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบพกพาและแบบเคลื่อนที่
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีโลหะหนัก
  • อัตราการคายประจุต่ำ ไม่ต้องบำรุงรักษา

  แพ็คแบตเตอรี่กรดตะกั่ว

  • ความหนาแน่นของพลังงานของแพคแบตตะกั่วกรดคือ 60-110Wh/กก. ซึ่งต่ำกว่าแพ็คแบตลิเธียม
  • แพ็คแบตเตอรี่กรดตะกั่วหนักกว่าแพ็คแบตลิเธียมและไม่สะดวกต่อการพกพา
  • แบตเตอรี่กรดตะกั่วประกอบด้วยโลหะหนักและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • อายุการใช้งานของแพ็คแบตเตอรี่กรดตะกั่วอยู่ที่ 500-800 รอบการชาร์จ-ดิสชาร์จ ซึ่งสั้นกว่าแพ็คแบตลิเธียม

  สรุปได้ว่าแพ็คแบตลิเธียมที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูง น้ำหนักเบา และปกป้องสิ่งแวดล้อมนั้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันมากกว่า

  แพ็คแบตเตอรี่ลิเธียม vs แพ็คแบตเตอรี่ตะกั่วกรด

  ใช้งานแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมในด้านไหน

  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป แท็บเล็ต กล้องดิจิทัล
  • ยานพาหนะไฟฟ้า เช่น รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้า รถสามล้อไฟฟ้า ฯลฯ
  • การจัดเก็บพลังงานหมุนเวียน เช่น แผงโซลาร์เซลล์
  • เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น แบตสำรอง เครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย มีดโกนหนวดไฟฟ้า
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์: เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องปั๊มอินซูลิน

  ข้อมูลจะเพาะทั่วไปของแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร

  แพ็คแบตลิเธียม 48v
  การใช้งาน: โดยทั่วไปจะใช้แพ็คแบตเตอรี่ 48v ในอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น แท็บเล็ต แล็ปท็อป และด้านอื่นๆเช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องนำทาง GPS เป็นต้น

  แพ็คแบตลิเธียม 60v
  การใช้งาน: โดยทั่วไปจะใช้ในสกูตเตอร์ไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า ยานพาหนะไฟฟ้าพลังงานต่ำ ความเร็วต่ำกว่า 50 กม./ชม. ระยะการใช้งาน 100 กม.

  แพ็คแบตลิเธียม 72v
  การใช้งาน: มักพบแพ็คแบตเตอรี่ 72v ในสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงดันไฟฟ้า ความเร็วสูงกว่า 50 กม./ชม. ระยะการใช้งานมากกว่า 200 กม.

  ใช้เวลานานเท่าใดในการชาร์จแพ็คแบตลิเธียม

  เวลาในการชาร์จส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอัตราการชาร์จ ซึ่งโดยทั่วไปคือ 2-5 ชั่วโมง หากอัตราการชาร์จคือ 0.5C เวลาในการชาร์จคือ 2 ชั่วโมง และเวลาในการชาร์จที่เร็วที่สุดคือ 2 ชั่วโมง

  วิธีตัดสินคุณภาพของชุดแบตเตอรี่ลิเธียม

  • ตรวจสอบรูปลักษณ์ของแบตเตอรี่ลิเธียม: รูปลักษณ์ของชุดแบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพดีเป็นปกติและไม่มีการเสียรูป
  • ตรวจสอบแบตเตอรี่ลิเธียม: ทดสอบความต้านทานภายในและกระแสไฟขาออกสูงสุดของชุดแบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่คุณภาพดีจะมีความต้านทานภายในเพียงเล็กน้อยและกระแสไฟที่จ่ายออกสูงสุดแรงมาก
  • ความเสถียรของแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ควรมีค่าที่ค่อนข้างคงที่ตลอดวงจร
  • ความปลอดภัย: ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินคุณภาพของแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียม เช่น การชาร์จไฟเกิน การคายประจุเกิน และการป้องกันการลัดวงจร รวมถึงระบบการจัดการอุณหภูมิ
  • ใบรับรองและมาตรฐาน: มองหาแพ็คแบตเตอรี่ที่เป็นไปตามมาตรฐานและการรับรองด้านความปลอดภัย
  • การรับประกัน: ระยะเวลาการรับประกันที่ยาวนานขึ้นบ่งบอกถึงความมั่นใจของผู้ผลิตในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

  คุณภาพของแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียม

  แพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมสามารถใช้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้หรือไม่ วิธีเลือกแพ็คแบตลิเธียมสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

  ใช้ได้ โดยมีวิธีเลือกแพ็คแบตลิเธียมสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดังนี้

  • ความจุและความหนาแน่นของพลังงาน: เลือกก้อนแบตเตอรี่ที่มีความจุตรงกับความต้องการของคุณ โดยทั่วไปความหนาแน่นของพลังงานที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อน้ำหนักของแบตเตอรี่
  • แรงดันและการกำหนดค่า: โดยทั่วไปแล้วรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะมีแรงดันไฟฟ้าเฉพาะ เช่น 48v, 72v, 60v
  • อายุการใช้งานของชุดแบตเตอรี่: การเลือกชุดแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนานจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่และทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะทำงานได้ในระยะยาว
  • เวลาในการชาร์จ: พิจารณาเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ การชาร์จที่เร็วขึ้นสามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน
  • ความปลอดภัย: ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบและควบคุมแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิ และการทำงานของเซลล์แต่ละเซลล์อย่างปลอดภัย

  วิธีการมั่นใจในความปลอดภัยของแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมของรถจักรยานยนต์

  • ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS):BMS เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ตรวจสอบและจัดการเซลล์แต่ละเซลล์ภายในแพ็คแบตลิเธียม โดยมีฟังก์ชั่น ดังนี้ การปรับแรงดันไฟฟ้าของเซลล์ให้สมดุล การป้องกันการโอเวอร์ชาร์จและการคายประจุเกิน การป้องกันสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การหลีกเลี่ยงความร้อนหรืออันตรายด้านความปลอดภัยอื่นๆ
  • การเชื่อมลวดอลูมิเนียม:การเชื่อมลวดอลูมิเนียมมีฟังก์ชันฟิวส์เมื่อเซลล์เดียวร้อนเกินไปสามารถตัดการเชื่อมต่อกับเซลล์อื่น ๆ เพื่อป้องกันเซลล์อื่น ๆ
  • กระบวนการเติมกาว: ขั้นตอนการเติมกาวจะเชื่อมต่อกาวและแบตเตอรี่เข้ากันเพื่อป้องกันไม่ให้อินเทอร์เฟซและสายไฟหลุดออก
  • ป้องกันการสั่นสะเทือน สายข้อมูลไม่หลุดง่าย
  • พร้อมฉนวนกันความร้อนและฟังก์ชั่นกันน้ำ
  • นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นการนำความร้อน หากเซลล์ร้อนเกินไปสามารถส่งไปยังเปลือกได้โดยตรง

  แพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมของรถจักรยานยนต์

  อายุการใช้งานแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียม

  แพคแบตเตอรี่ลิเธียมมีอายุการใช้งานการชาร์จและคายประจุประมาณ 2000 รอบ โดยอายุการใช้งานขึ้นอยู่กับ วิธีใช้ การบำรุงรักษา คุณภาพของแบตเตอรี่ ดังนั้นควรศึกษาคู่มือของอุปกรณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน

  จะใช้เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมได้อย่างไร

  หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงเกินไป: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีความไวต่ออุณหภูมิที่สูงมาก ควรจัดเก็บในอุณหภูมิปานกลางประมาณ 15°C ถึง 25°C

  หลีกเลี่ยงการใช้งานจนแบตหมด: ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้สูงกว่า 20-30% เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

  ใช้ที่ชาร์จที่มีคุณภาพ: ใช้ที่ชาร์จที่มาพร้อมกับอุปกรณ์และปฎิบัติตามคำแนะนำ

  ปฎิบัติตามคำแนะนำ: ศึกษาคู่มือการใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อการใช้งานที่นานขึ้น

  ใช้วิธีการชาร์จที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ – ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่

  ข้อดีของตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่คือ:

  รวดเร็ว: ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่มาพร้อมเทคโนโลยีที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ในเวลาอันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในสองนาทีโดยไม่ต้องรอการชาร์จ

  ความปลอดภัย: สถานีสลับแบตเตอรี่ ของ TYCORUN ENERGY มีระบบความปลอดภัยชั้นสูง ได้มาตรฐาน ผู้ใช้สามารถไว้วางใจในการใช้บริการ

  ทนทานใช้: ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ TYCORUN ENERGY ทำจากโลหะที่มีความแข็งแรง ป้องกันการระเบิด กันน้ำและกันฝุ่นได้ หากตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่แช่อยู่ในน้ำ สามารถตัดไฟโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันแบตเตอรี่

  แพ็คแบตลิเธียมสามารถปรับแต่งได้ เช่น ปรับแต่ง แรงดันไฟฟ้า ความจุ และกระแสไฟที่ปล่อยออกมา โดยสามารถติดตั้งกับอะแดปเตอร์และตัวเชื่อมประเภทต่างๆ ทั้งนี้ควรเลือกผู้ผลิตที่เชื่อถือได้และมีความเชี่ยชาญในการปรับแต่งแพ็คแบตลิเธียมเพื่อเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
  • หาข้อมูลซัพพลายเออร์: มองหาซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม มีรีวิวในเชิงบวก และมีรายละเอียดสินค้าระบุชัดเจน มีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมนี้ที่ยาวนาน
  • ตรวจสอบการรับรอง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามมาตรฐานและมีใบรับรองอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 9001, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)
  • การให้คำปรึกษา: เลือกซัพพลายเออร์ที่มีความเต็มใจในการตอบคำถามของคุณ และให้ข้อมูลอัปเดตแก่คุณ
  • ผลิตในจำนวนมาก: เลือกซัพพลายเออร์ที่มีกำลังในการผลิตในจำนวนมาก และมีคุณภาพ
  • การรับประกัน: เลือกซัพพลายเออร์ที่มีการรับประกันคุณภาพของสินค้าเพื่อความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
  • Tycorun Energy เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน สามารถปรับแต่งแบตเตอรี่ลิเธียมตามความต้องการของลูกค้า และสามารถผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูงจำนวนมากได้ หากคุณมีความต้องการใดๆ โปรดติดต่อเรา

  ใช่ การสัมผัสกับแสงแดดและความชื้นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแพ็คแบตลิเธียม โดยการสัมผัสแสงแดดโดยตรงอาจทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งสามารถนำไปสู่ไฟไหม้หรือเกิดการระเบิดขึ้นได้ ส่วนการสัมผัสกับความชื้นก็จะมีผลต่อแบตเตอรี่ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพลดลง และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้า
  คุณรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าหรือไม่

  แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่เก็บพลังงานในรูปของกระแสไฟฟ้า และเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อทำให้ระบบขับเคลื่อนของรถจักรยานไฟฟ้าทำงาน

  ความจุแบตเตอรี่
  ความรู้เกี่ยวกับความจุแบตเตอรี่

  ความจุแบตเตอรี่หมายถึงความสามารถของแบตเตอรี่ในการเก็บรักษาได้และจ่ายกระแสไฟออกมาให้กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ให้ได้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

  แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์
  งานวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์

  คุณรู้หรือไม่ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์คืออะไร แบตลิเธียมโพลิเมอร์มีลักษณะเฉพาะที่รูปร่างผอมบาง สามารถออกแบบหลายขนาดและหลายรูปทรง

  ผลิตภัณฑ์ของเรา
  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การวิเคราะห์ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสองล้อ

  ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โหมดสลับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้มากขึ้น

  Shopping Cart
  Scroll to Top