รีไซเคิลแบตลิเธียม

รีไซเคิลแบตลิเธียมจะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ร้อนแรง

โครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ไม่เพียงลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมของแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้แล้ว แต่ยังช่วยประหยัดทรัพยากรที่หายาก
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  ด้วยการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอย่างกว้างขวางในรถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3C การจัดเก็บพลังงาน และด้านอื่นๆ ความต้องการและศักยภาพของโครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

  โครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ไม่เพียงลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมของแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้แล้ว แต่ยังช่วยประหยัดทรัพยากรที่หายาก เช่น ลิเธียม โคบอลต์ และนิกเกิล และลดต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม บทความนี้จะอธิบายข้อจำกัดของทรัพยากรลิเธียมในแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้า และการวิเคราะห์บริษัทแบตเตอรี่จีนสามารถช่วยอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ได้อย่างไรและวิเคราะห์ตลาดแบตเตอรี่ลิเธียม

  กระแสการเลิกใช้แบตเตอรี่ลิเธียมกำลังจะมา

  ในช่วงปี 1980 Sony Corporation ได้จำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่นั้นมา แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนก็ค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปในสาขาต่างๆ และขนาดตลาดก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์การใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในยุคแรกสุดคือแบตเตอรี่สำหรับผู้บริโภค 3C และต่อมาได้ขยายไปยังสาขาพลังงานและการจัดเก็บพลังงาน

  เนื่องจากการพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับผู้บริโภคในช่วงแรก ตลาดค่อนข้างอิ่มตัว และขนาดอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะคงที่ การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีสาเหตุหลักมาจากอัตราการเจาะตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกจะสูงถึง 10.65 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 103% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตราการเจาะตลาดจะสูงถึง 14% กำลังการผลิตติดตั้งทั่วโลกของแบตเตอรี่ไฟฟ้าจะสูงถึง 517.9GWh เมื่อเทียบเป็นรายปี -ทั้งปีเพิ่มขึ้น 71.8% อัตราสูงสุดที่ 27.6

  ในปี 2564 ปริมาณการรื้อถอนตามทฤษฎีของแบตเตอรี่ลิเธียมในจีนจะสูงถึง 512,000 ตัน และแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้แล้วทั้งหมด 299,000 ตันจะถูกนำไปรีไซเคิลจริงในปีเดียวกัน ปริมาณการรีไซเคิลในปัจจุบันยังค่อนข้างต่ำ และมีการคาดเดาในเบื้องต้นว่าปริมาณแบตเตอรี่รีไซเคิลจะนำไปสู่การระเบิดในปี 2568

  การรื้อถอนแบตเตอรี่ลิเธียม

  ข้อจำกัดของทรัพยากรลิเธียมภายใต้กระแสของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วโลก

  ในบริบทของการปล่อยคาร์บอนเป็นกลาง ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและที่เก็บพลังงานจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามการคาดการณ์ของ BNEF ในปี 2563:

  • ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2583 ยอดขายรถยนต์นั่งไฟฟ้าทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2 ล้านคันเป็นประมาณ 55 ล้านคัน (ประมาณ 3300GWh คำนวณเป็น 60kWh/คัน) ซึ่งเป็น 27.5 เท่าของปี 2563
  •  ตั้งแต่ปี 2563 ถึง ในปี 2593 กำลังการผลิตติดตั้งสะสมของตลาดระบบกักเก็บพลังงานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 20GWh เป็นประมาณ 1700GWh ซึ่งเป็น 85 เท่าของปี 2563

  หากคำนวณยอดสะสมตามรอบการเปลี่ยน 8 ปีของรถยนต์ไฟฟ้า และสมมติว่าการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ความต้องการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมจะถูกประมาณการ และความต้องการสะสมสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมจะสูงถึง 25TWh ใน พ.ศ. 2563-2560 หากแบตเตอรี่ 1GWh สอดคล้องกับความต้องการลิเธียมคาร์บอเนตประมาณ 600 ตัน ความต้องการลิเธียมคาร์บอเนตจะอยู่ที่ประมาณ 15 ล้านตัน

  เมื่อพิจารณาจากปริมาณการสำรวจทรัพยากรลิเธียมในโลก เราไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับทรัพยากรลิเธียมที่ไม่เพียงพอ แต่เรายังคงต้องให้ความสนใจกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรในระดับภูมิภาค

  • ลิเธียมในทะเลสาบน้ำเค็มมีทรัพยากรจำนวนมากหากสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีการทำให้บริสุทธิ์และลดต้นทุนการผลิตได้ปัญหาจะได้รับการแก้ไขได้ดีขึ้น
  • ทรัพยากรลิเธียมคุณภาพสูงของจีนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ ในโลก เมื่อพิจารณาว่าจีนเป็นแกนหลักของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมกลางน้ำและตลาดแอพพลิเคชั่นปลายน้ำจำเป็นต้องพิจารณาข้อ จำกัด ของทรัพยากร
  • จากมุมมองของกำลังการผลิตเกลือลิเธียม การกระจายต้นทุน และแนวโน้มราคาลิเธียม การบริจาคทรัพยากรและนโยบายระดับภูมิภาคที่แตกต่างกันนำไปสู่ความยากลำบากในการขุด การลงทุน และต้นทุนที่แตกต่างกัน จะมีความไม่ตรงกันระหว่างอุปสงค์และอุปทานในเวลาที่ต่างกัน และ ในภูมิภาคต่างๆ ในอนาคต และความผันผวนอย่างมากของราคาลิเธียมก็จะดำเนินต่อไปด้วย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากราคาของลิเธียมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จะไม่เอื้อต่อการตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของความเป็นกลางทางคาร์บอน

  ดังนั้น เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ข้อจำกัดด้านทรัพยากรลิเธียมในระดับภูมิภาค และปัจจัยด้านราคาลิเธียม การรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้แล้วจึงเป็นงานที่จำเป็นเช่นกัน “การเก็งกำไรในหุบเขาสูงสุด” ของการใช้ประโยชน์ทีละขั้นตอนช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร

  เมื่อพิจารณาถึงการเลิกใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตจำนวนมากในอนาคต การถอดประกอบและการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตบริสุทธิ์ไม่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากนัก

  ข้อจำกัดของทรัพยากรลิเธียม

  ดังนั้น การใช้งานแบบเรียงซ้อนจะกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่ปลดประจำการแล้ว ความจุของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่ปลดประจำการแล้วมักจะอยู่ที่ 70%-80% และในบางโอกาส ก็ยังมีประโยชน์ในการจัดเก็บพลังงานที่ดี ดังนั้น บริษัทแบตเตอรี่บางแห่งจึงใช้โมเดลสถานีพลังงานที่เก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟตที่ปลดประจำการแล้ว และใช้ “การเก็งกำไรในหุบเขาสูงสุด” เพื่อรับรายได้

  บริษัทแบตเตอรี่จีนส่งเสริมอุตสาหกรรมการรีไซเคิลแบตเตอรี่

  บริษัทที่เป็นตัวแทนของรูปแบบธุรกิจทีละขั้นตอนคือ China Tower ในฐานะบริษัทภายนอก ธุรกิจหลักของบริษัทไม่ใช่แบตเตอรี่และธุรกิจรีไซเคิลแบตเตอรี่ แต่ประเภทธุรกิจหลักของบริษัทนั้นเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์จากการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานในระดับต่างๆ กุญแจสำคัญในโมเดลการรีไซเคิลของธุรกิจของ China Tower คือการร่วมมือกับบริษัทรถยนต์ และความร่วมมือของ บริษัท แบตเตอรี่พลังงานเพื่อสร้างเครือข่ายการรีไซเคิลที่ใช้ร่วมกัน

  ปัจจุบัน China Tower ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าหลายแห่ง เช่น FAW, Dongfeng, JAC, BYD และ NIO ข้อตกลงความร่วมมือเหล่านี้ส่วนใหญ่รองรับการรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่เลิกใช้แล้ว

  ในขณะเดียวกัน China Tower ยังดำเนินความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัทแบตเตอรี่พลังงานอย่างแข็งขัน ในเดือนมกราคม 2561 China Tower และ Gotion Hi-Tech ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่สำรอง Gotion Hi-Tech และ China Tower ร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อร่วมกันส่งเสริมแบบระดับ การประยุกต์ใช้แบตเตอรี่ในด้านสถานีฐานสื่อสาร

  China Tower ใช้แบตเตอรี่พลังงานที่ปลดประจำการแล้วเป็นการใช้แบตเตอรี่เก็บพลังงานแบบต่อเนื่องสำหรับสถานีฐาน ตั้งแต่ต้นปี 2558 China Tower Corporation ได้ทำการทดลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมในสถานีฐานมากกว่า 3,000 แห่งใน 12 จังหวัดและเมืองต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยืนยันความปลอดภัยและความคุ้มค่าเชิงเทคนิคของการใช้ แบบระดับอย่างเต็มที่

  ในปี 2561 China Tower ได้หยุดการซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด แต่ซื้อแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่เลิกใช้แล้วจาก 20 บริษัท รวมถึง Shenzhen BYD ในปี 2561 China Tower ได้ใช้แบตเตอรี่รีไซเคิลแบบคาสเคดรวมประมาณ 1.5 กิกะวัตต์ชั่วโมงในสถานีฐานประมาณ 120,000 แห่งในประเทศจีน แทนที่แบตเตอรี่กรดตะกั่วประมาณ 45,000 ตัน กลายเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการใช้ประโยชน์แบบคาสเคดของจีน

  ด้วยการถือกำเนิดของยุค 5G การก่อสร้างสถานีฐาน 5G ของ China Tower จะทำให้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หากใช้แบตเตอรี่แบบระดับในสถานีฐาน 5G ความต้องการแบตเตอรี่แบบระดับของหอคอยจะเพิ่มขึ้นอีก

  บริษัทแบตเตอรี่จีน

  จากการใช้แบตเตอรี่ระดับ 12.5kWh สำหรับสถานีฐานแต่ละแห่ง เราได้รวมคลื่นความถี่ 5G และโซลูชันการปรับปรุงความครอบคลุมที่สอดคล้องกัน คาดว่าสถานีฐานขนาดใหญ่ 5G ของจีนจะมีจำนวนประมาณ 1-1.2 เท่าของจำนวนสถานีฐาน 4G ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีก 10 ปีข้างหน้า (ณ ปี 2562 ปัจจุบันจีนมีสถานีฐาน 4G 4.45 ล้านแห่ง) รวมเป็นประมาณ 5 ล้านถึง 6 ล้าน และความต้องการรวมสำหรับแบตเตอรี่สำหรับใช้ในระดับจะสูงถึง 62.5GWh-75GWh ซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถย่อยระดับปลดประจำการใช้แบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

  ตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียม

  การเติบโตของความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียม

  ในฐานะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลในเดือนพฤษภาคม 2566 ปริมาณการขายรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่ 717,000 คัน เพิ่มขึ้น 60.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ปริมาณการขายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมอยู่ที่ 2.94 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 46.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี

  จากมุมมองของตลาดโลก จากการวิเคราะห์ล่าสุดของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกจะสูงถึง 14 ล้านคันในปี 2566 เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี หรือคิดเป็นประมาณ 18% ของยอดขายรถทั้งปี ความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ได้ส่งเสริมการพัฒนาตลาดการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมโดยตรง

  นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่

  เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากค่อยๆ เข้าสู่ช่วงเกษียณอายุ รัฐบาลของประเทศต่างๆ จึงได้กำหนดกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียม สหภาพยุโรปประกาศใช้คำสั่ง WEEE ในปี 2549 ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดสำหรับการรีไซเคิลและการกำจัดแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้แล้ว

  ตามคำสั่ง ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจำเป็นต้องสร้างระบบการรีไซเคิลแห่งชาติเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราการรีไซเคิลของแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้แล้วทิ้งถึงมาตรฐานที่กำหนด และกำหนดให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียมที่ผลิตขึ้นเอง ในประเทศจีน กระทรวงและคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องได้มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการรีไซเคิลทรัพยากร

  ในปี 2018 จีนออกนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนโครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมและการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจน และเสนอมาตรการเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องและแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการลดภาษีและการอุดหนุน

  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการรีไซเคิล

  ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เทคโนโลยีการรีไซเคิลและการใช้ทรัพยากรของแบตเตอรี่ลิเธียมจึงค่อย ๆ พัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงการแยกทางกายภาพ การรีไซเคิลทางเคมี การถลุงและการสกัด และเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการซีลแบบรวม + ไพโรไลซิสแบบรวมรุ่นใหม่ได้กลายเป็นต้นน้ำในโครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียม

  ไม่เพียงแต่ปรับปรุงประสิทธิภาพการรีไซเคิล แต่ยังช่วยให้บริษัทรีไซเคิลสามารถแก้ไขอันตรายด้านความปลอดภัยที่มีมายาวนานในกระบวนการรีไซเคิล และส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ก้าวไปสู่มาตรฐานและการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  ตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียม

  ห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบ

  ห่วงโซ่อุตสาหกรรมการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมกำลังได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่การรีไซเคิลไปจนถึงการแปรรูปวัสดุไปจนถึงการใช้ซ้ำ บริษัทรีไซเคิลและผู้ให้บริการเทคโนโลยีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ได้เข้าร่วมตลาด ขับเคลื่อนการพัฒนาของอุตสาหกรรมทั้งหมด

  แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

  แกนหลักของเศรษฐกิจหมุนเวียนคือการรีไซเคิลทรัพยากร นั่นคือการลดการบริโภคและการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยยืดอายุวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การรีไซเคิล และการผลิตซ้ำ ทั่วโลก ประเทศและภูมิภาคจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มให้ความสนใจกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน

  โครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นไปตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ดังนั้นนโยบายและสภาพแวดล้อมทางการตลาดของจีนจึงเอื้อต่อการพัฒนาตลาดการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียม และอุตสาหกรรมการรีไซเคิลแบตเตอรี่ของจีน 10 อันดับ บริษัทแบตเตอรี่รีไซเคิลในจีนจึงได้พัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นกัน

  กล่าวโดยสรุป ตลาดการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมมีโอกาสที่กว้างและมีศักยภาพในการพัฒนาที่ดี ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มเติม คาดว่าอุตสาหกรรมการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมจะเติบโตต่อไปและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการรีไซเคิลทรัพยากร

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  ความจุแบตเตอรี่
  ความรู้เกี่ยวกับความจุแบตเตอรี่

  ความจุแบตเตอรี่หมายถึงความสามารถของแบตเตอรี่ในการเก็บรักษาได้และจ่ายกระแสไฟออกมาให้กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ให้ได้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

  Read More »
  ชาร์จแบตเตอรี่
  วิธีชาร์จแบตเตอรี่เป็นอย่างไร

  คุณรู้ว่าหลักการชาร์จแบตเตอรี่ไหม วิธีชาร์จแบตที่ถูกต้องคืออะไร ประเด็นใดที่เราต้องให้ความสนใจเมื่อการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดขณะชาร์จ

  Read More »
  แบตเตอรี่ลิเธียม 12v คืออะไร
  แบตเตอรี่ลิเธียม 12v คืออะไร

  ตั้งแต่แบตเตอรี่ลิเธียมเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันของเรา แบตเตอรี่ชนิดนี้ก็มาพร้อมกับนวัตกรรมหลากหลายอย่างที่ทำให้เราใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

  Read More »
  ผลิตภัณฑ์ของเรา
  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การวิเคราะห์ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสองล้อ

  ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โหมดสลับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้มากขึ้น

  Shopping Cart
  Scroll to Top