รู้จักพารามิเตอร์ต่างๆ

ทำความรู้จักพารามิเตอร์ต่างๆ ของแบตเตอรี่ลิเธียม

พารามิเตอร์พื้นฐานของแบตเตอรี่ลิเธียมครอบคลุมหลายด้าน พารามิเตอร์เหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงลักษณะการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมเท่านั้น แต่ยังกำหนดขอบเขตการใช้งานและอายุการใช้งานด้วย เมื่อเลือกและใช้แบตเตอรี่ลิเธียม เราควรเข้าใจพารามิเตอร์เหล่านี้อย่างถ่องแท้
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  แบตเตอรี่ลิเธียมถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ ตั้งแต่สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตไปจนถึงยานพาหนะไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเธียมเป็นแหล่งพลังงานที่ขาดไม่ได้ เพื่อให้มั่นใจว่าแบตเตอรี่ลิเธียมสามารถทำงานได้อย่างเสถียรและปลอดภัย เราจำเป็นต้องเข้าใจและใส่ใจกับพารามิเตอร์พื้นฐานของแบตเตอรี่

  พารามิเตอร์เหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมเท่านั้น แต่ยังกำหนดขอบเขตการใช้งานและอายุการใช้งานด้วย พารามิเตอร์แต่ละตัวมีหน่วยแบตเตอรี่ที่สอดคล้องกัน บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์พื้นฐานของแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและใช้แบตเตอรี่ลิเธียมได้ดีขึ้น

  พารามิเตอร์พื้นฐานของแบตเตอรี่ลิเธียม

  • ความจุที่กำหนด

  ความจุที่กำหนดหมายถึงกำลังสูงสุดที่แบตเตอรี่ลิเธียมสามารถให้ได้ภายใต้สภาวะเฉพาะ โดยทั่วไปจะวัดเป็นมิลลิแอมแปร์ชั่วโมง (mAh) หรือแอมแปร์ชั่วโมง (Ah) พารามิเตอร์นี้สะท้อนถึงความสามารถของแบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานและกำหนดระยะเวลาที่แบตเตอรี่จะสามารถรองรับการทำงานของอุปกรณ์ได้ เมื่อเลือกแบตเตอรี่ลิเธียม ควรกำหนดความจุที่ต้องการโดยพิจารณาจากการใช้พลังงานของอุปกรณ์และเวลาการใช้งานที่คาดไว้

  • แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

  แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดหมายถึงแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเธียมเมื่อชาร์จเต็ม โดยทั่วไปจะมีหน่วยเป็นโวลต์ (V) แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเธียมโดยทั่วไปคือ 3.7V หรือ 4.2V และแบตเตอรี่ลิเธียมรุ่นต่างๆ อาจแตกต่างกัน การทำความเข้าใจแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ช่วยให้เราเลือกที่ชาร์จแบตลิเธียมและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

  • ความต้านทานภายใน

  ความต้านทานภายในหมายถึงความต้านทานภายในแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการชาร์จและการคายประจุและความร้อนของแบตเตอรี่ ยิ่งความต้านทานภายในมีค่าน้อย ประสิทธิภาพการชาร์จและการคายประจุของแบตเตอรี่ก็จะยิ่งสูงขึ้น และการสร้างความร้อนก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น ดังนั้นเมื่อเลือกแบตเตอรี่ลิเธียมก็ควรพยายามเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความต้านทานภายในน้อยกว่า

  ซื้อแบตเตอรี่ลิเธียม

  • วงจรชีวิต

  อายุการใช้งานของวงจรหมายถึงจำนวนรอบการชาร์จและการคายประจุที่แบตเตอรี่ลิเธียมสามารถทำได้ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมนั้นสัมพันธ์กับโครงสร้างและวัสดุ โดยทั่วไปมีตั้งแต่หลายร้อยถึงหลายพันครั้ง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ช่วยให้เราสามารถจัดเตรียมการใช้งานและรอบการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียแบตเตอรี่มากเกินไป

  • อัตราการคายประจุเอง

  อัตราการคายประจุเองคืออัตราที่แบตเตอรี่ลิเธียมคายประจุเองเมื่อไม่ได้ใช้งาน โดยปกติจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเดือน อัตราการคายประจุเองของแบตเตอรี่ลิเธียมเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ เช่น วัสดุ กระบวนการผลิต และสภาพการเก็บรักษา การทำความเข้าใจอัตราการคายประจุเองของแบตเตอรี่ช่วยให้เราจัดเวลาการจัดเก็บและการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่สูญเสียพลังงานเนื่องจากการไม่ใช้งานเป็นเวลานาน

  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน

  ช่วงอุณหภูมิในการทำงานหมายถึงช่วงอุณหภูมิที่แบตเตอรี่ลิเธียมทำงานได้ตามปกติ แบตเตอรี่ลิเธียมมีความไวต่ออุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไปจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน ดังนั้นเมื่อใช้แบตเตอรี่ลิเธียม คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ทำงานในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของแบตเตอรี่หรืออุบัติเหตุด้านความปลอดภัย

  • เวลาในการชาร์จ

  เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่หมายถึงเวลาที่แบตเตอรี่ลิเธียมใช้ในการเปลี่ยนจากแบตเตอรี่หมดไปจนเต็ม ซึ่งโดยปกติจะวัดเป็นชั่วโมง เวลาในการชาร์จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น กำลังของเครื่องชาร์จ ความจุของแบตเตอรี่ และวิธีการชาร์จ การทำความเข้าใจเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่สามารถช่วยให้เราจัดแผนการชาร์จได้อย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการชาร์จไฟเกินหรือน้อยเกินไป

  • ความลึกของการคายประจุ

  ความลึกของการคายประจุหมายถึงอัตราส่วนของความจุสูงสุดที่แบตเตอรี่ลิเธียมได้รับเมื่อถูกคายประจุจนถึงความจุที่กำหนด ยิ่งความลึกของการคายประจุยิ่งลึก อายุแบตเตอรี่ก็จะสั้นลงเท่านั้น ดังนั้นเมื่อใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ควรหลีกเลี่ยงการคายประจุลึกเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

  พารามิเตอร์พื้นฐาน

  • แรงดันไฟฟ้าปลายสาย

  แรงดันไฟฟ้าที่ปลายสายหมายถึงเกณฑ์แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ควรเกินเมื่อชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ลิเธียม เมื่อทำการชาร์จ แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไม่ควรเกินแรงดันการสิ้นสุดสูงสุด เมื่อทำการคายประจุ แรงดันแบตเตอรี่ไม่ควรต่ำกว่าแรงดันการสิ้นสุดขั้นต่ำ เกินเกณฑ์เหล่านี้อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย ส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน ดังนั้นเมื่อใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการชาร์จและการคายประจุดำเนินไปในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม

  • ความหนาแน่นของพลังงาน

  ความหนาแน่นของพลังงานหมายถึงพลังงานที่แบตเตอรี่ลิเธียมสามารถจัดเก็บได้ต่อหน่วยปริมาตรหรือน้ำหนัก โดยทั่วไปจะวัดเป็นวัตต์-ชั่วโมงต่อกิโลกรัม (Wh/kg) หรือวัตต์-ชั่วโมงต่อลิตร (Wh/L) ความหนาแน่นของพลังงานที่สูงขึ้นหมายความว่าแบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นภายใต้ปริมาตรหรือน้ำหนักเท่าเดิม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องทำงานเป็นเวลานานหรือพกพาสะดวก

  วิธีการเลือกแบตเตอรี่ลิเธียมที่เหมาะสม

  เมื่อเลือกแบตเตอรี่ลิเธียม เราจำเป็นต้องพิจารณาพารามิเตอร์ข้างต้นอย่างครอบคลุม ขั้นแรก ให้กำหนดความจุที่กำหนดที่ต้องการโดยพิจารณาจากการใช้พลังงานของอุปกรณ์และเวลาการใช้งานที่คาดไว้ ประการที่สอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้า ความต้านทานภายใน อายุการใช้งาน และพารามิเตอร์อื่นๆ ของแบตเตอรี่ลิเธียมที่เลือกนั้นตรงตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ ในเวลาเดียวกัน ยังจำเป็นต้องใส่ใจกับพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น อัตราการคายประจุเอง ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน และเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม เพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สามารถทำงานได้อย่างเสถียรและปลอดภัย

  นอกจากนี้ ในการซื้อแบตเตอรี่ลิเธียม เราควรคำนึงถึงแบรนด์ กระบวนการผลิต และบริการหลังการขายด้วย การเลือกแบรนด์ของบริษัทแบตเตอรี่มืออาชีพและการใช้ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียมที่มีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมักจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ขณะเดียวกัน บริการหลังการขายคุณภาพสูงยังให้การรับประกันการใช้งานที่ดีขึ้นอีกด้วย

  เลือกแบตเตอรี่ลิเธียม

  บทสรุป

  พารามิเตอร์พื้นฐานของแบตเตอรี่ลิเธียมครอบคลุมหลายด้าน พารามิเตอร์เหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงลักษณะการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมเท่านั้น แต่ยังกำหนดขอบเขตการใช้งานและอายุการใช้งานด้วย เมื่อเลือกและใช้แบตเตอรี่ลิเธียม เราควรเข้าใจพารามิเตอร์เหล่านี้อย่างถ่องแท้ และทำการผสมผสานและเลือกที่เหมาะสมตามความต้องการที่แท้จริง ในเวลาเดียวกัน เราควรปฏิบัติตามวิธีการชาร์จและการคายประจุที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อแบตเตอรี่เนื่องจากปัจจัยที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การชาร์จและการคายประจุมากเกินไป และอุณหภูมิสูง การใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอย่างมีเหตุผลและทางวิทยาศาสตร์ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่จะให้การสนับสนุนด้านพลังงานแก่อุปกรณ์ของเราอย่างเสถียรและปลอดภัย

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  วงจรชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม
  คู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวงจรชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม

  วงจรการชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นส่วนสำคัญของระบบการจัดการแบตเตอรี่ วงจรการชาร์จแบตเตอรี่ที่ดีไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการชาร์จของแบตเตอรี่เท่านั้น แต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และให้ความมั่นใจในความปลอดภัยอีกด้วย

  แบตเจล vs แบตลิเธียม vs แบตตะกั่วกรด
  แบตเจล vs แบตลิเธียม vs แบตตะกั่วกรด

  เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้มีแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ มากขึ้น บทความนี้เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด และแบตเจล

  แบตเตอรี่ลิเธียมมีกี่ชนิด
  แบตเตอรี่ลิเธียมมีกี่ชนิด

  แบตเตอรี่ลิเธียมมีความสำคัญต่อชีวิตของเรามาก และมองเห็นได้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร แบตเตอรี่ลิเธียมมีกี่ชนิด บทความต่อไปนี้จะให้คำตอบ

  โลโก้สถานีสลับแบตเตอรี่
  Phone:(+86) 189 2500 2618
  [email protected]
  Room 530, Creative Center, Guangpu West Road, Huangpu District,guangzhou, China

  ผลิตภัณฑ์ของเรา

  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การวิเคราะห์ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสองล้อ

  ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โหมดสลับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้มากขึ้น

  ขอใบเสนอราคา

  Contact Form Demo
  Shopping Cart
  Scroll to Top