แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร

แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร

แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค (Lithium-ion ternary battery) คือแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีลิเธียมไอออนในการปล่อยพลังงานไฟฟ้า
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  จากบทความแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตคืออะไรได้เรียนรู้กับแบตชนิดนี้ งั้นคุณรู้จักแบตเตอรี่แบบไตรภาคไหม บทความนี้จะแนะนำแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร หลักการทำงาน ข้อดีและข้อเสียของแบตชนิดนี้อย่างรายละเอียด

  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร

  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค (Lithium-ion ternary battery) คือแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีลิเธียมไอออนในการปล่อยพลังงานไฟฟ้า มีความหนาแน่นของพลังงานสูง ประสิทธิภาพการคายประจุสูง อัตราการชาร์จสูง ประสิทธิภาพอุณหภูมิต่ำที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากสูญเสียพลังงานต่ำกว่า โดยทำจากพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยธาตุโลหะที่สำคัญมาก 3 ชนิด ได้แก่ นิกเกิล, โคบอลต์ และ แมงกานีส

  หลักการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคมีหลักการทำงานทางไฟฟ้าเคมี โดยพลังงานที่ประจุไฟเข้าไปจะเข้าไปทำปฏิกิริยาเคมีภายในแบตเตอรี่ ทำให้เกิดการบังคับให้ลิเธียมโอออนไหลออกผ่านอิเล็กโทรไลต์ จากนั้นลิเธียมไอออนจะผ่าน Separator และเข้าไปสอดตัวอยู่ในโครงสร้างของวัสดุที่ใช้ทำขั้วแอนอด ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นทำให้วัสดุที่ใช้ทำขั้วแอนอดและแคโทดอยู่ในสภาวะที่ไม่เสถียร

  ในขณะที่ใช้งานหรือการส่งประจุไฟออก ปฏิกิริยาเคมีของแบตเตอรี่จะเกิดขึ้นอีกครั้ง และทำให้ระบบกลับมาเสถียรอีกครั้ง แต่เมื่อลิเธียมไหลกลับไปที่เดิมหมด แสดงว่าแบตเตอรี่หมดแล้ว หลักการทำงานของแบตจะช่วยเรียนรู้แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไรให้มากขึ้น

  หลักการทำงาน

  การจำแนกประเภทของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  หากจำแนกตามวิธีการบรรจุภัณฑ์จะมีดังนี้
  ● แบตเตอรี่ลิเธียมแบบกลม เช่น แบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า
  ● แบตเตอรี่ลิเธียมแบบสี่เหลี่ยม เช่น แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
  ● แบตเตอรี่ลิเธียมแบบซอฟต์แพ็ค เช่น แบตเตอรี่โดรน

  การประยุกต์ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคในชีวิตประจำวัน

  ● อุปกรณ์พกพา: โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, นาฬิกาอัจฉริยะ, ลำโพงพกพา
  ● ยานพาหนะไฟฟ้า: รถยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้า
  ● เครื่องมือไฟฟ้า: สว่านไร้สาย, เลื่อยไร้สาย, กล้องวงจรปิดไร้สาย
  ● พลังงานเก็บสะสม: ระบบจัดเก็บพลังงานภายในบ้าน(เช่น Tesla powerwall )
  ● อุปกรณ์ทางการแพทย์: เครื่องช่วยหายใจที่พกพาได้, ชุดตรวจเลือดพกพา

  ข้อดีและข้อเสียของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  ข้อดี:
  ● ความจุในการเก็บพลังงานสูง: ซึ่งทำให้สามารถใช้งานที่ยาวนานขึ้น
  ● การสูญเสียพลังงานน้อย: ส่งผลให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ● น้ำหนักเบาและขนาดเล็ก: เคลื่อนย้ายสะดวก ช่วยลดน้ำหนักรวมของอุปกรณ์ไฟฟ้า

  ข้อเสีย:
  ● ประสิทธิภาพที่อุณหภูมิสูงไม่ดี: ช่วงอุณหภูมิการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคือ -20°C~50°C เมื่ออุณหภูมิในการทำงานสูง แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคมักจะไม่เสถียร

  ข้อดีและข้อเสียของแบตเตอรี่

  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค vs แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต แบบไหนดีกว่ากัน

  เปรียบเทียบแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตจะได้คำตอบสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร และมีประสิทธิภาพอย่างไร

  ● แรงดันไฟฟ้าของเซลล์: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคมีแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคมีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 3.6-3.7 โวลต์ต่อเซลล์ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 3.2 โวลต์ต่อเซลล์

  ● ความหนาแน่นของพลังงาน: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีความหนาแน่นของพลังงาน ประมาณ 100-200 Wh/kg (วัตต์-ชั่วโมงต่อกิโลกรัม) ส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค มีความหนาแน่นของพลังงาน ประมาณ 200-300 Wh/kg (วัตต์-ชั่วโมงต่อกิโลกรัม)

  ● อายุวงจร: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต มีอายุวงจรที่ยาวกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค ซึ่งสามารถใช้งานได้ประมาณ 4000 รอบ ส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคสามารถใช้งานได้ประมาณ 2000 รอบ

  ● อุณหภูมิการทำงาน: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคมีช่วงอุณหภูมิการทำงานที่เหมาะสมอยู่ในช่วง -20 องศาเซลเซียสถึง 50 องศาเซลเซียส ส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีช่วงอุณหภูมิการทำงาน เริ่มต้นจาก -20 องศาเซลเซียสถึง 70 องศาเซลเซียส

  ● ราคา: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคมีราคาเริ่มที่ 0.01 USD/Wh ส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีราคาเริ่มที่ 0.09 USD/Wh

  แบตลิเธียมแบบไตรภาค vs แบตลิเธียมไอออนฟอสเฟต

  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค vs แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด แบบไหนดีกว่ากัน

  ● แรงดันไฟฟ้า: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคมีแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่สูง (3.7 โวลต์ต่อเซลล์) ในขณะที่แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดมีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า (2.0 โวลต์ต่อเซลล์) ซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคมีประสิทธิภาพในการให้กำลังไฟที่มากกว่า
  ● ความหนาแน่นของพลังงาน: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคมีความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่า ซึ่งหมายความว่าสามารถเก็บพลังงานได้มากกว่าในขนาดที่เล็กกว่า
  ● อายุวงจร: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคมีอายุการใช้งานที่ยาวกว่า โดยทั่วไปแล้วสามารถใช้งานได้มากกว่า 2000 วงจรชาร์จ/รับชาร์จ แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่า ประมาณ 300-500 วงจรชาร์จ/รับชาร์จ
  ● อุณหภูมิการทำงาน: แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดทนอุณหภูมิที่สูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค
  ● ราคา: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคมีราคาสูงกว่าแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด

  สิ่งที่ควรให้ความสนใจเมื่อใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  บทความข้างต้นสังเกตอย่างรายละเอียดว่าแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร ผู้ใช้ก็ต้องเรียนรู้วิธีการใช้แบต

  ● การชาร์จและการใช้งาน: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคควรถูกชาร์จและใช้งานในวิธีที่ถูกต้องตามคำแนะนำจากผู้ผลิต
  ● การจัดเก็บและการขนส่ง: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคควรถูกจัดเก็บในที่แห้งและเย็น ๆ อยู่ในอุณหภูมิประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส
  ● ความปลอดภัย: อย่าปล่อยให้แบตเตอรี่โดนแรงกระแทกหรือตก

  วิธีบำรุงรักษาแบตเตอรี่ไตรภาค

  ● อย่าให้แบตเตอรี่เต็มแบบเกินไปหรือลดลง
  ● หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในขณะกำลังใช้งาน
  ● อย่าให้แบตเตอรี่ร้อนจัด
  ● เก็บแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
  ● ตรวจสอบและทำความสะอาดสายเชื่อมต่อ

  วิธีบำรุงรักษาแบตเตอรี่ไตรภาค

  วิธีการชาร์จที่ถูกต้องของแบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค

  ใช้เครื่องชาร์จเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
  ● เชื่อมต่อสายเชื่อมต่อแบตเตอรี
  ● ตั้งค่ากระแสและแรงดันชาร์จ
  ● ตรวจสอบอุณหภูมิและการระบายความร้อน
  ● เช็คสภาพและตัวชาร์จ

  ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  ● ความหนาแน่นของพลังงาน
  ● แรงดันไฟฟ้า
  ● อัตราการชาร์จไฟ
  ● ประสิทธิภาพและอัตราการสูญเสียพลังงาน
  ● อุณหภูมิการทำงาน
  ● อายุการใช้งาน
  ● ความจุและขนาด
  ● ราคา

  จะหาผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคที่มีคุณภาพดีได้อย่างไร

  ● ค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับผู้ผลิต

  ตัวอย่างเช่น บริษัท Tycorun เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน บริษัทมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียม และมีประสบการณ์ 16 ปีในการผลิตและวิจัยแบตเตอรี่ลิเธียม เป้าหมายเดียวของ Tycorun คือการผลิต แบตเตอรี่คุณภาพสูง ซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมได้ผ่านการรับรองจำนวนมากและส่งออกไปทั่วโลก และมีอิทธิพลต่อแบรนด์ในตลาดต่างประเทศ

  ● ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ
  ● อ่านรีวิว
  ● พิจารณาราคาและการบริการ

  ทำไมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจึงใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคไหม
  ● ความจุและพลังงานที่สูง: ช่วยให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ไกลขึ้น
  ● น้ำหนักที่เบาและขนาดที่เล็ก: เหมาะสำหรับการใช้งานในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดจำกัดและน้ำหนักเบาเพื่อความคล่องตัวของรถ
  ● อัตราการชาร์จที่ดี: ช่วยลดเวลาในการชาร์จ
  ● อายุการใช้งานที่ยาวนาน: ช่วยให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้นานขึ้นก่อนชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
  ● ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการใช้งาน: ช่วยให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถเร่งความเร็วได้ตามต้องการ

  รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  วิธีการชาร์จที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค-สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่

  สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นสถานีที่ให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ กระบวนการเปลี่ยนแบตเตอรี่จะเสร็จสิ้นภายในสองนาที คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการชาร์จแบตเตอรี่ที่สถานีสลับแบตเตอรี่ ตู้แลกเปลี่ยนแบตเตอรี่จะตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่อย่างตามเวลา หากข้อมูลแบตเตอรี่ผิดปกติ ตู้แลกเปลี่ยนแบตเตอรี่จะตัดไฟโดยอัตโนมัติเพื่อปกป้องแบตเตอรี่

  เมื่อระบบตรวจพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของแบตเตอรี่ ผู้เชี่ยวชาญจะไปที่สถานีเพื่อรีไซเคิลแบตเตอรี่และการบำรุงรักษาแบต ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนให้จะมีคุณภาพไม่ดี ในขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญจะทำการบำรุงรักษาและจัดการแบบรวมแบตเตอรี่ของสถานีเป็นประจำ เพื่อให้ผู้ใช้แต่ละคนเดินทางได้อย่างราบรื่น

  สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  แบตเตอรี่แห้ง vs แบตเตอรี่ลิเธียม
  แบตเตอรี่แห้ง vs แบตเตอรี่ลิเธียม

  แบตเตอรี่แห้งหรือที่เรียกว่าแบตเตอรี่ใช้แล้วทิ้ง เป็นแบตเตอรี่โวลตาอิกชนิดหนึ่ง ใช้ตัวดูดซับเช่นเศษไม้หรือเจลาตินเพื่อทำให้เนื้อหาเป็นแป้งที่ไม่หก

  แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์
  ความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์

  แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์คืออะไร แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์คืออุปกรณ์ที่สำคัญของมอเตอร์ไซต์มีหน้าที่ในการเก็บไฟและจ่ายไฟแบบกระแสตรงไปยังระบบต่างๆ

  อิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร
  อิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร

  อิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร อิเล็กโทรไลต์เป็นพาหะของการส่งผ่านไอออนในแบตเตอรี่และมีบทบาทนำลิเธียมไอออนระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ

  โลโก้สถานีสลับแบตเตอรี่
  Phone:(020)8385-9919
  [email protected]
  Room 530, Creative Center, Guangpu West Road, Huangpu District,guangzhou, China

  ผลิตภัณฑ์ของเรา

  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การวิเคราะห์ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสองล้อ

  ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โหมดสลับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้มากขึ้น

  ขอใบเสนอราคา

  Contact Form Demo
  Shopping Cart
  Scroll to Top