การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของไทย

อันดับที่สี่ในเอเชีย-การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของไทย

ประเทศไทยกำลังเป็นตัวเลือกแรกสำหรับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของจีนในการแข่งขันเพื่อการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  ประเทศไทยกำลังเป็นตัวเลือกแรกสำหรับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของจีนในการแข่งขันเพื่อการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้ประเทษไทยกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานใหม่สำหรับบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าของจีน เนื่องจากรถบนต์ไฟฟ้าพัฒนาได้อย่างเร็ว 10 อันดับ บริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของจีน ได้แก้ปัญหาการชาร์จไฟของรถยนต์ไฟฟ้า 

  เมื่อสำรวจตลาดต่างประเทศและวางเครือข่ายอุตสาหกรรมทั่วโลก กุญแจสำคัญต่อความน่าดึงดูดใจของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่นโยบายการฟื้นฟูรถยนต์ไฟฟ้าและการอุดหนุนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสวนอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น สวนอุตสาหกรรมอมตะในประเทศไทย ห่วงโซ่อุตสาหกรรมและบริการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์เป็นปัจจัยสำคัญ

  จีนได้จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเวลา 5 ปี โดยได้ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในจีนและให้เงินอุดหนุน 2,300 ถึง 3,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละคัน ในฐานะที่เป็น ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก 1.06 ล้านคันในปี 2562 จะเพิ่มเป็น 3 ล้านคันในปี 2564 และยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2565 จะสูงถึง 4.73 ล้านคัน คิดเป็น 19% ของยอดขายรถใหม่รวมของจีน 

  เท่าที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป ขณะนี้กำลังผลักดันให้หยุดการขายเครื่องยนต์สันดาปภายในภายในปี 2578 เพื่อเร่งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในยุโรป และกระตุ้นให้ผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปเปลี่ยนมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น และเป็น เตรียมยกร่างกฎหมายจัดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศสมาชิก

  อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตในเยอรมนีและอิตาลีเชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้ายังเผชิญกับความท้าทายมากมาย รวมถึงคุณภาพและความเสถียรของแบตเตอรี่ ข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพร้อมใช้งานของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และทักษะแรงงาน ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2564 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปอยู่ที่ 61% ในปี 2564 ปริมาณการขายรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปจะอยู่ที่ 2.3 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 65%

  นโยบายที่เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆ

  สหรัฐฯ ผ่านกฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อเพื่อส่งเสริมการลงทุนในพลังงานสะอาดและให้สิ่งจูงใจทางการเงินเพื่อผลักดันให้บริษัทในสหรัฐฯ เลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ให้เครดิตภาษีแก่บริษัทที่ปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และนิวเคลียร์ในการดำเนินงาน และให้แรงจูงใจแก่ ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าการคืนเงินเครดิตให้กับผู้ผลิตรถยนต์และสภาวะการจัดหาวัตถุดิบที่เข้มงวดขึ้นทำให้ผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนของสหรัฐต้องปรับตัว ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2565 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาจะอยู่ที่ 535,770 คัน เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 470,000 คันในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

  ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีแผนรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้นโยบาย “30@30” โดยเป้าหมายของประเทศไทยคือการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้สัดส่วน 30% ภายในปี 2573 และได้ออกมาตรการสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่ อัตราภาษีการบริโภคลดลงจาก 8% เหลือ 1. % เพื่อให้ผู้บริโภคมีเงินช่วยเหลือในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไม่เกิน 150,000 บาท และผู้ยื่นคำขอจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมภาษีผู้บริโภคกำหนด

  การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

  ประเทศไทยจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 92,700 คันในปี 2565 เพิ่มขึ้น 34.93% จากปีที่แล้ว ในขณะที่ประเทศไทยจะจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า 72,100 คันในปี 2565 เพิ่มขึ้น 86.58% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2565 การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของไทยจะเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ 6.33%

  ในปี 2565 การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของไทยจะอยู่ในอันดับที่ 24 ของโลกและอันดับที่ 4 ในเอเชีย รองจากญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ห้าตลาดที่มีการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น 51.05% เวียดนาม 14.54% ฟิลิปปินส์ 9.17% เม็กซิโก 9.03% และอินโดนีเซีย 6.63%

  พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ กล่าวว่า ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้นำเข้า ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องเร่งโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ สำหรับการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้า สนับสนุนการสร้างสถานีชาร์จ ส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนต่าง ๆ ส่งเสริมการจัดตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา

  นอกจากนี้ จำเป็นต้องเร่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นโดยความร่วมมือของรัฐบาล องค์กร และสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและเรียนรู้เทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติงานขั้นสูงระดับสากล 10 อันดับ โรงงานผลิตแบตเตอรี่ของไทยได้ผลักดันการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

  การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า

  บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของจีนพัฒนาในประเทศไทย

  บริษัท 4 แห่ง ได้แก่ BYD, NETA, Great Wall และ SAIC ได้ลงทุนมากกว่า 1.5 หมื่นล้านหยวนในประเทศไทย นอกจากนี้ Changan Automobile และ Chery Automobile ได้ประกาศว่าจะลงทุนและสร้างโรงงานในประเทศไทย เหตุใดบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของจีนจึงกระตือรือร้นที่จะพัฒนาในประเทศไทย แรงผลักดันเบื้องหลังคืออะไร

  มาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

  ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ได้มีนโยบายผ่อนปรนทางภาษีที่เข้มข้นเช่นกัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ถึง 2568 ภาษีการบริโภคของรถยนต์นั่งไฟฟ้าจะลดลงจาก 8% เป็น 2% และภาษีการบริโภคของรถกระบะไฟฟ้าจะลดลงโดยตรงจาก 8% สำหรับภาษีถนนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงกันยายน 30 พ.ย. 2568 ลดภาษีท้องถนน 80% สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนในญี่ปุ่น

  นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลายชุดได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ทำลายการผูกขาดของ Toyota ในยุคของรถยนต์เชื้อเพลิง ในทางกลับกัน ผู้บริโภคชาวไทยเข้าแถวกันข้ามคืนเพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของจีน เช่น BYD, Ora Good Cat, และกำแพงเมืองจีน Haval เป็นที่เข้าใจกันว่าภายในปี 2566 รถยนต์ไฟฟ้าล้วนของจีนจะครอบครองตลาดไทยมากกว่า 85%

  แน่นอน ตลาดไม่เสรี หากต้องการใช้นโยบายพิเศษในตลาดอย่างเต็มที่ ผู้ผลิตรถยนต์จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากฐานการผลิตในประเทศไทย แนวโน้มของการผลิตไฟฟ้าและตลาดสำหรับอุตสาหกรรมเป็นวิธีการสองทาง และบริษัทพลังงานใหม่ของจีนเพิ่งอยู่ในขั้นตอนของการทำให้เป็นสากล ทำให้มีบริษัทจีนเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

  บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของจีน

  นโยบายนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  นอกจากการนำเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านผู้บริโภคของยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว ประเทศไทยยังได้นำเสนอนโยบายจูงใจเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 นโยบายของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนในยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) สูงสุด 8 ปี การยกเว้นภาษีสำหรับการนำเข้าเครื่องจักร การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้าส่งออก การอนุญาตแรงงานที่มีทักษะและ ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน, อนุญาตให้ถือครองที่ดิน, อนุญาตให้ส่งเงินสกุลต่างประเทศ

  นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ประเทศไทยมีนโยบายอีกประการหนึ่ง คือ วางแผนลงทุนสนับสนุนทางการเงินจำนวน 2.4 หมื่นล้านบาทสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์ โรงงานแบตเตอรี่ที่มีกำลังการผลิตต่ำกว่า 8 กิกะวัตต์ชั่วโมงจะได้รับเงินช่วยเหลือ 400-600 บาท/แห่ง kWh และโรงงานแบตเตอรี่ที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 8GWh จะได้รับ 600 บาท – เงินช่วยเหลือ 800 บาท/kWh นอกจากนี้ ประเทศไทยยังวางแผนที่จะใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้า

  ภายใต้นโยบายส่งเสริมและจูงใจหลายชุด สภาพแวดล้อมเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อกิจการยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับทุนจากต่างประเทศในประเทศไทยได้ก่อตัวขึ้น ในสภาพแวดล้อมทั่วไป อมตะของประเทศไทย ในฐานะผู้พัฒนาและดำเนินการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้สร้างสวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะที่มีสภาพที่เหนือกว่าในจังหวัดระยอง ชลบุรี และสถานที่อื่นๆ ในประเทศไทย สร้างสภาพแวดล้อมที่เหนือกว่าให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของจีน

  นโยบายนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  สวนอุตสาหกรรมอมตะของประเทศไทยทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทที่เข้ามาในอุทยานจะได้รับนโยบายระดับชาติที่เอื้ออำนวยที่สุด ขณะเดียวกัน ก็ใช้รูปแบบการพัฒนา BCG เพื่อประหยัดทรัพยากรสูงสุดและลดค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทที่เข้าไปในสวน นอกจากนี้ ยังสามารถ เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญ โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และกำลังแรงงานที่มีทักษะและประสบการณ์ เกือบทุกอย่างได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของจีนในประเทศไทย

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  แบตเตอรี่ 18650
  การวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 18650

  แบตเตอรี่ 18650 เป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่มีรูปทรงทรงกระบอก ถูกเรียกตามเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของตัว (18mm x 65mm) ซึ่งมีความจุสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  Read More »
  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร
  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร

  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค (Lithium-ion ternary battery) คือแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีลิเธียมไอออนในการปล่อยพลังงานไฟฟ้า

  Read More »
  แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์
  ความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์

  แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์คืออะไร แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์คืออุปกรณ์ที่สำคัญของมอเตอร์ไซต์มีหน้าที่ในการเก็บไฟและจ่ายไฟแบบกระแสตรงไปยังระบบต่างๆ

  Read More »
  ผลิตภัณฑ์ของเรา
  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การวิเคราะห์ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสองล้อ

  ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โหมดสลับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้มากขึ้น

  Shopping Cart
  Scroll to Top