แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตคืออะไร

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตคืออะไร

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตคืออะไร(LiFePO4) แบตชนินี้มีประวัติความเป็นมาที่ไม่ยาวนานมากนัก โดยถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในราว ๆ ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่น ๆ ที่ถูกคิดค้นและพัฒนามาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี อย่างแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด หรือไม่ก็แบตเตอรี่นิกเกิล-แคดเมียม แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LiFePO4) กลับมีประวัติความเป็นมาที่ไม่ยาวนานมากนัก โดยถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในราว ๆ ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา เพื่อให้เป็นตัวเลือกแทนแบตเตอรี่ชนิดอื่น ๆ ที่มีโคบอลต์หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบ ซึ่งมีราคาสูงและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

  เรได้ความรู้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเป็นชนิดหนึ่งของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยผ่านบทความแบตเตอรี่ลิเธียมมีกี่ชนิด แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตคืออะไร เราอาจไม่คุ้นเคยแบตเตอรี่ชนินี้แต่ก็มีใช้อยู่ในชีวิตของเรา บทความต่อไปนี้จะแนะนำอย่างรายละเอียดสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต หลักการทำงานเป็นอย่างไร มีข้อดีอะไรบ้าง เป็นต้น

  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตคืออะไร

  ในปีพ.ศ. 2539 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรสำหรับวัสดุที่ใช้สำหรับทำขั้วบวกของแบตเตอรี่ที่ทำจากไออนฟอสเฟต ซึ่งมีความเสถียร ปลอดภัย และราคาต่ำกว่าวัสดุชนิดอื่น ๆ และหลังจากนั้นก็ได้มีบริษัทหลายแห่งเริ่มพัฒนา และสร้างธุรกิจที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตสำหรับการใช้งานต่าง ๆ เช่น ยานพาหนะไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา เป็นต้น

  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ ประกอบไปด้วยขั้วบวก (แคโทด/Cathode) ซึ่งเป็นขั้วที่เกิดปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction) หรือขั้วที่อิเล็กตรอนไหลเข้าหา และขั้วลบ (แอโนด/Anode) ซึ่งเป็นขั้วที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) หรือขั้วที่อิเล็กตรอนไหลออก โดยวัสดุที่ใช้สำหรับทำขั้วบวกของแบตเตอรี่ชนิดนี้ก็คือลิเทียมไอออนฟอสเฟต (LiFePO4) นั่นเอง ส่วนขั้วลบจะทำมาจากแกรไฟต์ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ

  หลักการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต

  ก่อนที่เรียนรู้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตคืออะไร ต้องมาศึกษาหลักการทำงานของแบตเตอรี่ก่อน แบตเตอรี่ชนิดนี้จะทำงานโดยอาศัยหลักการทางไฟฟ้าเคมี (Electrochemistry) ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายของประจุลิเธียมไออนไปมาระหว่างขั้วบวกและขั้วลบในขณะที่มีการชาร์จหรือปล่อยกระแสไฟฟ้า เมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่ ไฟฟ้าจะเข้าไปทำปฏิกิริยาเคมีภายในแบตเตอรี่ ทำให้เกิดการบังคับให้ประจุลิเธียมไอออนให้ไหลออกมาผ่านอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) หรือสารละลายที่นำไฟฟ้าได้

  หลังจากนั้นจะผ่านแผ่นกั้น (Separator) ในแบตเตอรี่และเข้าไปสอดตัวอยู่ในโครงสร้างของวัสดุที่ใช้ทำขั้วแอโนด ซึ่งผลของปฏิกิริยานี้จะทำให้วัสดุที่ใช้ทำขั้วแคโทด และแอโนดอยู่ในสภาวะที่ไม่เสถียร ในขณะที่มีการใช้งานหรือการคายประจุ ปฏิกิริยาเคมีของแบตเตอรี่จะสามารถเกิดขึ้นได้เอง ซึ่งจะทำให้ระบบเสถียรขึ้นอีกครั้ง และเมื่อใดก็ตามที่ประจุลิเธียมไออออนไหลกลับไปที่เดิมหมด แสดงว่าปฏิกิริยาสิ้นสุดหรือถ่านหมด และต้องทำการชาร์จใหม่นั่นเอง

  ข้อดีและคุณสมบัติของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต

  มาดูกันว่าข้อดีและคุณสมบัติของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีอะไรบ้าง จะได้ช้วยคุณเข้าใจแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตคืออะไรให้มากยิ่งขึ้น
  ● อายุการใช้งานยาวนาน วงจรชีวิตสามารถเข้าถึง 4000 ครั้งขึ้นไป
  ● ความปลอดภัย ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตผ่านการทดสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและจะไม่ระเบิดง่าย
  ●ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง (-20℃-70℃)
  ● ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
  ● เป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีโลหะหนักใดๆ
  ● ไม่มีผลหน่วยความจำ สามารถชาร์จและคายประจุได้ตลอดเวลา

  คุณสมบัติ:
  ●ประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงที่แข็งแกร่ง ประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิต่าไม่ดี (-20°C~70°C)
  ● ประสิทธิภาพความปลอดภัยสูง ไม่ระเบิดแม้ชนรุนแรงข้อดีและคุณสมบัติ

  ข้อแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรดกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต

  รายการ

  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต

  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด

  แรงดันเซลล์

  3.2 v

    2.0 v

  ความหนาแน่นของพลังงาน

  200 Wh/kg

   60–110 Wh/kg

  การคายประจุ

  0.2c –1c

  0.2c

  อายุวงจร

  ≈ 4000 รอบ

  ≈ 500-800รอบ

  อัตราการปลดปล่อยตัวเอง (เดือน)

  <3%

   15%-30%

  ค่าบำรุงรักษา

  ไม่ต้องการบำรุงรักษา

  ค่าบำรุงรักษาสูงและต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำ

  อุณหภูมิในการทำงาน

  -20℃-70℃

  −35 ℃- 45℃

  ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม

  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีโลหะที่เป็นอันตราย

  มีโลหะหนักและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

  ราคา

  แพงกว่า

  ถูกกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต

  ข้อแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต

  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตคืออะไร มีข้อแตกต่างอย่างไรเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  รายการ

  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค(แบตเตอรี่ลิเธียมนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ออกไซด์)

  แรงดันเซลล์

  3.2v

  3.7v

  ความหนาแน่นของพลังงาน

  200Wh/kg

  300Wh/kg

  อัตราการชาร์จและการคายประจุ

  0.2c –1c

  อัตราการชาร์จและการคายประจุของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคอาจสูงกว่า และสามารถปรับแต่งได้

  อายุวงจร

  ≈ 4000 รอบ

  ≈ 2000 รอบ

  อัตราการปลดปล่อยตัวเอง (เดือน)

  ≈ 3%

  ≈5%

  ค่าบำรุงรักษา

  ไม่ต้องบำรุงรักษา

  อุณหภูมิในการทำงาน

  -20℃-70℃

  -20°C – 60°C

  ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม

  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีโลหะที่เป็นอันตราย

  ราคา

  แพงกว่า

  ถูกกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต

  จึงสรุปได้ว่า เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตและแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค ความหนาแน่นของพลังงานสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคจะมากกว่าของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต และสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต ยิ่งไปกว่านั้น แรงดันแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคนั้นสูงกว่า ดังนั้นแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคจึงกลายเป็นแหล่งพลังงานของอุปกรณ์ส่วนใหญ่ข้อแตกต่างระหว่าง LFP กับ NMC

  วิธีการรักษาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต

  เราไม่เพียงแต่เรียนรู้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตคืออะไร ยังต้องการรู้ว่าจะรักษาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตอย่างไรจะได้ลดค่าบำรุงรักษาด้วย หากต้องการการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟส ให้ใช้งานได้ยาวนานและยังคงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

  เก็บแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม : ควรเก็บแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟสไว้ที่แห้งและเย็นอุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาเซียลเซียสและควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีอุณภูมิสูงเนื่องจาก LFP แบตเตอรี่ไวต่ออุณหภูมิสูงและเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิสูง เช่น การสัมผัสโดยตรงจากแสงแดด

  ชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง : การชาร์จแบตเตอรี่มากเกินไปหรือคายประจุแบตเตอรี่มากเกินไปส่งผลทำให้เซลล์ภายในแบตเตอรี่เกิดความเสียหาย โดยควรชาร์จหรือคายประจุให้อยู่ในช่วงต่ำกว่า 0.5C ช่วงที่แนะนำคือ 0.2C ไม่ควรใช้แบตเตอรี่จนหมดเกลี้ยง ควรชาร์จแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการชาร์จบ่อยไม่ส่งผลต่ออายุการใช้งานและประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่

  ใช้ระบบจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management System: BMS) : BMS มีหน้าที่ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากแบตเตอรี่ โดยทำหน้าที่ตัดไฟจากวงจรที่มาการชาร์จหรือคายประจุด้วยกระแสที่เกิดกว่า BMS รับได้ ซึ่งการติดตั้ง BMS จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์และคายประจุของ LFP แบตเตอรี่และป้องกันการชาร์จและคายประจุที่มากเกินไป

  ปัจจัยใดบ้างที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต

  ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อต้องการเลือกใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟสมีหลายปัจจัย ประกอบด้วย ความจุของแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้า อายุการใช้งาน DOD และการวิเคราะห์ความคุ้มค่า

  ความจุของแบตเตอรี่ (capacity) : ความจุเป็นปัจจัยหลักที่ควรพิจารณาเนื่องจากความจุของแบตเตอรี่แสดงถึงปริมาณของพลังงานที่แบตเตอรี่สามารถเก็บได้ (วัตต์) ต่อระยะเวลา (ชั่วโมง) ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงระยะเวลาในการใช้งานโดยแบตเตอรี่ LFP สามารถใช้งานได้ 90% ของความจุจริง

  แรงดันไฟฟ้า (Voltage) : แรงดันไฟฟ้าของก้อนแบตเตอรี่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นตัวกำหนดความสามาถในการใช้งาน ควรพิจารณาแรงดันไฟฟ้าและอินเวอร์เตอร์ ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ควรค่าท่าตรงกัน หากทั้งสองส่วนนี้ไม่สอดคล้องกันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ปัจจัยใดบ้างที่ควรพิจารณา

  อายุการใช้งาน (Cycle Life) : อีกปัจจัยสำคัญต่อการเลือกใช้แบตเตอรี่ LFP คืออายุการใช้งานเนื่องจากอายุการใช้งานจะเป็นตัวกำหนดจำนวนครั้งที่แบตเตอรี่สามารถทำการชาร์จและคายประจุ โดยการพิจารณาอายุการใช้งานมีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน

  Depth of Discharge (DOD) : DOD คือ เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ที่ถูกใช้ไปเมื่อเทียบกับความจุของแบตเตอรี่ทั้งหมด โดยมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการใช้งานและขนาดของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ LFP ส่วนใหญ่มีค่า DOD อยู่ที่ 80% – 95% การทราบค่า DOD ทำให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปพิจารณาและออกแบบแบตเตอรี่ให้มีเหมาะสมต่อการใช้งานด้านพลังงานได้ตรงตามความต้องการ

  การวิเคราะห์ความคุ้มค่า : ราคา เป็นปัจจัยหลักในตัดสินใจเลือกใช้แบตเตอรี่ LFP ของผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่สำคัญกว่าคือควรพิจารณาที่ความคุ้มค่า แบตเตอรี่แบบตะกัวกรด เป็นตัวเลือกที่มีราคาถูกกว่าในตลาดปัจจุบัน แต่หากมองในแง่ของความคุ้ค่า แบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรดมีอายุการใช้งานเพียง 1 ใน 10 ของแบตเตอรี่ LFP เท่านั้น ในขณะที่แบตเตอรี่ LFP สามารถใช้งานได้ยาวนานมากกว่าถึง 10 ปี

  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตสามารถใช้แทนแบตเตอรี่กรดตะกั่วได้หรือไม่

  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟส มีคุณสมบัติเด่นคือ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยทั่วไปแล้วแบตเตอรี่ LFP มีอายุการใช้งานประมาณ 4000 cycle ด้วยคุณสมบัติด้านอุณพลศาสตร์และความเสรียรของตัววัสดุทำให้มีความร้อนต่ำ ให้พลังงานสูง สม่ำเสมอและชาร์จประจุไฟฟ้าได้เร็วโดยใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้น

  แบตเตอรี่ LFP หนึ่งเซลล์มีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 3.2V สามารถรวมกันเป็นระบบแบตเตอรี่ 12v/24v/48v โดยการเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน จากหลักการนี้แน่นอนว่าแบตเตอรี่แบบ LFP สามารถใช้ทดแทนแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด หรือ แบบ deep cycle ได้เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของการใช้งานและความคุ้มค่า

  โดยทั่วไปแล้วแรงดันไฟฟ้าแต่ละขนาดมีการนำไปใช้งานคร่าวๆดังนี้
  12V : สามารถใช้กับอุปกรณ์ประเภทหลอดไฟ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และ ระบบกักเก็บพลังงานขนาดเล็ก
  24V : ใช้กับเครื่องยนต์สำหรับเรือเล็ก ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในบ้านแบบเคลื่อนที่ และรถจักรยายนต์ไฟฟ้า
  48V : ใช้กับระบบสำรองไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในบ้าน (Home Solar Battery) การสำรองข้อมูล (Data Backup) หรือ รถบ้าน เป็นต้น

  รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือไม่

  บทความข้างต้นแนะนำถึงแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตคืออะไรได้อย่างชัดเจน ปกติ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือไม่ ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาสนใจ และให้ความสำคัญกับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม การลดมลพิษทางเสียง ทางอาการ รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ และกำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤติของสิ่งแวดล้อม จึงตระหนักในเรื่องการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น

  จักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Motorcycles) เป็นยานภาหนะพลังงานไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด ซึ่งใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนแทนการใช้น้ำมัน โดยจักรยานยนต์ไฟฟ้าถูกพูดถึงและได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน โดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีข้อดีหลายประการ

  ลดมลภาวะทางอากาศและฝุ่นควัน : 51% ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) บนโลกเกิดจากควันของท่อไอเสียของรถบนท้องถนนซึ่งใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน (Carbon) โดยรถไฟฟ้า 1 คันสามาถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนได้ 1500ตัน หรือเท่ากับ ต้นไม่ 45 ต้นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต

  ประหยัดมากว่ามอเตอร์ไซค์พลังงานเชื้อเพลิง : ค่าใช้จ่ายรายวันที่ลดลง: ราคาน้ำมันมักจะแพงกว่าค่าไฟฟ้ามาก และรถจักรยานยนต์แบบดั้งเดิมต้องเติมน้ำมันเป็นประจำ ซึ่งไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเล็กน้อย และในบางประเทศและภูมิภาค การซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถขอรับเงินชดเชยได้

  ลดมลภาวะทางเสียง : เนื่องจากรถจักยยานยนต์ไฟฟ้า ไม่มี่อไอเสีย การทำงานของตัวมอเตอร์ค่อนข้างเงียบ ทำให้ไม่เกิดเสียงรบกวนที่ก่อให้เกิดเป็นมลพิษทางเสียงกระทบต่อผู้ร่วมทางบนท้องถนน

  ขั้วบวกของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคือวัสดุลิเธียมเหล็กฟอสเฟตซึ่งมีข้อดีอย่างมากในด้านประสิทธิภาพความปลอดภัยและอายุการใช้งาน มันไม่ง่ายที่จะเผาไหม้และระเบิดเมื่อชาร์จมากเกินไป และมีข้อดีคือไม่เป็นพิษ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ แหล่งวัตถุดิบมากมาย ราคาถูก และอายุการใช้งานยาวนาน วัสดุขั้วบวกลิเธียมเหล็กฟอสเฟตทำให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุสูงใช้งานในแบบอนุกรมได้ง่ายขึ้น เป็นวัสดุขั้วบวกที่เหมาะสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรุ่นใหม่

  ข้อกำหนดที่สำคัญของแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ประกอบด้วย

  ความจุ : ความจุของแบตเตอรี่ต้องเพียงพอต่อการใช้สตาร์ทและจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเครื่องยนต์
  แรงดันไฟฟ้า : รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแต่ละรุ่นมีข้อกำหนดและและระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ดังนั้น แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่จึงควรตรงกับข้อกำหนดทั้งหมด

  ขนาด : ขนาดของแบตเตอรี่ต้องพอดีกับช่องใส่แบตเตอรี่ที่กำหนด
  ความทนทาน : แบตเตอรี่ต้องสามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกจากการใช้งานรถจักรยานยนต์ทั่วไปได้
  การบำรุงรักษา : การบำรุงรักษาต้องทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากและไม่ต้องบำรุงรักษา
  ความเชื่อถือได้ : แบตเตอรี่ต้องเชื่อถือได้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่เกิดอันตรายระหว่างใช้งานข้อกำหนดที่สำคัญ

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  10 อันดับ บริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ของจีน
  10 อันดับ บริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ของจีน

  บริษัทแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ของจีนเป็นผู้นำในการเข้าสู่ตลาดแบตเตอรี่ ลองมาดูกันว่า 10 อันดับ บริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ของจีนมีแห่งใดบ้าง

  วัสดุขั้วบวกสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม
  วัสดุขั้วบวกสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม

  วัสดุขั้วบวกที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประเภทของวัสดุขั้วบวกสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมมีอะไรบ้าง ตลาดวัสดุขั้วบวกสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นอย่างไร

  10 อันดับบริษัทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของจีน
  10 อันดับบริษัทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของจีน

  ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมรมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนาคุณภาพสูง มารู้จักกันว่า 10 อันดับบริษัทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของจีนมีบริษัทอะไรแห่งใด

  โลโก้สถานีสลับแบตเตอรี่
  Phone:(020)8385-9919
  [email protected]
  Room 530, Creative Center, Guangpu West Road, Huangpu District,guangzhou, China

  ผลิตภัณฑ์ของเรา

  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การวิเคราะห์ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสองล้อ

  ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โหมดสลับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้มากขึ้น

  ขอใบเสนอราคา

  Contact Form Demo
  Shopping Cart
  Scroll to Top