เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

โครงเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์จัดให้มีการจัดเก็บแบบรวมศูนย์และการชาร์จแบตเตอรี่จำนวนมากผ่านสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ และให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในสถานี
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents

  โครงการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์จัดให้มีการจัดเก็บแบบรวมศูนย์และการชาร์จแบตเตอรี่จำนวนมากผ่านสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ และให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในสถานี
  รวมการชาร์จแบตเตอรี่ การปรับใช้ด้านโลจิสติกส์ บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่กับการชาร์จจึงกลายเป็นวิธีการเสริมด้านพลังงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

  ตามสถิติ: เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าของจีนจะเกิน 20 ล้าน ด้วยจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย จึงเป็นเรื่องยากที่จะตอบสนองความต้องการเสริมพลังงานของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการชาร์จเท่านั้น และโหมดการเปลี่ยนเตอรี่รถยนต์จะกลายเป็นแนวทางใหม่สำหรับวิธีการเสริมพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า บทความนี้จะอธิบายโหมดการบริการของสถานีสลับแบตเตอรี่ ข้อดีของรูปแบบการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ห่วงโซ่อุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนแบตรถยนต์ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนแบตรถยนต์ไฟฟ้า

  โหมดบริการสำหรับสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การทำงานของสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่คล้ายกับสถานีบริการน้ำมัน โดยส่วนใหญ่จะติดตั้งในที่สาธารณะเพื่อให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหนึ่งประเภทหรือหลายประเภท มีบริการประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับฟังก์ชัน รูปแบบทั่วไปของการเปลี่ยนแบตรถยนต์ประกอบด้วย: การเปลี่ยนแบตเตอรี่ในแนวตั้งของแชสซี การเปลี่ยนแบตเตอรี่แชสซีด้านข้าง และการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในกล่องย่อย

  รูปแบบอัตโนมัติประกอบด้วย: การเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตนเองกึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ชุดแบตเตอรี่แบ่งออกเป็นสองประเภท: ชุดเต็มและ กล่องย่อย วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ส่วนใหญ่จะใช้ในรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

  ● วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในแนวตั้งของแชสซี หรือที่เรียกว่าชุดแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบเสียบปลั๊กในแนวตั้ง มักจะติดตั้งบนแชสซีของรถ แบตเตอรี่จะปกปิดได้ดีกว่า และความปลอดภัยจะสูงกว่า แต่จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำ และสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องการองศาอิสระ 3 ทิศทาง

  ● วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ด้านข้างของแชสซีเรียกอีกอย่างว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบเสียบปลั๊กแบบขนาน เฟรมได้รับการแก้ไข การติดตั้งแบตเตอรี่มีความเสถียร และการเชื่อมต่อทางไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือ การปกป้องแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการปกป้องแชสซีของรถทั้งคัน การซีลไม่ง่ายที่จะรับประกัน จำเป็นต้องจัดตำแหน่งด้วยตนเอง เป็นเรื่องยากที่จะสร้างมาตรฐานในกระบวนการทำงาน และใช้เวลานานในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ แบตเตอรี่.

  ● วิธีการชกมวยหรือที่เรียกว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่ส่วนท้ายโดยไม่มีรูเพลานำทาง
  เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ระยะชักสั้น บริเวณข้อต่อหนาแน่น และตำแหน่งที่สอดคล้องกันของรถที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่และพื้นที่ติดตั้งแบตเตอรี่มีขนาดเล็ก การจัดตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับพื้นผิวข้อต่อของรถแบตเตอรี่เป็นหลักและ ปลั๊กอินบนตัวเครื่องและความแม่นยำในการผลิตของตัวปลั๊กอินนั้นสูงการเชื่อมต่อนั้นซับซ้อนกว่าและต้นทุนก็สูงกว่า

  โหมดบริการสำหรับสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่

  ข้อดีของโหมดเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

  อัตราการใช้ประโยชน์ที่ดินสูง

  ในโหมดการชาร์จ พื้นที่จอดรถแต่ละแห่งจะต้องติดตั้งเสาชาร์จ และความต้องการพลังงานใหม่จะตอบสนองได้ด้วยกองชาร์จที่สร้างขึ้นใหม่เท่านั้น ในขณะเดียวกันก็ยากที่จะควบคุมเวลาที่ยานพาหนะใช้พื้นที่จอดรถ ซึ่งทำให้กองชาร์จว่างได้ง่าย ในทางตรงกันข้าม สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ คล้ายกับปั๊มน้ำมัน ยานพาหนะที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่สามารถเปลี่ยนและเติมระหว่างการขับขี่ได้ ดังนั้น ความต้องการที่ดินส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่การก่อสร้างระยะแรก

  เสริมพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  แม้ในโหมดชาร์จเร็ว รถยนต์ไฟฟ้าจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มถึง 80% ในโหมดเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ เวลาในการชาร์จสั้นลงเหลือน้อยกว่า 5 นาที โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการชาร์จ

  ช่วยกระจายพลังงานกริดและลดค่าใช้จ่ายในการชาร์จ

  ในปัจจุบัน เนื่องจากความต้องการในการทำงานและการใช้ชีวิตของผู้ใช้ การใช้สถานีชาร์จจึงมีความเข้มข้นเป็นส่วนใหญ่ในบางช่วงเวลา ซึ่งจะเพิ่มภาระให้กับกริดไฟฟ้า ในโหมดนี้ สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ในช่วงเวลาที่ใช้พลังงานต่ำในเวลากลางคืน ซึ่งเอื้อต่อการโกนสูงสุดและการเติมพลังงานในหุบเขา และลดผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า

  ด้วยเทคโนโลยี V2G สถานีเปลี่ยนแบตสามารถปล่อยพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินไปยังกริดในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระหว่างวัน และทำหน้าที่เป็นโรงไฟฟ้าเสมือนเพื่อช่วยให้กริดตอบสนองความต้องการโหลดไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งจะช่วยลดการลงทุนใน หน่วยผลิตใหม่และปรับปรุงการใช้ทรัพยากรพลังงาน

  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อรถ

  ผู้บริโภคสามารถเลือกรูปแบบการแยกรถยนต์และแบตเตอรี่เมื่อซื้อรุ่นเปลี่ยนแบตเพื่อลดต้นทุนการซื้อรถยนต์

  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อรถ

  ตระหนักถึงการจัดการวงปิดของแบตเตอรี่และยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

  โหมดการเปลี่ยนแบตเตอรี่สามารถใช้รูปแบบการจัดการวงจรชีวิตเต็มรูปแบบของแบตเตอรี่เพื่อตัดสินสถานะของแบตเตอรี่ ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ผ่านการชาร์จและการจัดการแบบรวมศูนย์ ลดความเสียหายของแบตเตอรี่ที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติ และดำเนินการจัดการแบบรวมศูนย์และเรียงซ้อน การใช้ประโยชน์จากแบตเตอรี่ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ผลกำไรที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้น การส่งเสริมการรีไซเคิลแบตเตอรี่ ประโยชน์ของแบตเตอรี่สูงสุด และอันตรายที่ซ่อนอยู่จากการทิ้งแบตเตอรี่ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมก็ลดลงเช่นกัน

  รูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

  ในบริบทของการแลกเปลี่ยนสถานีพลังงาน สามารถสร้างโมเดลธุรกิจที่แยกยานพาหนะออกจากไฟฟ้าได้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์แบบไล่ระดับจากแท็กซี่ไปจนถึงรถยนต์ส่วนตัว ยกตัวอย่างรูปแบบระบบนิเวศของธุรกิจแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่แยก “ยานพาหนะและไฟฟ้า” มีวิธีมากมายในการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศนี้ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงองค์กรต้นน้ำและปลายน้ำเพื่อร่วมกันแตะมูลค่าของวงจรชีวิตทั้งหมดของแบตเตอรี่พลังงาน

  ข้อดีของโหมดเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

  ห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

  ห่วงโซ่อุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนพลังงานส่วนใหญ่ประกอบด้วยซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ต้นน้ำ ระบบการชาร์จ ระบบไฟฟ้าที่รวดเร็ว ผู้ดำเนินการสถานีเปลี่ยนกลางน้ำ และผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปและผู้บริโภคปลายทางปลายทาง (To B, To C)

  แบตเตอรี่และชิ้นส่วน

  สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ เทคโนโลยีการปรับตัวของชุดแบตเตอรี่เป็นปัญหาใหญ่ และแบตเตอรี่ในสถานีเปลี่ยนจะต้องคำนึงถึงความเข้ากันได้กับรถยนต์ ตัวอย่างเช่น CATL นำเสนอแบบจำลองทางเทคนิคของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในกล่องย่อย ออกแบบโมดูลแบตเตอรี่มาตรฐานที่เล็กที่สุด ติดตั้งแบตเตอรี่จำนวนต่างกันสำหรับรุ่นต่างๆ และติดตั้งแบตเตอรี่จำนวนต่างกันสำหรับระยะทางที่แตกต่างกัน

  การทำงานของสถานีไฟฟ้า

  ผู้ดำเนินการของสถานีสลับมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางและการจัดการของสถานีสลับ และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ผู้ดำเนินการสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ปัจจุบัน ผู้ให้บริการหลักในจีนนำโดย Aulton, NIO และ Botan Technology เป็นหลัก

  ห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

  Aulton ให้บริการยานพาหนะที่ใช้งานเป็นหลัก เช่น แท็กซี่และยานพาหนะเรียกรถออนไลน์และขยายธุรกิจอย่างแข็งขันโดยเข้าสู่ตลาด C-end ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ NIO ส่วนใหญ่ให้บริการในตลาด C-end โดยการสร้างเมืองและความเร็วสูง เครือข่ายการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ ปรับปรุงประสบการณ์การเดินทางของผู้บริโภค

  การผลิตสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

  เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์เปลี่ยนแบตเตอรี่นั้นพัฒนาเต็มที่แล้ว และคาดว่าต้นทุนการผลิตจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนการผลิตหลักของสถานีสลับแบตเตอรี่อยู่ที่การลงทุนอุปกรณ์และแบตเตอรี่พลังงาน ในแง่ของการลงทุนอุปกรณ์ ในอนาคต ขับเคลื่อนโดยมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของสถานีแลกเปลี่ยนที่ใช้ร่วมกันและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขององค์กร คาดว่าต้นทุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่จะค่อย ๆ ลดลง

  ในขณะที่แบตเตอรี่ผลิตอยู่ในสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในปัจจุบัน ต้นทุนมีสัดส่วนประมาณ 25% ได้รับประโยชน์จากการลดต้นทุนและผลการจัดซื้อขนาดใหญ่เมื่อสิ้นสุดการผลิตแบตเตอรี่ มีช่องว่างสำหรับการลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาแบตเตอรี่ลงอีก และคาดว่าต้นทุนการผลิตของสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง

  การผลิตสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

  โรงงานรถยนต์

  บริษัทรถยนต์ได้เร่งเปิดตัวรุ่นและบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อเร่งการนำสถานการณ์การใช้งานไปใช้ ในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับรุ่นเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ บริษัท รถยนต์ไม่ได้ล้าหลังในด้านการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม บริษัท รถยนต์พลังงานใหม่ที่นำโดย NIO, BAIC และ Geely และบริษัทรถยนต์ดั้งเดิม เช่น SAIC และ AION ทั้งหมดเร่งการปรับใช้รถยนต์ สำหรับบริการเปลี่ยนแบตและรถยนต์รุ่นเปลี่ยนแบต ไม่ว่าจะเป็นในด้านของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์

  โดยทั่วไปแล้ว การเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ทำให้ผู้ใช้มีต้นทุนที่ต่ำลง ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และประสบการณ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ในปัจจุบัน ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของการเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับการชาร์จคือระดับมาตรฐานที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสนับสนุนนโยบายล่าสุดและการปรับปรุงการรับรู้ของผู้คนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร
  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร

  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค (Lithium-ion ternary battery) คือแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีลิเธียมไอออนในการปล่อยพลังงานไฟฟ้า

  Read More »
  แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์
  ความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์

  แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์คืออะไร แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์คืออุปกรณ์ที่สำคัญของมอเตอร์ไซต์มีหน้าที่ในการเก็บไฟและจ่ายไฟแบบกระแสตรงไปยังระบบต่างๆ

  Read More »
  อิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร
  อิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร

  อิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร อิเล็กโทรไลต์เป็นพาหะของการส่งผ่านไอออนในแบตเตอรี่และมีบทบาทนำลิเธียมไอออนระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ

  Read More »
  ผลิตภัณฑ์ของเรา
  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การวิเคราะห์ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสองล้อ

  ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โหมดสลับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้มากขึ้น

  แบตเตอรี่โดรน

  เรียนรู้ส่วนประกอบที่สำคัญของโดรน – แบตเตอรี่โดรน

  อุณหภูมิการเก็บรักษาที่เหมาะสมของแบตเตอรี่โดรนคือ 20°C±5°C ควรเก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากพื้นเปียกและสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซกัดกร่อน เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เปียกหรือสึกกร่อน ห้ามใช้งานในการชาร์จไฟมากเกินไป หรือการคายประจุมากเกินไป เป็นต้น

  เครื่องเชื่อมแบตลิเธียม

  รู้จักอุปกรณ์ผลิตแบตเตอรี่ – เครื่องเชื่อมแบตลิเธียม

  เครื่องเชื่อมแบตลิเธียม-เครื่องเชื่อมเลเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และปลอดภัยซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตและการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม ด้วยการใช้งานและการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง จึงสามารถมั่นใจได้ถึงการทำงานปกติและอายุการใช้งานของอุปกรณ์

  Shopping Cart
  Scroll to Top