ความจุแบตเตอรี่

ความรู้เกี่ยวกับความจุแบตเตอรี่

ความจุแบตเตอรี่หมายถึงความสามารถของแบตเตอรี่ในการเก็บรักษาได้และจ่ายกระแสไฟออกมาให้กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ให้ได้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  เมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ ความจุของแบตเตอรี่เป็นสิ่งสำคัญ คุณรู้หรือไม่ว่าความจุแบตเตอรี่คืออะไรไหม หน่วยความจุของแบตเตอรี่คืออะไร วิธีการคำนวณเป็นอย่างไร มีความสัมพันธ์กับไฟฟ้าอย่างไร บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับความจุของแบตเตอรี่

  ความจุแบตเตอรี่คืออะไร

  ความจุแบตเตอรี่หมายถึงความสามารถของแบตเตอรี่ในการเก็บรักษาได้และจ่ายกระแสไฟออกมาให้กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ให้ได้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ความจุแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ชนิดและขนาดของแบตเตอรี่ รวมถึงการออกแบบและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีขึ้นสามารถทำให้ความจุของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นและทำให้อุปกรณ์ที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพและทนทานยาวนานขึ้นได้

  หน่วยที่ใช้กันทั่วไปสำหรับความจุแบตเตอรี่มีอะไรบ้าง

  แอมป์-ชั่วโมง (Ah): หน่วยนี้แสดงว่าความแรงของกระแสไฟที่แบตเตอรี่สามารถจ่ายได้ในเวลาหนึ่งชั่วโมง หากแบตเตอรี่มีความจุ 1 แอมป์ชั่วโมง หมายความว่าแบตเตอรี่จะสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าที่เป็น 1 แอมป์ในเวลา 1 ชั่วโมง

  วัตต์-ชั่วโมง (Wh): หน่วยนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งแสดงความจุรวมของแบตเตอรี่ ซึ่งหมายถึงพลังงานทั้งหมดที่แบตเตอรี่สามารถจ่ายให้ได้ ถ้าความจุของแบตเตอรี่เป็น วัตต์-ชั่วโมง (Wh) แสดงว่าแบตเตอรี่สามารถให้พลังงานได้ 1 วัตต์ในการใช้งานต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง

  สูตรการคำนวณความจุแบตเตอรี่คืออะไร

  ความจุ (Ah) = กระแสไฟฟ้า (A) x เวลา (h)
  ความจุ (Ah) คือ ความจุของแบตเตอรี่ที่สามารถให้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง
  กระแสไฟฟ้า (A) คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแบตเตอรี่ในช่วงเวลาที่กำหนด
  เวลา (h) คือ ระยะเวลาที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแบตเตอรี่

  ตัวอย่างการคำนวณ:
  หากแบตเตอรี่มีกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเป็น 3 แอมแปร์ (A) เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (h) ความจุของแบตเตอรี่จะเท่ากับ: ความจุ (Ah) = 3 A x 4 h = 12 Ah

  สูตรการคำนวณ

  ความจุแบตเตอรี่กับพลังงานไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร

  พลังงานไฟฟ้าหมายถึงปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ โดยปกติจะวัดเป็นแอมแปร์-ชั่วโมง (Ah) ความจุของแบตเตอรี่หมายถึงปริมาณไฟฟ้าที่แบตเตอรี่สามารถเก็บได้ และโดยปกติจะวัดเป็นแอมแปร์-ชั่วโมง (Ah) ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้ากับความจุของแบตเตอรี่นั้นง่ายมาก: พลังงานไฟฟ้า = ความจุของแบตเตอรี่ (Ah) * แรงดันแบตเตอรี่ (V)

  ถ้าเราทราบความจุและแรงดันของแบตเตอรี่ เราก็สามารถคำนวณพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ได้ ความจุของแบตเตอรี่กับกำลังไฟมีความสัมพันธ์กัน เมื่อกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ความจุของแบตเตอรี่จะต้องเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของอุปกรณ์

  แบตยิ่งใหญ่ ความจุยิ่งเยอะไหม ทำไม

  ใช่ แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่มักจะมีความจุที่เยอะขึ้น เพราะขนาดแบตเตอรี่ใหญ่มีปริมาตรที่มากขึ้น สามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็ก โดยการเพิ่มจำนวนของชุดแบตเตอรี่ทำให้ความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น การเพิ่มความจุของแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ย่อมเป็นที่ต้องการในตลาด เนื่องจากความจุที่มากกว่าจะทำให้อุปกรณ์ใช้งานได้นานขึ้นก่อนที่จะต้องชาร์จใหม่ และลดความต้องการในการชาร์จ ทำให้ประหยัดเวลา อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่มีความจุมากขึ้นนั้นอาจจะมีน้ำหนักที่มากขึ้น ราคาก็จะแพงขึ้น

  แบตเตอรีลิเธียมแบบไตรภาคเทียบกับแบตเตอรีลิเธียมไอออนฟอสเฟต อันไหนมีความจุมากกว่ากัน ทำไม

  สำหรับขนาด/น้ำหนักของแบตเตอรี่ที่เท่ากัน แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคมีความจุมากกว่าเนื่องจาก
  วัสดุขั้วบวก: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคใช้ส่วนผสมของนิกเกิล แมงกานีส และโคบอลต์ออกไซด์เป็นวัสดุขั้วบวก วัสดุเหล่านี้มีความหนาแน่นของพลังงานสูงและประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้าที่ดีกว่า ซึ่งส่งผลให้แบตเตอรี่มีความจุมากขึ้น

  ดังนั้น ความหนาแน่นของพลังงานสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคือ 300Wh/กก. ในขณะที่ความหนาแน่นของพลังงานสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตคือ 200Wh/กก. ความจุของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคจะมากกว่า และพลังงานที่เก็บไว้ในปริมาตรเท่ากันจะมากกว่า

  อันไหนมีความจุมากกว่ากัน

  ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความจุแบตเตอรี่

  อุณหภูมิ: อุณหภูมิเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อความจุของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ทำงานดีที่สุดในอุณหภูมิที่มีการทำงานประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่สูงกว่าหรือต่ำกว่านี้อาจทำให้แบตเตอรี่สูญเสียความจุได้เร็วขึ้น

  การใช้งานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่สูงอาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพและใช้งานได้น้อยลง การใช้งานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปอาจทำให้สมรรถภาพของแบตเตอรี่ลดลงเนื่องจากต้องมีการควบคุมของอุณหภูมิในการทำงานของแบตเตอรี่ หลีกเลี่ยงการใช้แบตเตอรี่ในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป และควรเก็บแบตเตอรี่ในที่ที่อุณหภูมิอยู่ในช่วงที่แนะนำโดยผู้ผลิต

  อัตราการคายประจุ : อัตราการคายประจุคือความเร็วในการปล่อยพลังงานจากแบตเตอรี่ อัตราการคายประจุที่สูงอาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น และความจุของมันลดลงเร็วขึ้น การใช้งานแบตเตอรี่ในอัตราการคายประจุที่ต่ำกว่าความสามารถของแบตเตอรี่อาจทำให้มีความต้านทานในการให้พลังงานและอาจทำให้แบตเตอรี่ทำงานช้าลง

  แรงดันไฟฟ้า: แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ มักจะมีความจุของพลังงานที่เก็บไว้ในรูปของแรงดันไฟฟ้า ซึ่งมักถูกวัดด้วยหน่วยโวลต์ (V) และอาจมีแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของแบตเตอรี่ และการใช้งานต่าง ๆ แรงดันไฟฟ้าในแต่ละชุดของแบตเตอรี่นั้นมีความแตกต่างกัน หากแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์สูงกว่าความสามารถของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ อาจทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้ การใช้งานแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าที่ต้องการอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่เต็มที่หรือให้ประสิทธิภาพน้อยลง

  ความจุทั่วไปของแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์มีอะไรบ้าง วิธีการเลือกซื้อแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ตามความจุ

  ความจุของแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อของรถจักรยานยนต์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ความจุทั่วไปของแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์อาจอยู่ในช่วง 30ah,50ah,60ah

  แบตเตอรี่ 72v 50ah

  วิธีการเลือกซื้อแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ตามความจุมีดังนี้

  วิเคราะห์การใช้งาน: พิจารณาจากระยะที่ใช้ในการขับขี่ว่าคุณต้องการขับในระยะไกลหรือระยะใกล้

  น้ำหนักและขนาด: ความจุแบตเตอรี่มีอิทธิพลต่อน้ำหนักและขนาดของรถ แบตเตอรี่ที่มีความจุใหญ่มักจะมีน้ำหนักมากขึ้นและอาจทำให้รถหนักขึ้น

  ระยะเวลาการชาร์จ: แบตเตอรี่ที่มีความจุใหญ่มักจะให้ระยะเวลาการขับขี่ที่ยาวนานขึ้น แต่อาจจำเป็นต้องใช้เวลาในการชาร์จนานขึ้นด้วย สำหรับปัญหาที่ต้องชาร์จแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เป็นเวลานาน ตู้แลกเปลี่ยนแบตเตอรี่สามารถแก้ปัญหาของผู้ใช้ได้ ด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายใน 2 นาที ไม่ต้องรอการชาร์จ สามารถขี่รถได้ทันที

  ยี่ห้อและคุณภาพของแบตเตอรี่: การเลือกซื้อแบตเตอรี่จากยี่ห้อที่น่าเชื่อถือและมีความนิยมจะช่วยให้คุณมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ และการซื้อจากร้านค้าที่เชื่อถือได้หรือตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้ยังเป็นทางเลือกที่ดีเนื่องจากคุณจะได้รับคำแนะนำและการบริการที่ดี

  TYCORUN ENERGY เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน บริษัทมุ่งเน้นที่การวิจัย การพัฒนาและการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นเวลา 16 ปี ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียมที่มีคุณภาพสูงของบริษัทได้ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมที่น่าเชื่อถือได้

  ศึกษาจากผู้ที่ใช้งานจริง: ศึกษาและดูรีวิวจากผู้ใช้งานที่เคยใช้แบตเตอรี่รุ่นที่คุณสนใจ จะช่วยให้คุณได้ทราบถึงประสบการณ์โดยตรงจากการใช้งาน และช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

   

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคืออะไร

  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคืออะไร ข้อดีข้อเสียคืออะไร วิธีการใช้แบตลิเธียมไอออนเป็นอย่างไร บทความนี้จะแนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแบตลิเธียมไอออนโดยละเอียด

  Read More »
  แบตเตอรี่ 18650
  การวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 18650

  แบตเตอรี่ 18650 เป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่มีรูปทรงทรงกระบอก ถูกเรียกตามเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของตัว (18mm x 65mm) ซึ่งมีความจุสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  Read More »
  แบตเตอรี่ลิเธียมมีกี่ชนิด
  แบตเตอรี่ลิเธียมมีกี่ชนิด

  แบตเตอรี่ลิเธียมมีความสำคัญต่อชีวิตของเรามาก และมองเห็นได้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร แบตเตอรี่ลิเธียมมีกี่ชนิด บทความต่อไปนี้จะให้คำตอบ

  Read More »
  ผลิตภัณฑ์ของเรา
  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การวิเคราะห์ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสองล้อ

  ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โหมดสลับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้มากขึ้น

  Shopping Cart
  Scroll to Top