แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคืออะไร

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคืออะไร ข้อดีข้อเสียคืออะไร วิธีการใช้แบตลิเธียมไอออนเป็นอย่างไร บทความนี้จะแนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแบตลิเธียมไอออนโดยละเอียด
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของเราและใช้ในทุกๆ ด้าน คุณรู้หรือไม่ว่าแบตลิเธียมไอออนคืออะไร ข้อดีข้อเสียคืออะไร วิธีการใช้แบตลิเธียมไอออนเป็นอย่างไร บทความนี้จะแนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแบตลิเธียมไอออนโดยละเอียด

  แบตลิเธียมไอออนคืออะไร

  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium-ion battery) (บทความต่อไปเรียกย่อว่าแบตลิเธียมไอออน) เป็นแบตเตอรี่ประเภทหนึ่งที่ใช้ในการเก็บและปล่อยพลังงานไฟฟ้า แบตลิเธียมไอออนเป็นแบตเตอรี่ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเนื่องจากมีความประสิทธิภาพสูง และมีน้ำหนักเบา ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ออกไซด์ของโลหะเป็นวัสดุอิขั้วบวก กราไฟต์เป็นวัสดุขั้วลบ ตัวกั้น (Separator) เป็นส่วนประกอบที่ป้องกันไม่ให้ขั้วทั้งสองสัมผัสกัน และอิเล็กโทรไลต์คือเกลือลิเธียม แบตลิเธียมไอออนไม่มีลิเธียมโลหะและเป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้

  หลักการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นอย่างไร

  แบตลิเธียมไอออนทำงานโดยใช้หลักการทางไฟฟ้าเคมี ซึ่งหมายความว่าการเกิดกระแสไฟฟ้าเกิดจากกระบวนการเคมีภายในแบตเตอรี่โดยพลังงานที่ประจุไฟฟ้าเข้าไปในแบตเตอรี่จะกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาเคมีภายใน ทำให้ลิเธียมไอออนไหลออกจากแอโนดไปยังแคโทดผ่านอิเล็กโทรไลต์

  จากนั้นลิเธียมไอออนจะเคลื่อนไหวผ่านตัวกั้น (Separator)และเข้าสู่โครงสร้างของวัสดุที่ใช้ทำขั้วแอโนดและแคโทด ปฏิกิริยาเคมีภายในแบตเตอรี่ทำให้วัสดุของขั้วแอโนดและแคโทดเปลี่ยนสภาพไปเป็นสภาวะที่ไม่เสถียร และเมื่อใช้งานหรือคายประจุไฟฟ้าออก ปฏิกิริยาเคมีภายในแบตเตอรี่จะเกิดขึ้นเอง เมื่อลิเธียมไอออนไหลกลับไปที่ตำแหน่งเดิม หมายความว่าแบตเตอรี่หมดแล้ว

  หลักการทำงาน

  ข้อดีของแบตลิเธียมไอออนคืออะไร

  มีความหนาแน่นของพลังงานสูง: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีความสามารถในการเก็บและให้พลังงานไฟฟ้าให้มากขึ้นต่อหนึ่งหน่วยของน้ำหนักเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ เหมาะกับอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่ต้องการพลังงานสูง

  อายุการใช้งานยาวนาน: แบตลิเธียมไอออนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ วงจรชีวิตมากกว่า 2,000 รอบ จึงไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยครั้ง

  น้ำหนักเบาและขนาดเล็ก: แบตลิเธียมไอออนมีน้ำหนักที่เบาและขนาดเล็ก ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในอุปกรณ์ที่มีขนาดและน้ำหนักที่มีกำหนด เช่น รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

  ไม่มีการแพร่กระจายก๊าซอันตราย: แบตลิเธียมไอออนไม่มีการแพร่กระจายก๊าซอันตรายเมื่อใช้งาน ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  แบตลิเธียมไอออนทั่วไปมีอะไรบ้าง

  แบตลิเธียมไอออนทั่วไปมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตและแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคสองชนิด มาดูกันว่าแบตสองชนิดนี้มีข้อดีและข้อเสียเป็นอย่างไร

  ข้อดีของแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟต

  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตคืออะไร แบตชนิดนี้โดยวัสดุที่ใช้สำหรับทำขั้วบวกของแบตเตอรี่ชนิดนี้ก็คือลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LiFePO4) นั่นเอง ส่วนขั้วลบจะทำมาจากแกรไฟต์ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ

  ความปลอดภัย: แบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีกว่า และปลอดภัยกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  อายุการใช้งานยาวนาน: อายุการใช้งานของแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตสามารถเข้าถึงได้ถึง 4,000 รอบ

  ทนต่ออุณหภูมิสูง: อุณหภูมิในการทำงานอยู่ที่ -20°C-70°C

  ราคา: ถูกกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  ข้อดีของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร แบตชนิดนี้โดยทำจากพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยธาตุโลหะที่สำคัญมาก 3 ชนิด ได้แก่ นิกเกิล, โคบอลต์ และ แมงกานีส

  ความจุในการเก็บพลังงานสูง: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคมีความจุในการเก็บพลังงานที่สูงกว่าแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟต ความหนาแน่นของพลังงานของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคือ 300 Wh/kg
  ความหนาแน่นพลังงานของแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตคือ 200 Wh/kg

  ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา พกพาสะดวก

  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคมีความเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากไม่ใช้วัสดุอันตราย

  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วไป

  ข้อเสียของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต

  ความหนาแน่นของพลังงานสำหรับแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตนั้นน้อยกว่าของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค หากต้องการเก็บพลังงานเท่าเดิม ปริมาตรและขนาดของแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตจะใหญ่กว่าแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  ข้อเสียของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  ความปลอดภัย: แบตลิเธียมแบบไตรภาคมีความปลอดภัยที่ต่ำกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต

  อายุการใช้งาน: แบตลิเธียมแบบไตรภาคมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟต ซึ่งอาจต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยครั้งกว่า

  ● อุณหภูมิในการทำงาน: อุณหภูมิในการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคือ -20°C-50°C ซึ่งไม่ทนต่ออุณหภูมิสูง และไม่เสถียรในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

  แบตลิเธียมไอออน vs แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบบไหนดีกว่ากัน

  แบตลิเธียมไอออนดีกว่า ในตลาดปัจจุบัน แบตลิเธียมไอออนกำลังค่อยๆ แทนที่แบตเตอรี่ตะกั่วกรดเนื่องจาก น้ำหนักเบา มีขนาดเล็ก มีความปลอดภัยสูง อัตราการสูญเสียพลังงานต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน และมีความเสถียรในการให้พลังงานแก่อุปกรณ์ที่ใช้งานต่อเนื่องได้นาน อีกทั้งยังสามารถอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดี ซึ่งทำให้เป็นที่นิยมในอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมต่างๆ ส่วนแบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีน้ำหนักมากและขนาดใหญ่ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับอุปกรณ์พกและมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าแบตลิเธียมไอออน

  แบตลิเธียมไอออนมักใช้ในด้านใด แบตลิเธียมไอออนพลังงานคืออะไร ลักษณะคืออะไร

  แบตลิเธียมไอออนมักใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, นาฬิกาอัจฉริยะ, แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์,แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง หรือ UPS อีกทั้งใช้ในอุปกรณ์ในงานวิทยาศาสตร์และการทดลอง รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในเรือและการบิน และอีกมากมาย

  แบตลิเธียมไอออนพลังงานหมายถึงแบตลิเธียมไอออนที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถคายประจุไปขับเคลื่อนอุปกรณ์และยานพาหนะ

  ลักษณะของแบตลิเธียมไอออนคือ
  ● แรงดันใช้งานของแบตเตอรี่ก้อนเดียวสูงถึง 3.7v
  ● แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพลังงานโดยทั่วไปจะบรรจุอยู่ในเปลือกอะลูมิเนียม ซึ่งมีข้อดีของขนาดที่เล็ก น้ำหนักเบา กำลังไฟแรง ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยความจำ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม
  ● อัตราประจุและคายประจุสูง สามารถประจุและคายประจุด้วยกระแสไฟสูง

  การใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

  วิธีการใช้แบตลิเธียมไอออนอย่างถูกต้อง

  ● ใช้เครื่องชาร์จที่เข้ากับแบตลิเธียมไอออนและมีความเข้ากันได้
  ● อย่าเสียบปลั๊กชาร์จเวลากินไฟหรือก่อนเวลานอน
  ● อย่าปล่อยให้แบตเตอรี่หมด ควรชาร์จแบตเตอรี่เมื่อพลังงานเหลือน้อย
  ● เก็บแบตเตอรี่ในสภาพที่แห้ง ไม่ใช่ในสภาพที่มีความชื้นหรืออุณหภูมิสูง
  ● หากไม่ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน ควรเก็บที่มีพลังงานประมาณ 50%-60% เพื่อยืดอายุการใช้งาน
  ● หลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์ในสภาพอุณหภูมิที่สูงมาก (เช่น ที่อากาศร้อนจัด)
  ● ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่เป็นประจำ หากพบว่าเสียหาย ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทันที
  ● หากต้องการทำความสะอาด ให้ใช้ผ้านุ่มทำความสะอาดส่วนที่มีการติดกับอุปกรณ์

  วิธีการใช้อย่างถูกต้อง

  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดใดที่เหมาะกับรถสองล้อไฟฟ้า ทำไม

  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  รถสองล้อไฟฟ้าควรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคเนื่องจากแบตเตอรี่ชนิดนี้มีการปล่อยพลังงานไฟฟ้าที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูง โดยมีความหนาแน่นของพลังงาน ประมาณ 200-300 วัตต์-ชั่วโมงต่อกิโลกรัม และมีแรงดันไฟฟ้าของเซลล์สูง ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 3.6-3.7 โวลต์ต่อเซลล์

  เนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคมีความหนาแน่นของพลังงานสูง สามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้น และสามารถให้พลังงานที่เสถียรและยาวนานต่ออุปกรณ์ รถสองล้อไฟฟ้าจึงใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคเพื่อให้ระยะทางขับขี่ที่ไกลขึ้น เดินทางได้ไกลขึ้น แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคมีอายุการใช้งานยาวนานและวงจรชีวิตสามารถเข้าถึงได้มากกว่า 2,000 รอบ ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแบตเตอรี่ไม่ต้องบำรุงรักษาทุกวันและใช้งานง่าย ดังนั้นแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคเหมาะกับรถสองล้อไฟฟ้า

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  แบตเตอรี่ 18650
  การวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 18650

  แบตเตอรี่ 18650 เป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่มีรูปทรงทรงกระบอก ถูกเรียกตามเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของตัว (18mm x 65mm) ซึ่งมีความจุสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  Read More »
  10 อันดับ โรงงานผลิตแบตเตอรี่ของไทย
  10 อันดับ โรงงานผลิตแบตเตอรี่ของไทย

  ในประเทศไทยมีบริษัทแบตเตอรี่ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ 10 อันดับ โรงงานผลิตแบตเตอรี่ของไทยที่คนไทยชื่นชอบมีบริษัทแห่งใดบ้าง

  Read More »
  บริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของจีน
  10 อันดับ บริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของจีน

  10 อันดับ บริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของจีนมีประสบการณ์มากที่สุดในอุตสาหกรรมทำให้การเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้าสดวกสบายมากยิ่งขึ้น

  Read More »
  ผลิตภัณฑ์ของเรา
  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การวิเคราะห์ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสองล้อ

  ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โหมดสลับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้มากขึ้น

  Shopping Cart
  Scroll to Top