แบตเตอรี่กราฟีน

 แบตเตอรี่กราฟีน vs แบตตะกั่วกรด vs แบตลิเธียม

แบตเตอรี่กราฟีนมีพื้นฐานมาจากแบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่เติมองค์ประกอบพิเศษของกราฟีนมีลักษณะของความหนาแน่นสูงและอายุการใช้งานยาวนานกว่า
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า การวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ค่อนข้างสมบูรณ์ และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตค่อนข้างสมบูรณ์แบบ การใช้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในท้องตลาดมีความหลากหลายซึ่งให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้ตามความต้องการ แบตเตอรี่หลักในตลาด ได้แก่ แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบตเตอรี่ลิเธียม และแบตเตอรี่กราฟีน

  แบตเตอรี่กำลังพัฒนาจากปริมาณมากและความจุน้อยไปสู่ปริมาณที่เบาและเทคโนโลยีกระบวนการที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งแต่ละชนิดมีข้อได้เปรียบในด้านวัสดุ ประสิทธิภาพ น้ำหนัก และอายุการใช้งาน แล้วแบตเตอรี่ทั้งสามนี้แตกต่างกันอย่างไร บทความนี้จะแนะนำความแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่ทั้งสามประเภท จากคำนิยามและคุณลักษณะของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่กราฟีน และวิธีการดูแลรักษาแบตเตอรี่

  ความหมายของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด vs แบตเตอรี่ลิเธียม vs แบตเตอรี่กราฟีน

  แบตเตอรี่ตะกั่วกรดคืออะไร

  แบตเตอรี่ตะกั่วกรดธรรมดาคือแบตเตอรี่ที่ขั้วไฟฟ้าส่วนใหญ่ทำจากตะกั่วและออกไซด์ และอิเล็กโทรไลต์คือสารละลายกรดซัลฟิวริก มีลักษณะน้ำหนัก ขนาดใหญ่ และมีความปลอดภัยสูง ปัจจุบัน 70% ของส่วนแบ่งการตลาดของแบตเตอรี่สองก้อน – รถยนต์ไฟฟ้าล้อเป็นแบตเตอรี่หลัก

  แบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไร

  แบตเตอรี่ลิเธียมก็สามารถเรียกว่า แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แบตเตอรี่ลิเธียมโดยทั่วไปใช้โลหะออกไซด์ของโลหะผสมลิเธียมเป็นวัสดุอิเล็กโทรดขั้วบวก กราไฟต์เป็นวัสดุอิเล็กโทรดเชิงลบ และใช้อิเล็กโทรไลต์แบบไม่มีน้ำ มีลักษณะน้ำหนักเบาและความหนาแน่นสูง ปัจจุบันเป็นแบตเตอรี่กระแสหลักสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและครอบครอง ส่วนหนึ่งของยานยนต์สองล้อไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่มีส่วนแบ่งตลาดระดับกลางและระดับบน

  แบตเตอรี่กราฟีนคืออะไร

  มีพื้นฐานมาจากแบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่เติมองค์ประกอบพิเศษของกราฟีนมีลักษณะของความหนาแน่นสูงและอายุการใช้งานยาวนานกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดทั่วไปเป็นแบตเตอรี่นวัตกรรมที่แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้ากำลังส่งเสริมในปัจจุบันบางยี่ห้อจะเรียกว่า แบตเตอรี่สีดำทอง

  ความหมายของแบตเตอรี่สามชนิด

  ความแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่สามประเภท

  ความแตกต่างของราคา

  ในแง่ของราคาขาย แบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจน ราคาของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดอยู่ที่ 2 ใน 3 ของแบตเตอรี่กราฟีนและ 1 ใน 3 ของแบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่หลักมีความคุ้มค่ามากกว่า ราคา ของแบตเตอรี่กราฟีนอยู่ในระดับกลาง และราคาของแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ในระดับสูง

  ความแตกต่างของอายุการใช้งาน

  อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เป็นจุดที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุดเมื่อซื้อ ในปัจจุบัน อายุการใช้งานเฉลี่ยของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดอยู่ที่ประมาณ 2 ปี และจำนวนรอบอยู่ระหว่าง 300 ถึง 500 รอบ อายุการใช้งานเฉลี่ยของแบตเตอรี่กราฟีนอยู่ที่ประมาณ 3 ปี แบตเตอรี่ลิเธียมมีอายุการใช้งานยาวนาน และ จำนวนรอบคือ 700 ~ ระหว่าง 1,000 ครั้ง สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ในเวลาประมาณ 4 ปี

  ความแตกต่างของประสิทธิภาพความปลอดภัย

  ปรากฏการณ์การเผาไหม้ที่เกิดขึ้นเองจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมโดยเฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียมที่ผลิตโดยโรงงานเล็กๆ หลายแห่ง เนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมมีความหนาแน่นภายในสูงและทนความร้อนได้ต่ำ หากเกิดความร้อนสูงเกินไป เช่นในฤดูร้อน หรือการชาร์จนานเกินไป อุณหภูมิของโหลดที่เกิน อาจทำให้เกิดการเผาไหม้ได้เอง โดยเฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียมที่ด้อยประสิทธิภาพ ควรเพิ่มความระมัดระวังในด้านความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีความเสถียรค่อนข้างสูง และโดยทั่วไปแทบจะไม่มีการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นเอง

  ความแตกต่างของน้ำหนัก

  แบตเตอรี่ลิเธียมมีน้ำหนักเบากว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ติดตามยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเล็กและน้ำหนักเบา และแบตเตอรี่ลิเธียมยังสะดวกกว่าในการแยกชิ้นส่วน

  ความแตกต่างของการรับประกัน

  ระยะเวลารับประกันของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเป็นมาตรฐานสำคัญที่เจ้าของรถใช้อ้างอิงได้เมื่อซื้อ แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบตเตอรี่กราฟีน และแบตเตอรี่ลิเธียมมีระยะเวลารับประกันแตกต่างกันมาก โดยทั่วไป แบตเตอรี่ลิเธียมมีระยะเวลารับประกันนานที่สุด

  ความแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่

  เลือกซื้อแบตเตอรี่ชนิดใดมากที่สุดเมื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้า

  รถยนต์ไฟฟ้าที่ขายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้นติดตั้งแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเป็นพื้นฐาน หลังจากการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่มีข้อดีด้านความทนทานสูงจะค่อยๆ ออกสู่ตลาด ซึ่งให้ความสะดวกแก่ผู้คนในการเลือกแบตเตอรี่ที่หลากหลาย แบตเตอรี่ที่นิยมหลักๆ 3 ชนิด ได้แก่ แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่กราฟีน

  การใช้แบตเตอรี่ตะกั่วกรด: เจ้าของรถบางคนกล่าวว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่พวกเขาขี่นั้นติดตั้งแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเป็นหลัก ซึ่งมีประสิทธิภาพค่อนข้างคงที่ รับประกันอายุการใช้งานแบตเตอรี่ และที่สำคัญ ค่อนข้างทนทาน

  อย่างไรก็ตาม ด้วยการเน้นย้ำเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยมลพิษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา วัสดุที่ใช้สำหรับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดจึงเปลี่ยนไป และการดำเนินการตามมาตรฐานแห่งชาติฉบับใหม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับน้ำหนักของยานพาหนะ ผู้ผลิตแบตเตอรี่จัดหาตามความต้องการของบริษัทรถยนต์ และลดน้ำหนักของแบตเตอรี่ , สองปัจจัยนี้ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่น้อยลง ทนทานน้อยลง และมีปัญหาในการใช้งานมากขึ้น

  ประสิทธิภาพเหล่านี้ยังได้รับประสบการณ์จากเจ้าของรถหลายๆ ราย ความคิดเห็นจากผู้ใช้ในตลาดและการเพิ่มขึ้นของแบตเตอรี่สำหรับหลังการขายยังได้รับความรู้สึกจากช่างซ่อมและตัวแทนจำหน่ายอีกด้วย แม้ว่าจะมีปัญหามากมายเกี่ยวกับการเสื่อมประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด แต่แบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีประสิทธิภาพที่ปลอดภัยและราคาย่อมเยา และยังคงมีส่วนแบ่งตลาดถึง 70% ของยานพาหนะไฟฟ้า

  ภาพสะท้อนของตลาดของแบตเตอรี่ลิเธียม: แบตเตอรี่ลิเธียมได้รับการแนะนำให้รู้จักกับตลาดเป็นเวลา 10 ปี มีความหนาแน่นสูง ระยะทางวิ่งได้ไกล รอบการชาร์จและการคายประจุหลายครั้ง และอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่ชื่นชอบแบตเตอรี่เหล่านี้ ราคาทำให้เจ้าของรถหลายคนท้อใจ ปัญหาด้านความปลอดภัย ดังนั้น การใช้แบตเตอรี่ลิเธียมจึงไม่แพร่หลาย โดยเฉพาะ รถยนต์ไฟฟ้าสี่ล้อขนาดเล็กและรถยนต์พลังงานใหม่และรถยนต์สองล้อไฟฟ้าบางรุ่นมากขึ้น

  ในปัจจุบันมีโซลูชันในตลาดที่สามารถแก้ปัญหาการชาร์จแบตเตอรี่ได้ ก็คือ สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ป็นสถานที่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถสองล้อไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ ซึ่งสามารถให้แบตเตอรี่ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงแก่ผู้ใช้ เมื่อแบตเตอรี่หมด ผู้ใช้สามารถไปที่สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ กระบวนการเปลี่ยนแบตเตอรี่จะเสร็จสิ้นภายใน 2นาทีและผู้ใช้สามารถขับรถสองล้อไฟฟ้าต่อไปได้

  เลือกซื้อแบตเตอรี่

  ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่กราฟีนในท้องตลาด: แบตเตอรี่กราฟีนยังเป็นแบตเตอรี่กรดตะกั่วซึ่งประสิทธิภาพลดลง มันดีกว่าในแง่ของประสิทธิภาพและได้รับการยกย่องจากผู้ใช้บางคน ตอนนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในรุ่นที่ส่งเสริมโดยแบรนด์ไฟฟ้า รถยนต์และสัดส่วนการขายยังน้อยอยู่

  อายุการใช้งานของแบตตะกั่วกรด vs แบตลิเธียม vs แบตเตอรี่กราฟีน

  มีความแตกต่างบางประการในกระบวนการผลิตและการใช้วัตถุดิบของแบตเตอรี่ทั้งสามประเภท ซึ่งแสดงความแตกต่างในด้านปริมาณ ความหนาแน่น คุณภาพการทำงาน และระยะทางการวิ่งของแบตเตอรี่ และมีความแตกต่างในด้านความทนทาน ระยะทางการวิ่งของแบตเตอรี่ และการรับประกันคุณภาพ

  แบตเตอรี่กรดตะกั่วเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียม: วัสดุหลักที่ใช้ในแบตเตอรี่ตะกั่วกรดคือแผ่นตะกั่วและของเหลวที่เป็นกรด วัสดุหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมประกอบด้วยลิเธียมและองค์ประกอบทองคำมีค่าอื่นๆ วัสดุของทั้ง 2 ชนิดนี้แตกต่างกัน และ มีความแตกต่างในกระบวนการผลิตและราคา อุปทานของวัสดุตะกั่วมีมากมายและราคาต่ำทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ค่อนข้างต่ำ ลิเธียมและ องค์ประกอบโลหะมีค่าอื่น ๆ ในแบตเตอรี่ลิเธียมนั้นค่อนข้างหายากและเทคโนโลยีการประมวลผลนั้นซับซ้อน ทำให้มีราคาค่อนข้างสูง

  เนื่องจากใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน โดยทั่วไป แบตเตอรี่ตะกั่วกรดจะมีขนาดใหญ่แต่มีความหนาแน่นน้อย จำนวนรอบการชาร์จและการคายประจุประมาณ 400 ครั้ง และอายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ 48V12Ah มีระยะทางการวิ่งแบตเตอรี่เต็มที่ประมาณ 35 กิโลเมตร เพิ่มเติม ระยะทางการวิ่งแบตเตอรี่ของ 60V20Ah อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลเมตร ราคาต่ำและมีข้อได้เปรียบในการสนับสนุนวัสดุตะกั่วสามารถรีไซเคิลได้และเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เก่าเป็นแบตเตอรี่ใหม่ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายเจ้าของรถชอบ

  ลิเธียมไอออนและทรัพยากรองค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในแบตเตอรี่ลิเธียมมีน้อยลง กระบวนการผลิตซับซ้อน และต้นทุนค่อนข้างสูง ข้อดีคือขนาดเล็ก ความหนาแน่นสูง และจำนวนครั้งในการชาร์จและคายประจุถึง 1,000 ครั้ง ระยะทางการวิ่งแบตเตอรี่ค่อนข้างยาวและอายุการใช้งานก็นาน คนส่งอาหาร ใช้กันมากขึ้นและผลที่ได้ก็ดีขึ้น

  อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่กระบวนการผลิตของวัสดุนี้ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ ราคาค่อนข้างสูง และโลหะลิเธียมมีการใช้งานค่อนข้างมากในกระบวนการนำไฟฟ้า และง่ายต่อการสูญเสียการควบคุมเมื่อสัมผัสกับความร้อน เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ระหว่างการชาร์จและการใช้งานนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดการเผาไหม้และการระเบิดได้เอง อันตราย แม้ว่าอันตรายจากความไม่เสถียรประเภทนี้จะน้อยกว่าคอลัมน์

  อายุการใช้งานของแบต

  ในด้านข้อดี ต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ตะกั่วกรดต่ำและแบตเตอรี่เก่าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และเปลี่ยนได้ในราคาส่วนลด ราคาต่ำ และเพียงพอสำหรับการเดินทางระยะสั้นในเมืองใหญ่หรือเมืองใหญ่ แอมแปร์แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมมีขนาดเบา มีความหนาแน่นสูงและมีระยะทางการวิ่งแบตเตอรี่ที่ยาวนาน และสามารถชาร์จและคายประจุได้หลายครั้งและมีระยะทางการวิ่งที่ยาวนาน

  โมเดลความทนทานสูงที่เจ้าของแบรนด์โปรโมตมีแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นพื้นฐาน อายุแบตเตอรี่ 120-200 กิโลเมตร ระยะเวลาการรับประกันประมาณ 3 ปี และอายุการใช้งานอาจนานถึง 4-5 ปี หากคุณต้องการระยะทางการวิ่งที่ยาวนาน อายุแบตเตอรี่และความทนทาน เลือกรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียม เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ผลิตทั่วไปควรผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมและรับประกันความปลอดภัย

  แบตเตอรี่กราฟีนเมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่กรดตะกั่ว: วัสดุที่ใช้ในแบตเตอรี่กราฟีนไม่ได้เพิ่มองค์ประกอบกราไฟต์ แต่กระบวนการได้รับการปรับปรุงบนพื้นฐานของแบตเตอรี่กรดตะกั่ว วัสดุตะกั่วเพิ่มขึ้น และความทนทาน อายุการใช้งานแบตเตอรี่ และการบริการ ชีวิตดีขึ้น มีพัฒนาการขึ้น

  ดูได้จากน้ำหนักสุทธิที่ทำเครื่องหมายไว้บนบรรจุภัณฑ์ของแบตเตอรี่กราฟีนและแบตเตอรี่ตะกั่วกรด จะเห็นได้ว่า น้ำหนักของแบตเตอรี่กราฟีนนั้นหนักกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 6 กก. ตัวอย่างเช่น น้ำหนักสุทธิของ แบตเตอรี่กรดตะกั่ว Tianneng 72V20Ah คือ 36.3 กก. และอายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด สามารถเข้าถึงได้ 75 กิโลเมตร ในขณะที่น้ำหนักสุทธิของแบตเตอรี่กราฟีน 72V23Ah คือ 42 กิโลกรัม ซึ่งหมายความว่าความหนาแน่นของแผ่นตะกั่วจะสูงขึ้น และระยะทางการวิ่งแบตเตอรี่สูงสุด ได้ไกลถึง 120 กิโลเมตร และระยะทางการวิ่งแบตเตอรี่จะยาวนานขึ้น

  ในแง่ของคุณภาพแบตเตอรี่และระยะทางการวิ่งของแบตเตอรี่กราฟีนนั้นดีกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดและอายุการใช้งานสามารถเพิ่มได้หนึ่งปี ราคาประมาณ 160 หยวนขึ้นไปและระยะเวลาการรับประกันนานขึ้น 15 เดือน หากคุณต้องการระยะทางการวิ่งที่ยาวนานและการชาร์จไม่บ่อยนัก ให้เลือกติดตั้งแบตเตอรี่กราฟีน

  วิธีดูแลรักษาแบตเตอรี่

  การปลดปล่อยขนาดใหญ่

  ทุกครั้งที่คุณใช้งาน โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่ให้น้อยที่สุด สร้างนิสัยการชาร์จให้ตรงเวลา และพยายามรักษาแบตเตอรี่ให้อยู่ในสถานะเต็มอยู่เสมอ

  ลำดับการชาร์จ

  เสียบปลั๊กแบตเตอรี่ก่อน จากนั้นจึงค่อยเสียบปลั๊กไฟ หลังจากชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดปลั๊กไฟออกก่อน จากนั้นจึงค่อยถอดปลั๊กแบตเตอรี่

  การจัดเก็บระยะยาว

  เมื่อไม่ได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นเวลานาน ควรชาร์จแบตเตอรี่ตามปกติเดือนละครั้ง และห้ามเก็บ “พลังงานขาดดุล” เป็นเวลานานโดยเด็ดขาด

  วิธีดูแลรักษาแบตเตอรี่

  พร้อมที่ชาร์จ

  อย่าเปลี่ยนที่ชาร์จแบบลวกๆ พยายามใช้ที่ชาร์จเดิม หากที่ชาร์จเดิมใช้ไม่ได้และใช้งานไม่ได้ โปรดเปลี่ยนเป็นที่ชาร์จปกติที่ตรงกับรุ่น อย่าลบขีด จำกัด ความเร็วของตัวควบคุม มิฉะนั้นจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่

  ขับรถนาน

  อย่าชาร์จทันทีหลังจากการขับรถทางไกลแต่ละครั้ง คุณควรรอให้แบตเตอรี่เย็นลงประมาณ 10 ถึง 30 นาทีก่อนที่จะชาร์จ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์
  งานวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์

  คุณรู้หรือไม่ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์คืออะไร แบตลิเธียมโพลิเมอร์มีลักษณะเฉพาะที่รูปร่างผอมบาง สามารถออกแบบหลายขนาดและหลายรูปทรง

  แบตเตอรี่ 18650
  การวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 18650

  แบตเตอรี่ 18650 เป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่มีรูปทรงทรงกระบอก ถูกเรียกตามเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของตัว (18mm x 65mm) ซึ่งมีความจุสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  บริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของจีน
  10 อันดับ บริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของจีน

  10 อันดับ บริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของจีนมีประสบการณ์มากที่สุดในอุตสาหกรรมทำให้การเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้าสดวกสบายมากยิ่งขึ้น

  ผลิตภัณฑ์ของเรา
  วิดีโอล่าสุด
  ข่าวล่าสุด
  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การวิเคราะห์ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสองล้อ

  ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โหมดสลับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้มากขึ้น

  Shopping Cart
  Scroll to Top