ซ่อมแบตเตอรี่

งานวิจัยเกี่ยวกับหลักการซ่อมแบตเตอรี่ลิเธียม

หากเกิดปัญหาแบตเตอรี่อ่อน เราควรจัดการอย่างไร บทความนี้จะอธิบายหลักการซ่อมแบตเตอรี่ วิธีการซ่อมแบตเตอรี่ และวิธีแก้ปัญหาพลังงานต่ำของแบตเตอรี่ลิเธียม
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  ในชีวิตประจำวันของเรา อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เมื่อพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและการทำงานของเรา โดยเฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียม หากเกิดปัญหาแบตเตอรี่อ่อน เราควรจัดการอย่างไร บทความนี้จะอธิบายหลักการซ่อมแบตเตอรี่ วิธีการซ่อมแบตเตอรี่ และวิธีแก้ปัญหาพลังงานต่ำของแบตเตอรี่ลิเธียม

  หลักการซ่อมแบตเตอรี่

  หลักการซ่อมแบตเตอรี่ 1: พื้นผิวโลหะของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้งานเป็นเวลานานจะถูกออกซิไดซ์ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้แบตเตอรี่และอุปกรณ์มีการสัมผัสกันไม่ดี และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมสั้นลง แบตเตอรี่ไอออน ใช้ยางลบหรือเครื่องมือทำความสะอาดอื่นๆ เช็ดสารที่เป็นสนิมบนพื้นผิวออก เพื่อให้แบตเตอรี่และอุปกรณ์สัมผัสกันได้ดีขึ้น

  หลักการซ่อมแบตเตอรี่ 2: อุณหภูมิต่ำสามารถเปลี่ยนอิเล็กโทรไลต์ภายในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและส่งเสริมปฏิกิริยาทางเคมีของแบตเตอรี่ที่เพิ่งแข็งตัวได้ การใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นกระบวนการชาร์จและคายประจุ ในช่วงเวลานี้ ประจุลบและประจุบวกในแบตเตอรี่จะชนกันเอง สาเหตุที่แบตเตอรี่มีความทนทานน้อยลงเรื่อยๆ

  เนื่องจากที่อุณหภูมิห้องปกติ พลังงานจลน์ภายในอิเล็กตรอนมีค่อนข้างมาก แบตเตอรี่จึงอยู่ในสถานะใช้งานและเกิดการรั่วไหลค่อนข้างบ่อย อย่างไรก็ตาม เมื่อวางแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ โครงสร้างจุลภาคของฟิล์มลิเธียมบนพื้นผิวของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและอิเล็กโทรไลต์ รวมถึงส่วนต่อประสานจะเปลี่ยนไปอย่างมาก ส่งผลให้ไม่มีการใช้งานชั่วคราว ภายในแบตเตอรี่และลดกระแสไฟรั่ว

  อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอยู่ที่ประมาณ 2,000-4,000 รอบ หากเวลาในการชาร์จมากเกินไป การเคลื่อนที่ด้วยความร้อนของโมเลกุลจะค่อยๆ ทำลายโครงสร้างจุลภาคของการจัดเรียงโมเลกุลภายใน และประสิทธิภาพในการจัดเก็บประจุจะค่อยๆ ลดลง กระบวนการแช่แข็งทำให้โครงสร้างภายในดั้งเดิมของแบตเตอรี่เสียหายได้ง่ายอาจเพิ่มความสามารถในการชาร์จในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่อาจไม่ได้ผลสำหรับการใช้งานในระยะยาว เมื่อโครงสร้างจุลภาคในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเสียหาย จะไม่สามารถกู้คืนได้อย่างสมบูรณ์ การใช้วิธีนี้ในระยะยาวจะเร่งให้แบตเตอรี่สูญเสียเร็วขึ้น

  หลักการซ่อมแบตเตอรี่

  วิธีซ่อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

  ถอดแบตเตอรี่ออก วางไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์และกินไฟอย่างช้าๆ ขั้นแรกให้ใช้เครื่องกินไฟให้หมด จากนั้นชาร์จจนเต็ม บางทีเวลาในการชาร์จปัจจุบันต้องสั้นมาก หลังจากเต็มแล้ว ให้ถอดและชาร์จใหม่ ทำซ้ำหลายๆ ครั้ง ได้ผลอย่างแน่นอน โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะหยุดชาร์จโดยอัตโนมัติหลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว และไม่มีการชาร์จแบบหยดซึ่งใช้เวลานานกว่า 10 ชั่วโมงกับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิกเกิลไอออน

  หากชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจนเต็มแล้ว การชาร์จแบตเตอรี่บนเครื่องชาร์จก็ไม่ถูกต้องเช่นกัน ไม่มีการรับประกันว่าลักษณะของวงจรป้องกันการชาร์จและการคายประจุของแบตเตอรี่จะไม่เปลี่ยนแปลงและคุณภาพจะเข้าใจผิดได้ ดังนั้นแบตเตอรี่จะตกอยู่ในอันตรายเป็นเวลานาน อีกเหตุผลหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลานาน

  นอกจากนี้ สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด หลังจากชาร์จเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว หากไม่ได้ถอดที่ชาร์จออก ระบบจะไม่เพียงแต่หยุดการชาร์จเท่านั้น แต่ยังจะเริ่มวงจรการคายประจุอีกด้วย บางทีผู้ผลิตแนวทางปฏิบัตินี้อาจมีจุดประสงค์ของตนเอง แต่เห็นได้ชัดว่าไม่ดีต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่และอุปกรณ์/เครื่องชาร์จ

  ในขณะเดียวกันการชาร์จระยะยาวใช้เวลานานและมักต้องดำเนินการในเวลากลางคืนตามสถานการณ์ของกริดไฟฟ้าของจีนแรงดันไฟฟ้าในตอนกลางคืนในหลายแห่งค่อนข้างสูงและผันผวนอย่างมาก ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีความละเอียดอ่อนมาก และมีความทนทานต่อความผันผวนของประจุและการคายประจุน้อยกว่าแบตเตอรี่นิกเกิล ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายเพิ่มเติม

  วิธีซ่อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

  วิธีแก้ปัญหาพลังงานต่ำของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค

  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคคืออะไร แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคเป็นแบตเตอรี่ความหนาแน่นพลังงานสูงที่มีอายุการใช้งานยาวนานและประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในพลังงานเคลื่อนที่ โดรน ยานพาหนะไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคก็มีปัญหาทั่วไปบางประการ เช่น มีแนวโน้มที่จะมีพลังงานไม่เพียงพอ มีหลายวิธีในการจัดการกับพลังงานต่ำของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค:

  เสริมพลังงาน

  เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำเกินไป คุณสามารถใช้เครื่องชาร์จเพื่อเสริมพลังงานได้ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าก่อนที่จะใช้เครื่องชาร์จเพื่อชาร์จ ควรปล่อยแบตเตอรี่ออกในระดับหนึ่งก่อนทำการชาร์จ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากหน่วยความจำของแบตเตอรี่และลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ในขณะเดียวกัน ควรระมัดระวังไม่ให้ชาร์จแบตเตอรี่มากเกินไปหรือคายประจุแบตเตอรี่มากเกินไปเมื่อทำการชาร์จ

  ดำเนินการซ่อมแบตเตอรี่

  ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง พลังงานที่ไม่เพียงพอของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคจะทำให้แบตเตอรี่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ในขณะนี้ การซ่อมแซมแบตเตอรี่สามารถพิจารณาได้ และแบตเตอรี่สามารถดำเนินการด้วยวิธีการทางเทคนิคบางอย่างเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความจุของแบตเตอรี่ โดยปกติการซ่อมแบตเตอรี่จะต้องดำเนินการโดยช่างซ่อมมืออาชีพ ดังนั้น ขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องก่อนทำการซ่อม

  วิธีแก้ปัญหาพลังงานต่ำ

  เปลี่ยนแบตเตอรี่

  หากแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคยังคงมีปัญหาพลังงานต่ำหลังจากเติมและซ่อมแบตเตอรี่หลายครั้ง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพหรือเสียหาย ในขณะนี้ ทางเลือกเดียวคือการเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อแก้ปัญหา เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ขอแนะนำให้เลือกแบตเตอรี่ของแท้หรือแบตเตอรี่ยี่ห้อที่มีการรับประกันคุณภาพเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของแบตเตอรี่

  กล่าวโดยย่อ ปัญหาแบตเตอรี่ต่ำของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคสามารถแก้ไขได้โดยการเสริมแบตเตอรี่ ซ่อมแบตเตอรี่ หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการใช้งานจริง จำเป็นต้องให้ความสนใจกับวิธีการชาร์จและคายประจุของแบตเตอรี่และสภาพแวดล้อมการใช้งาน เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคและปรับปรุงประสิทธิภาพ

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์
  งานวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์

  คุณรู้หรือไม่ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์คืออะไร แบตลิเธียมโพลิเมอร์มีลักษณะเฉพาะที่รูปร่างผอมบาง สามารถออกแบบหลายขนาดและหลายรูปทรง

  Read More »
  8 อันดับ โรงงานผลิตกล่องใส่แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
  8 อันดับ โรงงานผลิตกล่องใส่แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

  8 อันดับ โรงงานผลิตกล่องใส่แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจัดหากล่องใส่แบตเตอรี่คุณภาพสูงให้กับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก และพัฒนาวัสดุคอมโพสิตประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

  Read More »
  แบตเตอรี่ 18650
  การวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 18650

  แบตเตอรี่ 18650 เป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่มีรูปทรงทรงกระบอก ถูกเรียกตามเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของตัว (18mm x 65mm) ซึ่งมีความจุสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  Read More »
  ผลิตภัณฑ์ของเรา
  วิดีโอล่าสุด
  ข่าวล่าสุด
  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การวิเคราะห์ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสองล้อ

  ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โหมดสลับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้มากขึ้น

  แบตเตอรี่โดรน

  เรียนรู้ส่วนประกอบที่สำคัญของโดรน – แบตเตอรี่โดรน

  อุณหภูมิการเก็บรักษาที่เหมาะสมของแบตเตอรี่โดรนคือ 20°C±5°C ควรเก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากพื้นเปียกและสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซกัดกร่อน เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เปียกหรือสึกกร่อน ห้ามใช้งานในการชาร์จไฟมากเกินไป หรือการคายประจุมากเกินไป เป็นต้น

  เครื่องเชื่อมแบตลิเธียม

  รู้จักอุปกรณ์ผลิตแบตเตอรี่ – เครื่องเชื่อมแบตลิเธียม

  เครื่องเชื่อมแบตลิเธียม-เครื่องเชื่อมเลเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และปลอดภัยซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตและการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม ด้วยการใช้งานและการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง จึงสามารถมั่นใจได้ถึงการทำงานปกติและอายุการใช้งานของอุปกรณ์

  Shopping Cart
  Scroll to Top