แบตเตอรี่รถยนต์มือสอง

กระแสแบตเตอรี่รถยนต์มือสองกำลังมาแรง

การซื้อและบำรุงรักษาเป็นสองขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์มือสอง ต่อไป เราจะพูดถึงการเลือกยี่ห้อและรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสม มีแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อดังให้เลือกหลายยี่ห้อ เช่น CATL BYD และยี่ห้ออื่นๆ จาก 10 อันดับแรก แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  ตลาดแบตเตอรี่รถยนต์มือสองยังคงขยายตัวทั่วโลก ด้วยความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้าและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ อายุการใช้งานและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จึงค่อยๆ ดีขึ้น ทำให้แบตเตอรี่ที่เลิกใช้แล้วยังคงมีมูลค่าการใช้งานสูง แบตเตอรี่ที่เลิกใช้แล้วเหล่านี้สามารถนำไปรีไซเคิล แปรรูป และนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแบตเตอรี่ใหม่หรือระบบกักเก็บพลังงาน ดังนั้นจึงเป็นการตระหนักถึงการรีไซเคิลทรัพยากร

  ในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก การรีไซเคิลและการนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่กลายเป็นประเด็นสำคัญมากขึ้น รัฐบาลและบริษัทต่างๆ ทั่วโลกกำลังเพิ่มการลงทุนและความพยายามด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลแบตเตอรี่ เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของตลาดแบตเตอรี่รถยนต์มือสองนั่นคือตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่ไม่เพียงช่วยลดแรงกดดันในการผลิตแบตเตอรี่ใหม่และลดต้นทุน แต่ยังสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย มันคือ คาดว่าขนาดตลาดจะขยายตัวต่อไปในอนาคต

  ในปี 2022 รายได้จากการรีไซเคิลต่อตันของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคและแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตจะอยู่ที่ประมาณ 130,000 หยวน/50,000 หยวนตามลำดับ เนื่องจากรายได้จากการรีไซเคิลได้รับผลกระทบอย่างมากจากราคาโลหะ จึงสันนิษฐานว่าเนื่องจากราคาแบตเตอรี่ลิเธียมที่ลดลง รายได้จากการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานต่อตันจะลดลงในอัตรา 5% ต่อปีหลังจากปี 2023

  เมื่อพิจารณาจากกำลังการผลิตติดตั้งประจำปีของแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ คาดการณ์ว่าพื้นที่ตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานขยะจะอยู่ที่ 33.14 พันล้านหยวนในปี 2025 และจะสูงถึง 148.533 พันล้านหยวนในปี 2030

  วงจรชีวิตของแบตเตอรี่ใหม่

  แบตเตอรี่พลังงานใหม่เอี่ยมโดยทั่วไปจะใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มจะมีความจุ 100% เมื่อใช้แบตเตอรี่เป็นระยะเวลาหนึ่ง ความจุของแบตเตอรี่จะลดลง เมื่อความจุของแบตเตอรี่ลดลงถึง 80% ไม่สามารถใช้ในรถยนต์ได้ นี่คือ แบตเตอรี่ที่จะเลิกใช้งานในเวลานี้

  แบตเตอรี่บางก้อนในชุดแบตเตอรี่ที่เลิกใช้แล้วหรือเป็นเศษซากจะอยู่ในสภาพเป็นเศษซาก เนื่องจากความไม่สอดคล้องกัน โดยปกติแล้วจะมีเพียงแบตเตอรี่ของแต่ละยูนิตเท่านั้นที่ถูกทิ้ง แบตเตอรี่จำนวนมากในแพ็คยังอยู่ในวงจรชีวิตที่ดีและยังคงมีมูลค่าการใช้งานในระดับที่สูง สามารถใช้ความร้อนเหลือทิ้งต่อไปได้ตามแผนการใช้งานระดับที่เหมาะสม

  หลังจากที่แบตเตอรี่หมดอายุแล้ว แบตเตอรี่บางก้อนยังคงมีสมรรถนะทางไฟฟ้าที่ดี และความจุที่เหลืออยู่สามารถตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บพลังงาน การสำรองพลังงาน และสถานการณ์การใช้งานอื่นๆ

  เมื่อแบตเตอรี่ถูกผลิตออกมา

  • ความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่ 100% -80% เป็นแบตเตอรี่พลังงาน และนำไปใช้งานที่ HEV/EV/PHEV
  • ความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่ 80%-60% จะถูกใช้เป็นแบตเตอรี่เก็บพลังงานและใช้ในสถานีไฟฟ้า สถานีชาร์จและสับเปลี่ยน ฯลฯ
  • เมื่อความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่ 60%-20% จะใช้เป็นแบตเตอรี่สำรองและใช้ในการจัดเก็บพลังงานภายในบ้าน
  • เมื่อความจุของแบตเตอรี่น้อยกว่า 20% สามารถรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบได้

  โดยทั่วไป ชุดแบตเตอรี่จ่ายไฟประกอบด้วยโมดูลหรือเซลล์หลายชุด แม้ว่าชุดแบตเตอรี่จะไม่สามารถใช้งานได้ต่อไปเนื่องจากความเสียหายต่อโมดูลหรือเซลล์ภายในแต่ละตัว โมดูลและเซลล์อื่นๆ ในชุดแบตเตอรี่ยังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการใช้งานสำรอง ในกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานรถยนต์ที่ใช้แล้ว หากแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วถูกนำไปรีไซเคิลโดยตรง จะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรจำนวนมาก ดังนั้นการรีไซเคิลแบตเตอรี่จึงมีความจำเป็นมาก

  วงจรชีวิตของแบตเตอรี่ใหม่

  นโยบายในประเทศต่างๆ สนับสนุนการรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์มือสองอย่างไร

  ประเทศจีน

  ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นโยบายการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานขยะมีความเข้มงวดมากขึ้น และเส้นทางสู่ความรับผิดชอบของผู้ผลิตก็มีความชัดเจนมากขึ้น แม้ว่าในระยะเริ่มต้นของอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงต้นน้ำและปลายน้ำ แต่ระบบยังไม่สมบูรณ์ และความรับผิดชอบในการรีไซเคิลยังไม่ได้รับการดำเนินการ ส่งผลให้รูปแบบอุตสาหกรรมรีไซเคิลไม่ชัดเจน

  ในปี 2017 สำนักงานทั่วไปของสภาแห่งรัฐได้ออกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทรถยนต์ที่ร่วมมือกับผู้ผลิตแบตเตอรี่เพื่อร่วมกันรับผิดชอบในการรีไซเคิลและแปรรูปแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว 10 อันดับ บริษัทแบตเตอรี่รีไซเคิลในจีนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่

  กฎระเบียบที่ประกาศใช้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีนยังกำหนดว่าบริษัทที่ใช้น้ำตกควรปฏิบัติตามความรับผิดชอบหลักของตน ใช้ระบบความรับผิดชอบของผู้ผลิตแบบขยาย รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากน้ำตกที่ผลิตโดยบริษัท และสร้างมาตรฐานการรีไซเคิลและการกำจัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลังจากการทิ้งของเสีย

  สหรัฐอเมริกา

  กฎหมายหลายชั้น รัฐส่วนใหญ่กำหนดให้ผู้ผลิตแบตเตอรี่ต้องรับผิดชอบในการรีไซเคิล สหรัฐอเมริกาได้สร้างกรอบกฎหมาย “ปิรามิด” สำหรับการรีไซเคิลแบตเตอรี่โดยอิงจากสามระดับ ได้แก่ กฎหมายของรัฐบาลกลาง กฎหมายของรัฐ และกฎหมายท้องถิ่น สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดและมีข้อกำหนดทางเทคนิคที่เข้มงวดสำหรับขั้นตอนการหมุนเวียนของแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว นอกจากนี้ ยังใช้ระบบความรับผิดชอบของผู้ผลิตแบบขยายและระบบการสะสมอีกด้วย

  ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการขายแบตเตอรี่ ผู้บริโภคจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางอย่างในรูปของค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนค่าธรรมเนียมการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงาน ในเวลาเดียวกัน บริษัทแบตเตอรี่จะรับประกันราคาที่แน่นอนเมื่อขายแบตเตอรี่รีไซเคิลที่ผ่านการกลั่นแล้ว วัตถุดิบเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทรีไซเคิลแบตเตอรี่ จึงส่งเสริมการพัฒนาที่ดีของการรีไซเคิลแบตเตอรี่

  สหภาพยุโรป

  ขยายระบบความรับผิดชอบของผู้ผลิต ตั้งแต่ปี 2008 สหภาพยุโรปได้กำหนดให้มีการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานที่เลิกใช้แล้ว เยอรมนีเป็นประเทศที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากที่สุดในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ และขณะนี้ได้จัดตั้งเครือข่ายการรีไซเคิลที่สมบูรณ์แล้ว สหภาพยุโรปยังได้ใช้ระบบความรับผิดชอบของผู้ผลิต โดยกำหนดให้ผู้ผลิตแบตเตอรี่ต้องรับผิดชอบในการรีไซเคิล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2022 รัฐสภายุโรปและสภาบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อแก้ไขกฎระเบียบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่เหลือทิ้งของสหภาพยุโรปอย่างครอบคลุม กฎระเบียบดังกล่าวได้เพิ่มข้อกำหนดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใหม่สำหรับแบตเตอรี่พลังงานและเพิ่มข้อกำหนดสำหรับวัสดุรีไซเคิลที่สำคัญ เช่น นิกเกิล โคบอลต์ และลิเธียม มาตรฐานเนื้อหาขั้นต่ำเสนอว่าแบตเตอรี่จะต้องมีฉลากและรหัส QR และแบตเตอรี่พลังงานต้องมี “หนังสือเดินทางแบตเตอรี่ดิจิทัล” ซึ่งช่วยเพิ่มข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับของแบตเตอรี่พลังงานและการจัดการวงจรชีวิตเต็มรูปแบบ

  นโยบายในประเทศต่างๆ

  เกาหลีใต้

  โมเดลที่นำโดยรัฐบาล รัฐบาลได้จัดตั้งเครือข่ายรีไซเคิลแบตเตอรี่ทั่วประเทศ และกำหนดให้ผู้บริโภคส่งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วไปยังสถานที่ที่กำหนดเพื่อการรีไซเคิล ในเวลาเดียวกัน รัฐบาลยังได้ใช้มาตรการจูงใจและลงโทษสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้ค้าปลีก ผู้บริโภค และผู้เข้าร่วมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ดีของการรีไซเคิลแบตเตอรี่

  ญี่ปุ่น

  ระบบรีไซเคิลโลจิสติกส์แบบย้อนกลับ ระบุช่องทางสามช่องทางในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วจากผู้บริโภคไปยังบริษัทรีไซเคิล ชี้แจงความรับผิดชอบและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องของผู้ผลิต ผู้จัดการ ผู้บริโภค ฯลฯ และกำหนดว่าผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบในการรีไซเคิลแบตเตอรี่อย่างเคร่งครัด

  ญี่ปุ่นควบคุมการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานก่อนที่ยานพาหนะไฟฟ้าจะได้รับความนิยม ในปี 2018 โตโยต้า ฮอนด้า และผู้ผลิตรถยนต์อื่นๆ อีกหลายรายร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่เลิกใช้แล้วสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า วิธีนี้คือการแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่ที่เลิกใช้แล้ว ณ สถานที่แยกชิ้นส่วนรถยนต์และโอนไปยังโรงงานนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อรีไซเคิลในบริเวณใกล้เคียง ผู้ผลิตรถยนต์จะมอบเงินอุดหนุนจำนวนหนึ่งให้กับบริษัทที่นำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการรีไซเคิลแบตเตอรี่

  จะตรวจสอบคุณภาพแบตเตอรี่เมื่อซื้อรถยนต์มือสองได้อย่างไร

  ด้วยการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ และรถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเบนซินจำนวนมากได้เริ่มปรากฏให้เห็นในตลาดรถยนต์มือสอง การซื้อรถยนต์มือสองก็กลายเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้คนด้วย แล้วประเด็นสำคัญในการเลือกรถมือสองคืออะไร จะทราบคุณภาพแบตเตอรี่รถยนต์มือสองได้อย่างไร

  • ตรวจสอบวันที่ในใบแจ้งหนี้รถยนต์ไฟฟ้า ระยะเวลาการรับประกันที่เหลืออยู่ในบัตรรับประกัน ว่าใบแจ้งหนี้ตรงกับเจ้าของเดิมหรือไม่ และป้ายทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าตรงกับผู้ขายหรือไม่
  • ตรวจสอบว่าหมายเลขเฟรมของรถยนต์ไฟฟ้า (ดูด้านล่าง ตรงข้ามช่องชาร์จ) หมายเลขมอเตอร์ (ตรวจสอบขอบล้อหลัง) และตรงกับใบแจ้งหนี้หรือไม่ ข้อนี้และข้อก่อนหน้าจะกำหนดว่าแหล่งที่มาของรถยนต์ไฟฟ้านั้นถูกกฎหมายหรือไม่ และหลีกเลี่ยงการซื้อรถยนต์ผิดกฎหมาย
  • ตรวจสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าว่าเป็นแบตเตอรี่เดิมหรือไม่ เปลี่ยนแล้วหรือยัง และทดสอบว่าเครื่องชาร์จสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้หรือไม่
  • ตรวจสอบว่าไฟหน้าและไฟท้ายของรถยนต์ไฟฟ้า สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายและขวาเป็นปกติหรือไม่ และแตรของรถยนต์ไฟฟ้าดังหรือไม่

  หากไม่สามารถระบุสภาพของรถได้ สามารถส่งรถให้ศูนย์ตรวจสอบรถยนต์มือสองมืออาชีพเพื่อลดความเสี่ยงในการซื้อรถยนต์ได้

  ตรวจสอบคุณภาพแบตเตอรี่

  คู่มือการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์มือสอง

  อายุการใช้งาของแบตเตอรี่

  อายุการใช้งานแบตเตอรี่และสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อซื้อรถยนต์มือสอง เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานไม่เพียงพอ คุณควรเลือกซื้อรถยนต์มือสองอย่างรอบคอบและพยายามเลือกรถยนต์ที่ใหม่กว่าและมีระยะทางต่ำกว่า

  ในเวลาเดียวกัน แนะนำให้ปรึกษาหน่วยงานทดสอบรถยนต์หรือช่างเทคนิคมืออาชีพเมื่อซื้อรถยนต์มือสอง เพื่อทำการทดสอบแบตเตอรี่โดยละเอียดและขอรายงานผลการทดสอบที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีนี้ คุณจะเข้าใจอายุการใช้งานและสุขภาพของแบตเตอรี่ได้ดีขึ้น และมั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่รถยนต์มือสองมีคุณภาพที่เชื่อถือได้

  การบำรุงรักษาแบตเตอรี่

  นอกจากจะต้องระมัดระวังในการซื้อแล้ว การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ยังเป็นวิธีสำคัญในการยืดอายุแบตเตอรี่รถยนต์มือสองอีกด้วย ประการแรก การชาร์จและการคายประจุเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญ สถานะการชาร์จและการคายประจุที่เหมาะสมสามารถรักษาสุขภาพของแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการเททิ้งและเติมบ่อยครั้ง

  ประการที่สอง ตรวจสอบรูปลักษณ์และสายไฟของแบตเตอรี่อย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายหรือหลวม การทำความสะอาดจุดสัมผัสแบตเตอรี่เป็นประจำยังเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้แบตเตอรี่ทำงานได้อย่างถูกต้อง ด้วยการพัฒนานิสัยการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ที่ดี คุณสามารถยืดอายุแบตเตอรี่ได้

  แบตเตอรี่ยี่ห้อ

  การซื้อและบำรุงรักษาเป็นสองขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์มือสอง ต่อไป เราจะพูดถึงการเลือกยี่ห้อและรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสม มีแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อดังให้เลือกหลายยี่ห้อ เช่น CATL BYD และยี่ห้ออื่นๆ จาก 10 อันดับแรก แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก แบตเตอรี่ของแบรนด์เหล่านี้มักจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีกว่า และมีบริการหลังการขายที่ครบวงจร

  การเลือกยี่ห้อและรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมตามความต้องการและงบประมาณของคุณเองจะช่วยเพิ่มทางเลือกและความสะดวกมากขึ้นสำหรับการซ่อมแซมและเปลี่ยนทดแทนในภายหลัง ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลและประหยัดเงิน

  เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์มือสอง

  องค์กรบำรุงรักษามืออาชีพ

  ขั้นตอนสำคัญสุดท้ายคือการหาสถานที่ซ่อมโดยมืออาชีพ เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์มือสอง การค้นหาองค์กรซ่อมมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญมาก พวกเขามีประสบการณ์มากมายและอุปกรณ์ซ่อมขั้นสูงเพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาแบตเตอรี่ได้อย่างแม่นยำ

  ขณะเดียวกันยังสามารถให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยการรับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพอีกด้วย เมื่อเลือกองค์กรซ่อมขอแนะนำให้ดูบทวิจารณ์ของผู้ใช้และปรึกษาเจ้าของรถรายอื่นเพื่อขอคำแนะนำและเลือกองค์กรที่มีชื่อเสียงสำหรับการซ่อมแซมและเปลี่ยนทดแทนซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความกังวล

  โดยสรุป การซื้ออย่างระมัดระวัง การบำรุงรักษาอย่างเป็นระเบียบ การเลือกยี่ห้อและรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสม และการค้นหาองค์กรซ่อมมืออาชีพเป็นขั้นตอนสำคัญในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์มือสอง เพียงแก้ไขปัญหาแบตเตอรี่เท่านั้น จึงสามารถเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายได้ และการรักษาสิ่งแวดล้อมของการเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้า

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์
  คู่มือที่ครอบคลุมของแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

  โดยคุณลักษณะของแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์คือส่งพลังงานให้รถโฟล์คลิฟท์จ่ายพลังงานให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าในรถยกเพื่อการลากจูง โดยแบตเตอรี่ของรถโฟล์คลิฟท์มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากทำให้มีพลังงานเพียงพอในการขับเคลื่อนรถที่มีน้ำหนักใหญ่และสามารถทนต่อการใช้งานหนัก

  แบตเตอรี่ราคาถูก
  แบตเตอรี่ราคาถูกและดีมีจริงหรอ? มาหาคำตอบที่นี่

  ความต้องการและการใช้งาน: หากคุณต้องการใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ต้องการความทนทานมากหรือต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย แบตราคาถูกถือเป็นการตอบโจทย์ แต่หากต้องการแบตเตอรี่ที่ทนทานและมีการรับประกันคุณภาพระยะยาว ควรเลือกแบตเตอรี่ที่ราคาแพง

  แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ราคาถูก
  คุณจะเลือกซื้อแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ราคาถูกหรือไม่

  แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ราคาถูกมีคุณภาพอย่างไร ผู้บริโภคตัดสินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างไร บทความนี้จะวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ราคาถูก วิธีตัดสินคุณภาพแบตเตอรี่ วิธีเลือกแบตเตอรี่สำหรับประเภทนี้ ฯลฯ

  โลโก้สถานีสลับแบตเตอรี่
  Phone:(+86) 189 2500 2618
  [email protected]
  Room 530, Creative Center, Guangpu West Road, Huangpu District,guangzhou, China

  ผลิตภัณฑ์ของเรา

  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  ปรับปรุงวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

  ข้อบกพร่องและการปรับปรุงวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

  วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน เช่น ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ ลิเธียมแมงกาเนต ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ฯลฯ ล้วนมีข้อบกพร่องบางประการ เช่น ข้อบกพร่องของโครงสร้างผลึก การผสมสิ่งเจือปน อนุภาคที่ไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น ข้อบกพร่องเหล่านี้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมลดลง

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ขอใบเสนอราคา

  Contact Form Demo
  Shopping Cart
  Scroll to Top