แบตเตอรี่ลิเธียม 60v

งานวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียม 60v

แบตเตอรี่ลิเธียม 60v หมายถึงแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีแรงดันไฟ 60v ความจุโดยปกติจะอยู่ระหว่าง 30ah-60ah มีขนาดเล็กและเบา เหมาะสำหรับอุปกรณ์พกพา
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  คุณรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียม 60v ไหม มีความแตกต่างกับแบตเตอรี่ลิเธียม 48v อย่างไร และส่วนประกอบรวมถึงอะไรบ้าง บทความนี้จะมาศึกษาความรู้เกี่ยวกับแบตลิเธียม 60v เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ การใช้งานและข้อมูลจำเพาะของแบตลิเธียม 60v

  ส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียม 60v

  แบตเตอรี่ลิเธียม 60v หมายถึงแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีแรงดันไฟ 60v รวมถึงส่วนประกอบต่อไปนี้:

  เซลล์แบตเตอรี่: เป็นส่วนสำคัญของก้อนแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียม 60 โวลต์ประกอบด้วยเซลล์ลิเธียมไอออน 17-19 เซลล์เชื่อมต่อแบบอนุกรมกัน เพื่อให้แบตเตอรี่ทั้งก้อนสามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 60 โวลต์

  BMS: ระบบจัดการแบตเตอรี่ ใช้เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และจัดการสถานะของระบบแบตเตอรี่ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยของแบตเตอรี่

  ตัวรับกระแส: เป็นตัวรับกระแสให้อิเล็กตรอนไหลผ่านออกสู่วงจรภายนอก ทำมาจาก อลูมิเนียมและทองแดง

  สายไฟและขั้วต่อ: เป็นส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อเซลล์ลิเธียมเข้าด้วยกันและเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน สายไฟและขั้วต่อมักทำจากอลูมิเนียมและทองแดง

  เปลือก: โดยปกติเปลือกอลูมิเนียมทำจากวัสดุโลหะผสมอลูมิเนียม น้ำหนักเบา และปลอดภัยกว่าเปลือกเหล็ก

  ส่วนประกอบของแบตเตอรี่

  ลักษณะของแบตลิเธียม 60v

  แรงดัน: แบตเตอรี่ลิเธียม 60 โวลต์มีปริมาณของแรงดันไฟฟ้า 60 โวลต์

  ความจุ: ความจุแบตเตอรี่ถูกกำหนดโดยข้อมูลจำเพาะ ความจุโดยปกติจะอยู่ระหว่าง 30ah-60ah ความจุของแบตเตอรี่ลิเธียมใช้หน่วย แอมแปร์-ชั่วโมง แสดงถึงความสามารถในการเก็บพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่

  ขนาดและน้ำหนัก: ขนาดและน้ำหนักของแบตลิเธียม 60v จะขึ้นอยู่กับการออกแบบและขนาดของตัวแบตเตอรี่ เช่น บางแบตเตอรี่อาจมีขนาดเล็กและเบา เหมาะสำหรับอุปกรณ์พกพา

  ความหนาแน่นของพลังงานสูง: สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น

  อายุการใช้งานยาวนาน: อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมสามารถเข้าถึง 2,000 ครั้ง

  อัตราการคายประจุต่ำ: ช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้นานขึ้น

  ความแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่ลิเธียม 60v กับแบตเตอรี่ลิเธียม 48v

  แรงดัน: แรงดันของแบตลิเธียม 60v สูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียม 48v ตามกฎของไฟฟ้า แรงดันเป็นการวัดพลังงานในหน่วยของไฟฟ้าที่มีความต่างกัน

  พลังงานไฟ: โดยแบตลิเธียม 60v จะมีพลังงานสูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียม 48v

  ความจุ: โดยทั่วไปแล้ว แบตลิเธียม 60 โวลต์สามารถเก็บพลังงานได้มากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียม 48 โวลต์

  การใช้งาน: แบตเตอรี่ลิเธียม 60v ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบหรืออุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันสูงกว่า ในขณะที่แบตเตอรี่ลิเธียม 48v ถูกใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันต่ำกว่า เช่นสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า

  ความแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่

  แบตเตอรี่ลิเธียม 60v เทียบกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 60v

  ความหนาแน่นของพลังงาน: ความหนาแน่นของพลังงานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอยู่ที่ 200-300Wh/กก. และของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดคือ 60-110Wh/กก.เมื่อเปรียบเทียบกัน แบตเตอรี่ลิเธียมมีความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่าและสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า

  น้ำหนัก: แบตลิเธียม 60v มีน้ำหนักเบากว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 60v เหมาะสำหรับอุปกรณ์พกพาหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

  ประสิทธิภาพการชาร์จ: แบตเตอรี่ลิเธียมมีประสิทธิภาพการชาร์จที่สูงกว่าและสามารถรับกระแสไฟที่ชาร์จได้สูงกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด

  อายุการใช้งานแบตเตอรี่: แบตลิเธียม 60 โวลต์มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 60 โวลต์ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมถึง 2,000-4,000 รอบ และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่กรดตะกั่วอยู่ที่ 500-800 รอบ

  ประสิทธิภาพการบำรุงรักษาและการปกป้องสิ่งแวดล้อม: เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบตเตอรี่ลิเธียมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากและแทบไม่ต้องบำรุงรักษาเลย เนื่องจากแบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีแนวโน้มที่จะรั่วไหลหลังจากวางเป็นเวลานาน ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อ ร่างกายมนุษย์.

  การใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียม 60v มีอะไรบ้าง

  ยานพาหนะไฟฟ้า: แบตลิเธียม 60v มักใช้ในสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และจักรยานไฟฟ้าบางประเภท

  เครื่องมือไฟฟ้า: เช่น เลื่อยไฟฟ้า เครื่องตัดหญ้า สว่าน

  อุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน: แบตลิเธียม 60v สามารถใช้ในแผงโซลาร์เซลล์หรือกังหันลม

  เครื่องสำรองไฟ หรือ UPS: สามารถทำหน้าที่เป็นพลังงานสำรองในอุปกรณ์ให้พลังงาน

  ข้อกำหนดทั่วไปของแบตเตอรี่ลิเธียม 60v

  ข้อกำหนดทั่วไปของแบตลิเธียม 60v มักจะมีพารามิเตอร์อีกตัว ซึ่งโดยทั่วไปคือแรงดันไฟฟ้า (โวลต์ v) และความจุ (หน่วยวัดเป็นแอมแปร์-ชั่วโมงหรือ Ah) ดังตัวอย่างดังนี้

  60v 30Ah: แบตเตอรี่นี้มีแรงดันไฟฟ้า 60 โวลต์และความจุ 30 แอมแปร์-ชั่วโมง สามารถเก็บพลังงานได้ 1800 วัตต์-ชั่วโมง (Wh)

  60V 50Ah: ด้วยแรงดันไฟฟ้า 60 โวลต์และความจุ 50 แอมแปร์-ชั่วโมง แบตเตอรี่นี้สามารถเก็บพลังงานได้ทั้งหมด 3,000 วัตต์-ชั่วโมง (Wh)

  60v 60Ah: แบตเตอรี่นี้มีแรงดันไฟฟ้า 60 โวลต์และความจุ 60 แอมแปร์-ชั่วโมง พลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่นี้คือ 3,600 วัตต์-ชั่วโมง (Wh)

  ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

  แบตเตอรี่ลิเธียม 60v ใช้ในรถจักรยานยนต์หรือไม่ มีลักษณะอย่างไร

  แบตลิเธียม 60v สามารถใช้ในรถจักรยานยนต์ มีลักษณะดังนี้

  ความหนาแน่นของพลังงานสูง: ความหนาแน่นของพลังงานหมายถึงปริมาณพลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูงสามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นในขนาดหรือน้ำหนักที่กะทัดรัด ช่วยให้รถจักรยานยนต์เดินทางได้ไกลขึ้นและขี่ได้นานขึ้น

  อัตราการชาร์จสูง: แบตลิเธียม 60v มีอัตราการชาร์จสูง หมายความว่าแบตเตอรี่สามารถรับพลังงานไฟฟ้าเข้าไปเร็วและทำให้แบตเตอรี่ชาร์จเต็มได้ในเวลาอันสั้น

  กระแสไฟที่ไหลออกมากแรง: การทำงานความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องของเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ต้องใช้กระแสไฟฟ้าแรง และกระแสไฟแรงของแบตลิเธียม 60 โวลต์ทำให้รถจักรยานยนต์วิ่งได้เร็วขึ้น

  สามารถใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 60v ในตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้หรือไม่ มีความแตกต่างกับแบตลิเธียม 60v ธรรมดา

  สามารถใช้ได้ โดยต้องพิจารณาดังนี้

  สำหรับแบตลิเธียม 60v ที่สามารถใช้ในตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ ปลั๊ก แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต้องตรงกับตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ หากไม่ตรงกัน จะไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ในตู้เปลี่ยนแบตที่สถานีสลับแบตเตอรี่ได้

  ความทนทาน: หากคุณมองหาความทนทานของตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ TYCORUN ENERGY เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ เปลือกแบตลิเธียม 60v ของ TYCORUN ENERGY แข็งแรง กันน้ำ และทนทานใช้ ด้วยการออกแบบโครงสร้างที่ใช้วัสดุคุณภาพสูง ทนทานต่อการใช้งาน

  โมดูลการสื่อสารในตัว: แบตลิเธียม 60v ที่เหมาะสำหรับตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่มีโมดูลการสื่อสารในตัว ซึ่งสื่อตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ และแพลตฟอร์มการจัดการสามารถควบคุมแบตเตอรี่จากระยะไกลได้

  GPS: ช่วยให้สามารถติดตามตำแหน่งของแบตเตอรี่ได้แบบเรียลไทม์ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์สำหรับการจัดการและติดตามตำแหน่งของแบตเตอรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการปรับใช้ในสถานที่ต่างๆ

  บัตร IC สำหรับการจัดการ: แบตเตอรี่ลิเธียม 60v ที่เหมาะสำหรับตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ TYCORUN ENERGY มีการ์ด IC ในตัว ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่และอ่านข้อมูลแบตเตอรี่ได้แบบเรียลไทม์

  การจัดการและตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่: TYCORUN ENERGY มีการจัดการและตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเซ็นเซอร์และระบบตรวจสอบ ระบบนี้สามารถให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้

  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่

  วิธีเลือกแบตเตอรี่ลิเธียม 60v สำหรับตู้แลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ ต้องพิจารณาปัจจัยใดบ้าง

  แรงดันไฟฟ้าและความจุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ที่คุณเลือกมีแรงดันไฟฟ้า 60v เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของตู้แลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ นอกจากนี้ ให้พิจารณาความจุของแบตเตอรี่ เนื่องจากเป็นตัวกำหนดปริมาณพลังงานที่แบตเตอรี่สามารถเก็บและจ่ายได้ ขนาดแบตเตอรี่ต้องตรงกับขนาดของตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ หากขนาดไม่ตรงกันจะไม่สามารถใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้

  ความปลอดภัย: ควรมองหาแบตเตอรี่ที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การป้องกันการชาร์จเกิน การป้องกันการคายประจุ การป้องกันการลัดวงจร และการป้องกันความร้อน

  อุณหภูมิในการทำงาน: ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สามารถทำงานได้ภายในช่วงอุณหภูมิที่ต้องการของตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่

  ความเข้ากันได้: แบตลิเธียม 60v จำเป็นต้องมีโปรโตคอลกับตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ จึงจะใช้ตู้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้า
  คุณรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าหรือไม่

  แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่เก็บพลังงานในรูปของกระแสไฟฟ้า และเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อทำให้ระบบขับเคลื่อนของรถจักรยานไฟฟ้าทำงาน

  Read More »
  8 อันดับ โรงงานผลิตกล่องใส่แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
  8 อันดับ โรงงานผลิตกล่องใส่แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

  8 อันดับ โรงงานผลิตกล่องใส่แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจัดหากล่องใส่แบตเตอรี่คุณภาพสูงให้กับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก และพัฒนาวัสดุคอมโพสิตประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

  Read More »
  แบตเตอรี่ 18650
  การวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 18650

  แบตเตอรี่ 18650 เป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่มีรูปทรงทรงกระบอก ถูกเรียกตามเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของตัว (18mm x 65mm) ซึ่งมีความจุสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  Read More »
  ผลิตภัณฑ์ของเรา
  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่

  การวิเคราะห์ตลาดเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าสองล้อ

  ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โหมดสลับแบตเตอรี่จะค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้มากขึ้น

  Shopping Cart
  Scroll to Top