แบตเตอรี่ลิเธียม 24v

คู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียม 24v

แบตเตอรี่ลิเธียม 24v (Lithium-ion battery) เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีลิเธียมไอออนในการเก็บและปล่อยพลังงานไฟฟ้า มีข้อดีหลายประการ เช่น มีน้ำหนักเบากว่า มีความจุพลังงานสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยสามารถใช้งานได้หลายปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยครั้ง
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียม 48v และแบตเตอรี่ลิเธียม 60v มาก่อน คุณรู้หรือไม่ว่าแบตเตอรี่ลิเธียม 24v คืออะไร มีความแตกต่างกับแบตเตอรี่ 48v และ 60v อย่างไร บทความนี้จะแนะนำแบตเตอรี่ลิเธียม 24 โวลต์โดยละเอียดจากคำจำกัดความ การใช้งาน และการเปรียบเทียบแบตเตอรี่

  แบตเตอรี่ลิเธียม 24v คืออะไร

  แบตเตอรี่ลิเธียม 24 โวลต์ (Lithium-ion battery) เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีลิเธียมไอออนในการเก็บและปล่อยพลังงานไฟฟ้า มีข้อดีหลายประการ เช่น มีน้ำหนักเบากว่า มีความจุพลังงานสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยสามารถใช้งานได้หลายปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาเป็นประจำและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

  ในส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียม 24 โวลต์ จะมีแรงดันอยู่ที่ 24 โวลต์ มีความจุในช่วงระหว่าง 10 Ah – 200 Ah แบตเตอรี่ลิเธียม 24 โวลต์เป็นส่วนหนึ่งของระบบพลังงานที่มีความสำคัญในการให้พลังงานให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการแหล่งพลังงานเคลื่อนที่หรือพกพา โดยมีค่าแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วบวกและขั้วลบเท่ากับ 24 โวลต์ เป็นมาตรฐานที่ใช้งานแพร่หลายในหลายอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าในระดับนี้ เช่น ระบบพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสำรองไฟฟ้า, ลำโพงพกพา

  ความหมายของแบตเตอรี่ลิเธียม 24v

  แบตเตอรี่ลิเธียม 24 โวลต์ที่ใช้กับรถอะไร

  รถยนต์และยานพาหนะที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแรงดัน 24 โวลต์ คือ รถกอล์ฟ รถกอล์ฟ จักรยานไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ เป็นต้น

  แบตเตอรี่ลิเธียม 24v ประเภททั่วไป

  แบต nmc 24v หรือแบตเตอรี่ลิเธียมนิเคิลแมงกานีสโคบอลท์ออกไซต์ 24v(Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide 24v) มีแรงดันไฟฟ้ารวมเท่ากับ 24 โวลต์ วัสดุขั้วบวกประกอบด้วยนิกเกิล แมงกานีส และโคบอลต์ และสามารถใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดรน เป็นต้น แบตเตอรี่ชนิดนี้ถือเป็นหนึ่งในแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ และมีระยะเวลาในการใช้งานยาวนาน ให้พลังงานสูงและมีน้ำหนักเบา ความหนาแน่นพลังงานของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคโดยทั่วไปคือ 200-300 Wh/kg อุณหภูมิในการทำงานอยู่ที่ -20℃-50℃ และอายุการใช้งานประมาณ 2,000 ครั้ง

  แบต lifepo4 24v หรือแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต 24v(Lithium Iron Phosphate) มีแรงดันไฟฟ้ารวมเท่ากับ 24 โวลต์ (V) วัสดุขั้วบวกประกอบด้วยเหล็กฟอสเฟต ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่มักถูกใช้ในระบบพลังงานสำรองหรือระบบพลังงานที่ต้องการความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง โดย LiFePO4 เป็นเทคโนโลยีที่มีการถ่ายโอนพลังงานได้มากและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  ความหนาแน่นพลังงานของแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตโดยทั่วไปคือ 100-200wh/kg อุณหภูมิในการทำงานอยู่ที่ -20 ℃-70 ℃และอายุการใช้งานประมาณ 4,000 ครั้ง เหมาะสำหรับการใช้งานในอุปกรณ์ที่ต้องการความเสถียรและปลอดภัย เช่น ระบบพลังงานสำรองในบ้าน, รถยนต์ไฟฟ้า, สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า, จักรยานไฟฟ้า, รถกอลฟ์, รถยก, โฟลค์ลิฟท์, หุ่นยนต์, AGV เป็นต้น

  แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค 24v ไม่ทนต่ออุณหภูมิสูง แต่ความหนาแน่นของพลังงานนั้นสูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ในขณะที่ประสิทธิภาพที่อุณหภูมิสูงของแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต 24v ค่อนข้างดีกว่าและปลอดภัยกว่า แม้ว่าขอบเขตการใช้งานของแบตเตอรี่ทั้งสองนี้จะคล้ายกัน แต่แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคในปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในตลาด เนื่องจากความหนาแน่นของพลังงานสูงทำให้อุปกรณ์มีน้ำหนักเบาและสามารถกักเก็บพลังงานได้มากขึ้น

  แบตเตอรี่ลิเธียม 24v ประเภท

  การเปรียบเทียบ แบตลิเธียม 24v 100ah ราคา และแบตลิเธียม 24v 200ah ราคา

  แบตลิเธียม 24v 100ah ราคาเริ่มที่ 12,000 บาท
  แบตลิเธียม 24v 200ah ราคาเริ่มต้นที่ 19,000 บาท
  จะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าเท่ากัน ความจุของแบตเตอรี่มากกว่าจะมีราคาแพงกว่า

  การชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 24 โวลต์ ใช้เวลานานเท่าใด

  เวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 24 โวลต์ จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประสิทธิภาพของชาร์จ, แรงดันของแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น หากแบตลิเธียม 24v 50ah ชาร์จที่กระแส 5A
                                                   เวลาในการชาร์จ = ความจุ/กระแส = 50ah/5A = 10 ชม.

  นอกจากนี้ หากแบตเตอรี่ใช้งานนานแล้ว เวลาในการชาร์จจะนานขึ้น และปัจจัยหลายประการจะส่งผลต่อเวลาในการชาร์จ

  แบตลิเธียม 24v กับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 24v อันไหนดีกว่ากัน

  ประสิทธิภาพ: แบตเตอรี่ลิเธียมมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ในส่วนของน้ำหนักและการจัดเก็บพลังงาน ความหนาแน่นของพลังงานของแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ที่ 200-300wh/kg และความหนาแน่นของพลังงานของแบตเตอรี่กรดตะกั่วคือ 60-110wh/kg ภายใต้ปริมาตรเดียวกันแบตเตอรี่ลิเธียมสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น

  อายุการใช้งาน: แบตลิเธียม 24v มักมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและมีอัตราการสูญเสียพลังงานต่ำกว่าในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด

  ราคา: แบตเตอรี่ลิเธียม 24v มักมีราคาสูงกว่า แต่การลงทุนในแบตเตอรี่ลิเธียมอาจมีความคุ้มค่ามากกว่าในระยะยาว

  น้ำหนักและขนาด: แบตเตอรี่ลิเธียมมักมีน้ำหนักที่เบากว่าและมีขนาดที่เล็กกว่า ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่หรือสำหรับการใช้งานในที่ที่มีน้ำหนักจำกัด

  ความปลอดภัย: แม้ว่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมจะดีกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด แต่วัสดุที่ใช้ในแบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีความเสถียรและทนทานต่ออุณหภูมิสูงมากกว่า ในขณะที่แบตเตอรี่ลิเธียมไม่ทนต่ออุณหภูมิสูง ดังนั้นแบตเตอรี่ตะกั่วกรดจึงมีความเสถียรมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียม

  การบำรุงรักษา: แบตเตอรี่ตะกั่วต้องมีการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

  การชาร์จ: แบตเตอรี่ตะกั่ว ใช้เวลาในการการชาร์จ 8 ชั่วโมงขึ้นไป ส่วน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีการชาร์จที่ 2-5 ชั่วโมงขึ้นไป

  แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 24v

  จากการเปรียบเทียบแบตเตอรี่ทั้วสอง สามารถสรูปได้ว่า แบตลิเธียม 24v ดีกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 24v

  สามารถใช้แบตลิเธียม 24v ในตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้หรือไม่

  สามารถใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 24 โวลต์ ในตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ แต่แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จของตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั่วไปที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันคือ 48 โวลต์, 60 โวลต์ และ 72โวลต์ รวมถึงตู้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ TYCORUN อย่างไรก็ตาม ตู้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ TYCORUN รองรับการปรับแต่งตู้ให้เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเธียม 24 โวลต์ แต่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมของการพัฒนาสินค้าที่เกิดขึ้น

  ผู้ปฏิบัติงานสามารถติดต่อ TYCORUN ได้หากจำเป็น TYCORUN สามารถให้บริการแบบมืออาชีพที่ปรับแต่งตามความต้องการแก่ลูกค้าเพื่อทำให้ตู้เปลี่ยนไฟมีความหลากหลายมากขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

  สามารถใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 24v ในตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ การใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 24 โวลต์ในตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นั้น โดยตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่คนนิยมใช้กันในปัจจุนี้คือตู้เปลี่ยนแบตลิเธียม 24v ของ TYCORUN โดยมีการรองรับเฉพาะแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ที่มีค่าเท่ากับ 48 โวลต์, 60 โวลต์ และ 72 โวลต์เท่านั้น ดังนั้น หากต้องการใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 24 โวลต์ในตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ TYCORUN จำเป็นต้องปรับแต่งตู้ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ลิเธียม 24 โวลต์นั้น ซึ่งอาจจำเป็นต้องทำการปรับปรุงหรือเพิ่มอุปกรณ์ในตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ และในกรณีนี้ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมของการพัฒนาสินค้าที่เกิดขึ้น

  ข้อควรระวังในการชาร์จแบตลิเธียม 24v

  • ใช้ชาร์จเจอร์ที่ถูกต้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จเจอร์ที่ใช้มีค่ากระแสและแรงดันที่เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิต
  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อระหว่างแบตเตอรี่และชาร์จเจอร์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  • ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่: หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่ที่มีรอยร้าวหรือแตก ระวังอย่าให้แบตเตอรี่ได้รับการกระแทกหรือผิดรูป
  • ไม่ชาร์จเกินเวลา: หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตลิเธียม 24v เกินเวลาอาจทำให้เกิดการเกิดกัดกร่อนภายในแบตเตอรี่ได้
  • ชาร์จในที่ปลอดภัย:หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่ในที่ปิดกั้นหรือที่ที่ไม่มีการระบายอากาศ หรือหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง

  ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 24v

  บทความนี้แนะนำความหมาย การใช้งาน และความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียม 24v ผู้ใช้แบตเตอรี่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ชนิดนี้ได้มากขึ้น ทำให้การใช้แบตเตอรี่ของผู้ใช้ง่ายขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  แบตเตอรี่ 12v100ah
  แบตเตอรี่ 12v100ah แหล่งพลังงานในโลกอนาคต

  คุณอาจไม่ค่อยรู้จักแบตเตอรี่ 12v100ah มากนัก เนื่องจากการใช้งานแบตเตอรี่ของพารามิเตอร์นี้ไม่กว้างเท่ากับแบตเตอรี่ลิเธียม 48v และแบตเตอรี่ลิเธียม 60v บทความนี้จะแนะนำแบตเตอรี่แบบเฉพาะเจาะจง พารามิเตอร์และการจำแนกประเภทของแบต 12v100ah ขอบเขตการใช้งาน

  แบตเตอรี่ลิเธียม 60v
  งานวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียม 60v

  แบตเตอรี่ลิเธียม 60v หมายถึงแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีแรงดันไฟ 60v ความจุโดยปกติจะอยู่ระหว่าง 30ah-60ah มีขนาดเล็กและเบา เหมาะสำหรับอุปกรณ์พกพา

  แบตเตอรี่ลิเธียม 12v คืออะไร
  แบตเตอรี่ลิเธียม 12v คืออะไร

  ตั้งแต่แบตเตอรี่ลิเธียมเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันของเรา แบตเตอรี่ชนิดนี้ก็มาพร้อมกับนวัตกรรมหลากหลายอย่างที่ทำให้เราใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

  โลโก้สถานีสลับแบตเตอรี่
  Phone:(+86) 189 2500 2618
  [email protected]
  Room 530, Creative Center, Guangpu West Road, Huangpu District,guangzhou, China

  ผลิตภัณฑ์ของเรา

  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  ปรับปรุงวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

  ข้อบกพร่องและการปรับปรุงวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

  วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน เช่น ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ ลิเธียมแมงกาเนต ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ฯลฯ ล้วนมีข้อบกพร่องบางประการ เช่น ข้อบกพร่องของโครงสร้างผลึก การผสมสิ่งเจือปน อนุภาคที่ไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น ข้อบกพร่องเหล่านี้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมลดลง

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ขอใบเสนอราคา

  Contact Form Demo
  Shopping Cart
  Scroll to Top