อิเล็กโทรไลต์ที่มีการนำไอออนสูง

อิเล็กโทรไลต์ที่มีการนำไอออนสูงคืออะไร

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ไม่สามารถปรับปรุงได้หากไม่มีวัสดุหลัก—การเพิ่มประสิทธิภาพของอิเล็กโทรไลต์ บทความนี้จะนำคุณเข้าสู่โลกของอิเล็กโทรไลต์ที่มีการนำไอออนสูง และสำรวจว่าอิเล็กโทรไลต์เหล่านี้ส่งเสริมประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมอย่างไร
สารบัญ
  Add a header to begin generating the table of contents
  YouTube_play_button_icon_2013–2017.svg (2)(1)

  แบตเตอรี่ลิเธียม เป็นหนึ่งในประเภทของแบตเตอรี่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียมส่งผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ และประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ไม่สามารถปรับปรุงได้หากไม่มีวัสดุหลัก—การเพิ่มประสิทธิภาพของอิเล็กโทรไลต์ บทความนี้จะนำคุณเข้าสู่โลกของอิเล็กโทรไลต์ที่มีการนำไอออนสูง และสำรวจว่าอิเล็กโทรไลต์เหล่านี้ส่งเสริมประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมอย่างไร

  ความสำคัญของอิเล็กโทรไลต์ที่มีการนำไอออนสูง

  อิเล็กโทรไลต์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของแบตเตอรี่ลิเธียม มีหน้าที่ในการลำเลียงไอออนระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ ค่าการนำไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลต์ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียม อิเล็กโทรไลต์การนำไอออนสูงสามารถปรับปรุงอัตราการชาร์จและคายประจุ ความหนาแน่นของพลังงาน และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมได้อย่างมาก ทำให้แบตเตอรี่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทนทานมากขึ้น

  ประเภทอิเล็กโทรต์

  ตัวอย่างเฉพาะของอิเล็กโทรไลต์ที่มีการนำไอออนสูง

  • อิเล็กโทรไลต์เหลวอินทรีย์

  อิเล็กโทรไลต์ลิเธียมเฮกซะฟลูออโรฟอสเฟต (LiPF₆) เป็นหนึ่งในอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้กันมากที่สุดในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเชิงพาณิชย์ มีค่าการนำไฟฟ้าไอออนิกสูงและมีความเสถียรทางเคมีไฟฟ้าได้ดี และเหมาะสำหรับระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหลายประเภท ค่าการนำไฟฟ้าไอออนิกของอิเล็กโทรไลต์ LiPF₆ ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความเข้มข้น และสารเติมแต่ง การปรับปัจจัยเหล่านี้ให้เหมาะสมจะทำให้ค่าการนำไฟฟ้าไอออนของอิเล็กโทรไลต์ LiPF₆ สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียม

  • อิเล็กโทรไลต์ลิเธียมบิส (ไตรฟลูออโรมีเทนซัลโฟนิล) อิไมด์ (LiTFSI)

  อิเล็กโทรไลต์ลิเธียมบิส(ไตรฟลูออโรมีเทนซัลโฟนิล)อิไมด์ (LiTFSI) เป็นอิเล็กโทรไลต์ของเหลวอินทรีย์อีกชนิดหนึ่งที่มีค่าการนำไฟฟ้าไอออนิกสูง LiTFSI มีค่าการนำไฟฟ้าไอออนและความเสถียรทางความร้อนสูงกว่า LiPF₆ ทำให้เหมาะสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่อุณหภูมิสูงและแรงดันไฟฟ้าสูง นอกจากนี้ อิเล็กโทรไลต์ LiTFSI ยังมีความเสถียรทางเคมีและเสถียรภาพทางกลที่ดี ซึ่งสามารถปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของแบตเตอรี่ลิเธียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • อิเล็กโทรไลต์เหลวไอออนิก

  อิเล็กโทรไลต์เหลวไอออนิกเป็นอิเล็กโทรไลต์ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษ ค่าการนำไฟฟ้าไอออนิกและหน้าต่างเคมีไฟฟ้าสูงกว่าอิเล็กโทรไลต์เหลวอินทรีย์แบบดั้งเดิม ของเหลวไอออนิกที่มีแคตไอออนเป็นหลัก เช่น อิมิดาโซลและไพโรลิโดนมีค่าการนำไฟฟ้าไอออนิกสูงและมีหน้าต่างเคมีไฟฟ้ากว้าง และเหมาะสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายใต้อุณหภูมิสูง ไฟฟ้าแรงสูง หรือสภาพแวดล้อมพิเศษ อิเล็กโทรไลต์เหลวไอออนิกยังมีข้อดีคือไม่ระเหยและไม่ติดไฟ ซึ่งสามารถปรับปรุงความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียมได้

  ตัวอย่างเฉพาะของอิเล็กโทรไลต์

  • อิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของแข็ง

  อิเล็กโทรไลต์แข็งเป็นวัสดุอิเล็กโทรไลต์ชนิดใหม่ที่ดึงดูดความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในบรรดาอิเล็กโทรไลต์แข็งซัลไฟด์ เช่น ระบบ Li₂S-P₂S₅ มีค่าการนำไฟฟ้าไอออนิกสูงและมีความต้านทานภายในต่ำ และถือเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับแบตเตอรี่โซลิดสเตตเจเนอเรชันถัดไป อิเล็กโทรไลต์โพลีเมอร์คอมโพสิตแข็งที่มีเส้นใยนาโน Li7La3Zr2O12 (LLZO NF) เป็นสารตัวเติมถือเป็นอิเล็กโทรไลต์ที่มีความปลอดภัยสูงรุ่นต่อไป

  อิเล็กโทรไลต์ของแข็งออกไซด์ เช่น Li₇La₃Zr₂O₁₂ (LLZO) มีค่าการนำไฟฟ้าไอออนิกสูงเช่นกัน แต่โดยทั่วไปต้องใช้อุณหภูมิที่สูงกว่าเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในอุดมคติ อิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของแข็งโพลีเมอร์ เช่น อิเล็กโทรไลต์แข็งที่มีโพลีเอทิลีนออกไซด์ (PEO) ผสมผสานข้อดีของอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของแข็งเข้ากับความสามารถในการแปรรูปอิเล็กโทรไลต์ของเหลวได้ง่าย แต่ค่าการนำไฟฟ้าไอออนิกค่อนข้างต่ำและจำเป็นต้องปรับให้เหมาะสมเพิ่มเติม

  • อิเล็กโทรไลต์เจลโพลีเมอร์

  อิเล็กโทรไลต์แบบเจลโพลีเมอร์ผสมผสานข้อดีของอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของแข็งเข้ากับอิเล็กโทรไลต์ของเหลวที่ไหลได้ง่าย อิเล็กโทรไลต์เจลโพลีเมอร์ที่มี PVDF (โพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์) มีค่าการนำไฟฟ้าไอออนิกสูงและมีความเสถียรทางเคมีไฟฟ้าที่ดี อิเล็กโทรไลต์นี้สามารถปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของแบตเตอรี่ลิเธียมในขณะที่ยังคงค่าการนำไฟฟ้าไอออนิกสูง

  เนื่องจากตลาดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ยานพาหนะไฟฟ้าและสมาร์ทโฟนยังคงขยายตัว ความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมประสิทธิภาพสูงก็เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นหนึ่งในวัสดุหลักในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียม อิเล็กโทรไลต์ที่มีการนำไอออนสูงจึงมีแนวโน้มการใช้งานในวงกว้าง

  ในอนาคต ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพของอิเล็กโทรไลต์ที่มีการนำไอออนสูงจะได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการอัดฉีดแรงผลักดันใหม่ให้กับการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียม

  แนวโน้มการใช้งานอิเล็กโทรไลต์

  บทสรุป

  จากข้อมูลข้างต้น อิเล็กโทรไลต์ที่มีการนำไอออนสูงเป็นกุญแจสำคัญในการส่งเสริมประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียม ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและโครงสร้างของอิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ลิเธียมอย่างต่อเนื่อง เราจึงให้การสนับสนุนพลังงานที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและทนทานมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เราตั้งตารอการใช้งานและนวัตกรรมเพิ่มเติมของอิเล็กโทรไลต์ที่มีการนำไอออนสูงในด้านแบตเตอรี่ลิเธียม!

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  เครื่องชาร์จแบตลิเธียม 3.2v
  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องชาร์จแบตลิเธียม 3.2v

  เครื่องชาร์จแบตลิเธียม 3.2v จริงๆ แล้วเป็นเครื่องชาร์จของเซลล์ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าของเซลล์ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตอยู่ที่ 3.2 โวลต์ และแรงดันไฟตัดการชาร์จอยู่ที่ระหว่าง 3.6-3.65 โวลต์ ช่วงแรงดันไฟฟ้าของ

  แบตลิเธียมฟอสเฟต 48v
  สิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่- แบตลิเธียมฟอสเฟต 48v

  แบตลิเธียมฟอสเฟต 48v จะใช้ในรถจักรยานไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ได้ ไรเตอร์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสามารถเพิ่มระยะการขี่ได้โดยไม่ต้องรอให้แบตเตอรี่ชาร์จเนื่องจากมีสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์

  ประกอบแบตเตอรี่ลิเธียม
  คู่มือที่ครอบคลุมของขั้นตอนการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียม

  เมื่อประกอบแบตเตอรี่ลิเธียม จำเป็นต้องซื้อจากผู้ขายที่เชื่อถือได้ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอยู่เสมอ การทำเช่นนี้จะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากแบตเตอรี่ลิเธียมของคุณโดยไม่กระทบต่อความปลอดภัย

  โลโก้สถานีสลับแบตเตอรี่
  Phone:(+86) 189 2500 2618
  [email protected]
  Room 530, Creative Center, Guangpu West Road, Huangpu District,guangzhou, China

  ผลิตภัณฑ์ของเรา

  วิดีโอล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  ปรับปรุงวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

  ข้อบกพร่องและการปรับปรุงวัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียม

  วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน เช่น ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ ลิเธียมแมงกาเนต ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ฯลฯ ล้วนมีข้อบกพร่องบางประการ เช่น ข้อบกพร่องของโครงสร้างผลึก การผสมสิ่งเจือปน อนุภาคที่ไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น ข้อบกพร่องเหล่านี้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมลดลง

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  ทำความรู้จักกับแบตชนิดต่างๆ – เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ แบตเตอรี่ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่า

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์

  อายุแบตมอเตอร์ไซค์นานเท่าใด ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

  วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์คือการใช้ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่
  ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยที่สุด และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ยังช่วยลดความเสียหายให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมาก ซึ่งสามารถยืดอายุแบตมอเตอร์ไซค์ได้

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย

  บทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 อันดับแรก บริษัทแบตเตอรี่ของอินเดีย รวมถึง Amara Raja, Exide Industries, Okaya Power Group, Sanvaru Technology, Coslight India Telecom Pvt Ltd, Goldstar Power, Eveready Industries Pvt, HBL Power Systems, Indo National, Su-Kam Power Systems

  Nuode ร่วมมือกับ Exide Energy

  Nuode New Materials ร่วมมือกับ Exide Energy อินเดีย

  การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ในจีนและดำเนินงานทั่วโลก Nuode New Materials ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดอินเดีย ในครั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ Indian Exide Energy Company ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า Nuode จะเป็นซัพพลายเออร์ฟอยล์ทองแดงที่ต้องการ

  แบตเตอรี่เครื่องบิน

  แบตเตอรี่เครื่องบินมีลักษณะอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

  เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นโซลูชันการต่อกิ่งสำหรับแบตเตอรี่เครื่องบินไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานต่ำเป็นปัญหาทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเส้นทางแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

  ขอใบเสนอราคา

  Contact Form Demo
  Shopping Cart
  Scroll to Top